1. Águrnak, Jáhé fiának szavai. Beszéd. Úgymond a férfi Itiélnek, Itiélnek és Ukálnak.

2. Bizony tudatlanabb vagyok bárkinél, és emberi értelmem nincs nekem;

3. s nem tanultam bölcsességet, és a Szentnek megismerését nem tudom.

4. Ki szállt fel az égbe és szállt alá; ki gyűjtött szelet a markába; ki kötött vizet ruhájába; ki állapította meg a föld végeit mind? Mi a neve, és mi fiának neve, hogyha tudod?

5. Istennek: minden szava salaktalan, pajzsa ő mind a benne menedéket keresőknek.

6. Ne tégy hozzá szavaihoz, nehogy rád czáfoljon és hazugnak bizonyulj.

7. Kettőt kértem tőled, ne vond meg tőlem, mielőtt meghalok.

8. Hamisságot és hazug szót távoztass tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem, eledelül add nekem kiszabott kenyeremet:

9. nehogy jóllakjam és tagadóvá lennék s mondanám, ki az Örökkévaló; s nehogy elszegényedjem és lopnék s megsérteném Istenemnek nevét.

10. Ne vádold be a szolgát uránál, nehogy átkozzon téged és te bűnhődnél.

11. Nemzedék, mely átkozza atyját, és anyját nem áldja;

12. nemzedék, mely tiszta a maga szemeiben, de szennyétől nem mosatott meg;

13. nemzedék – mily büszkék a szemei, és szempillái hogy emelkednek!

14. Nemzedék, melynek kardok a fogai és kések a zápfogai, hogy megegyék a szegényeket, ki az országból, és a szűkölködőket el az emberek közül.

15. Alúkának két lánya van: adj, adj; hárman vannak, kik nem laknak jól, négyen, kik nem mondják: elég!

16. Alvilág, elzárt anyaméh, a föld, mely nem lakik jól vízzel, és a tűz, mely nem mondja: elég!

17. Szem, mely kigúnyolja atyját és kicsúfolja az anyja iránt való engedelmességet, azt kivájják a völgynek hollói és megeszik a fiatal sasok.

18. Három az, a mi csodálatos nekem, és négy, amit nem tudok:

19. a sasnak útja az égen, kígyónak útja a, sziklán, hajónak útja a tenger szívében és férfi útja a fiatal nőnél.

20. Ilyen az útja az asszonynak, ki házasságot tör: evett, megtörölte száját és mondja: nem cselekedtem jogtalanságot.

21. Három alatt reszket a föld s négy alatt – nem bírja elviselni:

22. szolga alatt, midőn király lesz, s aljas alatt, midőn jóllakik kenyérrel;

23. gyűlölt nő alatt, midőn férjhez megy és szolgáló alatt, midőn örököse lesz úrnőjének.

24. Négyen vannak a földnek kicsinyei és azok bölcsességes bölcsek:

25. a hangyák nem erős nép és elkészítették nyáron a kenyerüket;

26. a hegyi nyulak nem hatalmas nép és a sziklába rakták házukat;

27. királya nincs a sáskának és kivonult rendezetten mindnyája;

28. a gyíkot kézzel foghatod, és ott van a királyi palotában.

29. Hárman vannak a szép léptűek és négyen a szép járásúak:

30. az oroszlán hős az állatok közt s nem tér ki senki elől;

31. a fürge derekú vagy a kecskebak, és a király, kivel szemben nincs megállhatás.

32. Ha elvetemültél emelkedésedben és ha gazul viselkedtél: kezet szájra!

33. Mert tejnek szorítása kihoz vajat és orrnak szorítása kihoz vért, és harag szorítása kihoz viszályt.