1. Bölcsesség fölépítette házát, kivágta oszlopait, hetet.

2. Levágta a lakomájára valót, töltötte borát, el is rendezte asztalát.

3. Küldte leányzóit, vendégeket hí meg a város magaslatainak tetején.

4. Ki együgyű, térjen ide ; esztelen — annak mondja:

5. Jertek, egyetek kenyeremből és igyatok a borból, melyet töltöttem!

6. Hagyjátok az együgyűséget, hogy éljetek és haladjatok az értelem útján.

7. Aki csúfolót oktat, szégyent szerez magának, s aki gonoszt megint, hibát önmagának.

8. Ne intsd meg a csúfolót, nehogy meggyűlöljön, intsd meg a bölcset és megszeret téged.

9. Adj a bölcsnek és még bölcsebb lesz, tudasd az igazzal és gyarapodik tanulságban.

10. A bölcsesség kezdete az istenfélelem, és a Szentnek megismerése értelem.

11. Mert általam sokasodnak napjaid és meggyarapodnak a te életed évei.

12. Ha bölcs lettél, magadnak lettél bölcs, s ha csúfoló lettél, egyedül te viseled.

13. Balgaság asszony zajongó, együgyű és mitsem tud.

14. Háza bejáratába ül, székre, a város magaslatain,

15. hogy meghívja az úton arra menőket, kik egyenesen járnak ösvényeiken.

16. Ki együgyű, térjen ide, és esztelen – annak mondja:

17. Lopott víz édes és titkosság kenyere kellemes!

18. És nem tudja, hogy árnyak vannak ott, az alvilág mélységeiben vannak meghívottjai.