1. A bölcs fiú hallgatott atyja oktatására, de a csúfoló nem hallgatott dorgálásra.

2. Szájának gyümölcséből eszik jót a férfi, de a hűtlenkedők lelke erőszak.

3. Aki megóvja száját, megőrzi lelkét, de aki fölszakítja ajkait, számára rettegés!

4. Kivánkozik, de hiába, a restnek lelke, de a szorgalmasak lelke bőségben részesül.

5. Hazug szót gyűlöl az igaz, de a gonosz megszégyenít és meggyaláz.

6. Az igazság megőrzi a gáncstalan útút, de a gonoszság megdönti a vétkest.

7. Van aki gazdagnak tetteti magát, de nincs semmije, aki szegénynek tetteti magát, s nagy vagyona van.

8. Az ember lelkének váltsága a gazdagsága, de a szegény nem hallgatott dorgálásra.

9. Az igazak világossága vígan ég, de a gonoszok mécsese kialszik.

10. Kevélységgel csak czivódás okoztatik, de a tanácskozóknál bölcsesség van.

11. Hiábavalóság által szerzett vagyon kevesbedik, de aki markonként gyűjt, gyarapít.

12. Halogatott várakozás beteggé teszi a szívet, de élet fája a bekövetkezett kívánság.

13. Aki gúnyolja az igét, leköttetik neki, de aki féli a parancsot, az megjutalmaztatik.

14. A bölcsnek tanítása életforrás, hogy távozzunk a halál tőreitől.

15. Igazi eszesség kegyet szerez, de a hűtlenkedők útja kemény.

16. Minden okos tudással cselekszik, de a balga kitárja az oktalanságot.

17. Gonosz követ bajba esik, de gyógyítás hűséges küldött.

18. Szegénységet és szégyent ér, aki elveti az oktatást, de aki megőrzi a feddést, tiszteltetik.

19. Megvalósult kívánság kellemes a léleknek, de utálata a balgáknak kerülni a rosszat.

20. Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, de aki balgákkal társul, rosszul jár.

21. A vétkeseket üldözi a rosszaságuk, de az igazaknak jóval fizetnek.

22. A jó örököt hagy fiai fiainak, de az igaz számára van eltéve a vétkezőnek vagyona.

23. Bő eleséget terem a szegények ugara, de van, aki tönkre jut jog híján.

24. Aki visszatartja vesszejét, gyűlöli fiát, de aki szereti, idején keresi föl fenyítéssel.

25. Az igaz eszik lelke jóllaktáig, de a gonoszok hasa hiányt érez.