1. Csúfoló a bor, zajongó a részegítő ital; és bárki megmámorodik benne, nem lesz bölcs.

2. Mint fiatal oroszlán ordítása, olyan a király ijesztése, aki magára haragítja, lelke ellen vét.

3. Dicsősége a férfiúnak elállni a pörtől, de minden oktalan kitör.

4. Ősztől kezdve nem szánt a rest, majd kér aratáskor, de nincs.

5. Mélységes víz a tanács az ember szívében, de az értelem embere merít belőle.

6. A legtöbb ember ki-ki hirdeti szeretetét, de hűséges embert ki talál?

7. Gáncstalanságában jár az igaz, boldogok a fiai ő utána.

8. A király, ki az ítélet trónján ül, szemeivel szór szét minden rosszat.

9. Ki mondhatja: megtisztítottam szívemet, tiszta lettem vétkemtől;

10. Kétféle súlykő, kétféle mérő; az Örökkévaló utálata mindakettő.

11. Cselekedeteiben megismerszik a fiú is, vajjon tiszta s vajjon egyenes-e a míve.

12. Halló fül és látó szem, az Örökkévaló teremtette mind a kettőt.

13. Ne szeresd az alvást, nehogy elszegényedjél, nyisd ki szemeidet, lakjál jól kenyérrel.

14. Rossz, rossz! mondja a vevő, s midőn elmegy, akkor dicsekszik.

15. Van arany és korál bőven, de drága ékszer a tudás ajkai.

16. Vedd el ruháját, mert másért kezeskedett, és idegen nő miatt zálogold őt meg.

17. Kellemes az embernek a hazugság kenyere, de azután kaviccsal telik meg a szája.

18. Gondolatok tanács által szilárdulnak meg, és útmutatásokkal viselj háborút.

19. Feltárja a titkot, ki mint rágalmazó jár, és csacskaajkúval ne állj össze.

20. Aki átkozza atyját és anyját, annak mécsese kialszik sötétség homályában.

21. Kezdetben hamarkodva szerzett birtok – annak vége nem lesz áldott.

22. Ne mondd : Hadd fizetek rosszal; remélj az Örökkévalóhoz, s majd megsegít téged.

23. Utálata az Örökkévalónak kétféle súlykő, és csalárd mérleg nem jó.

24. Az Örökkévalótól valók a férfi léptei, s az ember – miképp értheti az utját?

25. Tőr az embernek hirtelen kiejteni: szentség! és azután fontolgatni a fogadalmakat.

26. A gonoszokat szétszórja a bölcs király, és rájuk fordította a kereket.

27. Mécsese az Örökkévalónak az ember lelke, átkutatja mind a testnek kamaráit.

28. Szeretet és hűség megóvják a királyt, és szeretettel támasztja trónját.

29. Az ifjak ékessége erejök, s az öregek dísze az ősz haj.

30. Ütésnek kelevénye kenőcs a rosszra s a verések a test kamaráiba hatolnak.