1. Fiam, ha kezes lettél felebarátodnál, tenyeredet összecsaptad az idegennél,

2. tőrbe jutottál szájad mondásai által, megfogattál szájad mondásai által:

3. tedd ezt ugyan, fiam, hogy megmenekülj, minthogy felebarátod markába kerültél: menj, tiportasd magadat és ostromold felebarátodat;

4. ne engedj álmot szemeidnek, sem szendergést szempilláidnak;

5. menekülj, mint szarvas a kézből, s mint a madár a madarász kezéből.

6. Menj a hangyához, rest, nézd útjait, hogy okulj:

7. ő, a kinek nincs vezére, felügyelője és uralkodója,

8. elkészíti nyáron a kenyerét, összegyűjtötte aratáskor az eledelét.

9. Meddig, rest, fogsz feküdni, mikor kelsz fel álmodból?

10. Egy kis alvás, egy kis szendergés; egy kis kézösszekulcsolás, hogy feküdj:

11. majd eljön, mint vándor, a te szegénységed és szűkölködésed, mint a pajzsos férfi.

12. Alávaló ember, jogtalan férfi, szájnak görbeségével jár,

13. hunyorgat szemeivel, kapargat lábaival, mutogat ujjaival;

14. ferdeség a szívében, rosszat kohol minden időben, viszályokat indít.

15. Azért hirtelen jön meg szerencsétlensége, rögtön megtöretik és nincsen gyógyulás.

16. Hat dolog van, amit gyűlöl az Örökkévaló és hét, ami lelkének utálata:

17. Fennhéjázó szemek, hazug nyelv, és ártatlan vért ontó kezek;

18. szív, mely jogtalan gondolatokat kohol, lábak, melyek futva sietnek a rosszra;

19. hazugságnak lehelője, hamis tanú, s aki viszályokat indít testvérek közt.

20. Óvd meg, fiam, atyád parancsát és el ne hagyjad anyád tanítását;

21. kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd azokat nyakadra.

22. Mikor jársz, az vezetni fog téged, mikor lefekszel, őrködik feletted, s mikor felébredtél, az beszélget veled.

23. Mert mécses a parancs és a tan világosság, és élet útja az oktatásnak feddései.

24. Hogy megőrizzen téged a rossz asszonytól, a simanyelvű idegen nőtől.

25. Ne kívánd meg szépségét szívedben, s el ne fogjon téged szempilláival.

26. Mert parázna asszonyért egy czipó kenyérre jutsz, s férjes asszony a drága lelket vadássza.

27. Kaparhat-e valaki tüzet az ölében és ruhái el nem égnek,

28. avagy járhat-e valaki parázson és lábai meg nem perzselődnek?

29. Olyan az, aki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlenül, bárki hozzányúl.

30. Nem gúnyolják a tolvajt, midőn lop, hogy kielégítse lelkét, midőn éhezik;

31. ha rajtakapják, hétszeresen fizet, házának egész vagyonát odaadja.

32. Ki házasságot tör asszonnyal, esztelen; aki önmagát megrontja, az cselekszi ezt.

33. Kárt és szégyent talál, és gyalázata nem töröltetik el.

34. Mert féltékenység a férfiúnak dühe s nem kímél a bosszú napján,

35. nincs tekintettel semmi váltságra s nem enged, noha sokasítod az ajándékot.

Megszakítás