1. Jobb száraz darab kenyér és nyugalom mellette, mint ház tele háborúságos áldozatokkal.

2. Eszes szolga uralkodni fog a szégyenletes fiún, és a testvérek közt osztozkodni fog az örökségen.

3. Tégely az ezüstnek s kohó az aranynak, de a szívek vizsgálója az Örökkévaló.

4. A gonosztevő figyel a jogtalanság ajkára, a hazug hallgat a veszedelem nyelvére.

5. Aki gúnyolódik a szegényen, káromolta alkotóját, aki őrvend szerencsétlenségen, nem marad büntetlenül.

6. Az öregek koronája gyermekeik gyermekei és a gyermekek dísze a szüleik.

7. Nem illő az aljashoz fennhéjázó beszéd, hát még a nemeshez hazug beszéd.

8. Bűvös kő a megvesztegetés gazdája szemeiben: bármerre fordul, boldogul.

9. Aki eltakarja a bűntettet, szeretetet keres, de aki ismételgeti a dolgot, barátot választ el.

10. Mélyen hat a dorgálás az értelmesre, inkább mint mikor százszor ütik a balgát.

11. Csak bajt keres az engedetlen, a kegyetlen követ bocsáttatik ellene.

12. Találjon rá az emberre kölykétől megfosztott medve, és ne a balga az ő oktalanságában.

13. Aki rosszat fizet jóért, nem mozdul el házából a baj.

14. Víznek kieresztése a viszály kezdete: mielőtt kitörne, hagyd abba a pört.

15. Aki fölmenti a bűnöst és elítéli az igazat: az Örökkévaló utálata mindkettejük.

16. Minek is a vételár balgának kezében, hogy bölcsességet vegyen, s nincsen ész!

17. Minden időben szeret a barát, de testvér szorongatás idejére születik.

18. Esztelen ember kézbe csap, kezességet vállal felebarátja előtt.

19. Aki a bűntettet szereti, szereti a czívódást; aki magasra teszi bejáratát, romlást keres.

20. Álnok szívű nem talál jót, s aki nyelvével ferde, bajba esik.

21. Aki balgának szülője, az neki bánatára van, és nem örül az aljasnak atyja.

22. Örvendő szív jó gyógyítást ad, de a levert lélek kiszárítja a csontot.

23. Megvesztegetést vesz ki öléből a gonosz, hogy elhajlítsa a jog ösvényeit.

24. Az értelmesnek arcza előtt van a bölcsesség, de a balgának szemei föld végén járnak.

25. Bosszúsága atyjának a balga fiú, és keserűsége szülőanyjának.

26. Még bírságolni az igazat sem jó, megverni a nemeseket a méltányosság ellenére.

27. Visszatartja beszédét aki tudást ismer, tartózkodó lelkű az értelmes ember,

28. Az oktalan is, midőn hallgat, bölcsnek tekintetik, aki becsukja ajkait, értelmesnek.

Megszakítás