1. Kívánságát keresi a különváló, minden ellen, a mi üdvös, kitör.

2. Nem talál kedvet a balga az értelemben, hanem abban, hogy feltáruljon a szíve.

3. A gonosz jöttével jön a gúny is, a szégyennel együtt a gyalázat.

4. Mélységes vizek a férfi szájának szavai, bugyogó patak, bölcsesség forrása.

5. Tekintettel lenni a gonoszra nem jó, elhajítani az igazat az ítéletben.

6. A balgáknak ajkai pörbe kerülnek, és szája az ütlegeket híja.

7. A balgának szája rettegés neki, és ajkai lelkének a tőre.

8. A suttogónak szavai akár a csemege, s azok leszálltak a testnek kamaráiba.

9. Az is, ki munkájában henyélkedik, testvére a rontó embernek.

10. Erős torony az Örökkévaló neve; abba fut az igaz és mentve van.

11. A gazdagnak vagyona az ő erős vára és mint magas fal – képzeletében.

12. Romlás előtt büszkélkedik az ember szíve, de a tiszteletnek előtte alázatosság van.

13. A ki feleletet ad mielőtt hallaná, oktalanság az rá nézve és szégyen.

14. A férfi lelke elbírja betegségét; de a levert lelket ki viseli el?

15. Az értelmesnek szíve tudást szerez, s a bölcseknek füle tudást keres.

16. Az ember ajándéka tág tért ad neki, és a nagyok elé vezeti őt.

17. Igaza van az elsőnek a pörében, de jön majd a társa és kikutatja.

18. Viszályokat megszüntet a sorsvetés és erőseket szétválaszt.

19. A megsértett testvér keményebb az erős várnál, és viszályok akár a kastély retesze.

20. A férfi szájának gyümölcséből jól lakik teste, ajkai terméséből lakik jól.

21. Halál és élet a nyelv kezében, s a ki szereti, élvezi gyümölcsét.

21. Asszonyt talált, jót talált és kegyet nyert az Örökkévalótól.

22. Könyörögve beszél a szegény, de a gazdag keményen felel.

23. Vannak társak arra, hogy rosszul járjunk, s van barát, ki ragaszkodóbb testvérnél.

Megszakítás