1. Halljátok, fiúk, az atya oktatását s figyeljetek, hogy megösmerjétek az értelmességet;

2. mert jó tanúlságot adtam nektek, tanomat el ne hagyjátok.

3. Mert fia voltam atyámnak, gyöngéd s egyetlen az anyám előtt;

4. az tanított meg engem, s mondta nékem : Tartsa meg szavaimat szíved, őrizd meg parancsaimat, hogy élj.

5. Szerezz bölcsességet, szerezz értelmességet; ne felejtsd el, ne hajolj el szájam mondásaitól.

6. Ne hagyd el őt s megőriz téged, szeresd őt és megóv téged.

7. Kezdete a bölcsességnek: szerezz bölcsességet! s minden szerzeményeden szerezz értelmességet!

8. Tüntesd ki őt és fölemel téged, tiszteltté tesz téged, midőn átkarolod.

9. Ad majd fejednek kecses füzért, díszes koronával ajándékoz meg téged.

10. Halljad fiam s fogadd el mondásaimat, hogy megsokasodjanak a te életed évei.

11. Bölcsesség útjára tanítottalak, járattalak az egyenesség nyomdokaiban.

12. Jártadban nem szorul meg lépésed, s ha futsz, nem botlasz meg.

13. Ragaszkodjál az oktatáshoz, ne hagyd abba, óvd meg őt, mert ő az életed.

14. A gonoszok ösvényére ne menj, és ne haladj a rosszak útján.

15. Vesd el, ne vonulj rajta, térj le róla s vonulj el.

16. Mert nem alusznak, ha rosszat nem tesznek, s el van rabolva álmuk, ha botlást nem okoznak.

17. Mert ették a gonoszság kenyerét és az erőszakoskodás borát isszák.

18. S az igazak ösvénye akár a fényes napvilág, mely egyre világosabb lesz a nappal megszilárdultáig;

19. a gonoszok útja akár az éjhomály, nem tudják, miben botlanak meg.

20. Fiam, szavaimra figyelj, mondásaimra hajtsad füledet;

21. ne mozduljanak el szemeid elől, őrizd azokat szíved belsejében:

22. mert élet azok megtalálóik számára s egész testöknek gyógyulás.

23. Minden őrzendőnél jobban óvjad szívedet, mert abból erednek az élet forrásai.

24. Vesd le magadról a szájnak görbeségét, s az ajkak ferdeségét távolítsd el magadtól.

25. Szemeid előre tekintsenek és szempilláid egyenesen nézzenek magad elé.

26. Mérlegeld lábad nyomdokát s mind az útjaid megszilárdulnak.

27. Ne hajolj jobbra és balra, távoztasd lábadat a rossztól.

Megszakítás