1. Salamon példabeszédei. Bölcs fiú megörvendezteti atyját, s balga fiú anyjának bánata.

2. Nem használnak gonoszság kincsei, de az igazság megment a haláltól.

3. Nem éhezteti az Örökkévaló az igaznak lelkét, de a gonoszok vágyát eltaszítja.

4. Szegénnyé lesz, ki renyhe kézzel dolgozik, de a szorgalmasak keze gazdagít.

5. Nyáron gyűjt az eszes fiú, aratáskor mélyen alszik a szégyenletes fiú.

6. Áldások az igaznak fejére, de a gonoszok szája erőszakot takar.

7. Az igaznak emlékezete áldásra való, de a gonoszok neve elrothad.

8. A bölcs szívű elfogad parancsokat, de az oktalan ajkú elbukik.

9. Aki gáncstalanságban jár, bizton jár, de aki elgörbíti útjait, bűnhődik.

10. Ki szemmel hunyorgat, fájdalmat okoz, s az oktalan ajkú elbukik.

11. Életforrás az igaznak szája, de a gonoszok szája erőszakot takar.

12. A gyűlölség viszályokat ébreszt, de minden bűntettet eltakar a szeretet.

13. Az értelmesnek ajkain bölcsesség találtatik, de bot való az esztelen hátának.

14. A bölcsek rejtegetik a tudást, de az oktalannak szája közeli rettegés.

15. A gazdagnak vagyona az ő erős vára, a szegények rettegése szegénységük.

16. Az igaznak munkabére életre visz, a gonosznak jövedelme vétekre.

17. Életnek pályáján jár, ki az oktatást megőrzi, de aki a feddést elhagyja, tévelyeg.

18. Gyűlölséget takargat a hazug ajkú, de aki rágalmat terjeszt, az balga.

19. Sok szó mellett nem marad el a bűn, de ajkait tartóztatja a belátó.

20. Válogatott ezüst az igaznak nyelve, a gonoszok szíve vajmi kevés.

21. Az igaznak ajkai sokakat vezérlenek, de az oktalanok esztelen által halnak meg.

22. Az Örökkévaló áldása – az gazdagít, s mellette nem gyarapít a fáradalom.

23. Mintegy nevetség a balgának gazságot cselekedni, és bölcsességet az értelem emberének.

24. A gonosznak félelme – az jön rá, de az igazak kívánsága megadatik.

25. Amint elvonul a szélvész, máris nincs a gonosz, de az igaz örök alap.

26. Mint eczet a fogaknak s mint füst a szemeknek, olyan a rest a küldőinek.

27. Az istenfélelem gyarapítja a napokat, de a gonoszok évei megrövidülnek.

28. Az igazak várakozása öröm, de a gonoszok reménye elvész.

29. Menedék a gáncstalanságnak az Örökkévaló útja, de rettegés a jogtalanságot cselekvőknek.

30. Az igaz soha sem inog meg, de a gonoszok nem fogják lakni az országot.

31. Az igaznak szája bölcsességet terem, de a ferdeség nyelve kiírtatik.

32. Az igaznak ajkai jóakaratot ismernek, de a gonoszok szája ferdeség.

Megszakítás