1. Ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedtek Chizkija, Jehúda királyának emberei.

2. Isten dicsősége elrejteni a dolgot, s a királyok dicsősége: kikutatni a dolgot.

3. Az ég magasságra s a föld mélységre – s a királyok szíve kikutathatatlan.

4. Eltávolították a salakot az ezüstből, s előállt az ötvös számára az edény:

5. távolítsák el a gonoszt a király elől, s megszilárdul az igazság által trónja.

6. Ne büszkélkedjél a király előtt és a nagyoknak helyére ne állj;

7. mert jobb, ha mondják neked: jer fel ide, semhogy megalázzanak a nemes előtt, ahogy látták szemeid.

8. Ne indulj hamar pörre, mert ugyan mit teszel majd a végén; mikor téged megszégyenít felebarátod.

9. Pörödet viseld felebarátoddal, de másnak titkát ne áruld el;

10. nehogy meggyalázzon téged az, aki hallja, és rossz híred nem szűnik meg.

11. Arany almák ezüst díszítményekben: a maga módjára elmondott szó.

12. Arany gyűrű és színarany ékszer: bölcs feddő halló fülnek.

13. Mint hónak hidege aratás napján, olyan a hűséges követ a küldőinek, és urának lelkét felüdíti.

14. Felhők meg szél, de nincs eső: ember, ki dicsekedik hazug adománnyal.

15. Hosszantűrés által rábeszélhető a fejedelem és puha nyelv csontot tör.

16. Mézet találtál, egyél amíg elég neked, nehogy, jól lakván vele, kihánynád.

17. Gyérré tedd lábadat barátod házában, nehogy jól lakván veled, meggyűlölne téged.

18. Buzogány és kard és élesített nyíl: ember, aki felebarátja ellen hamis tanúként vall.

19. Romlott fog, tántorgó láb: menedék, mely cserben hagy a szorongatás napján.

20. Aki leveti a ruhát fagynak napján, eczet a salétromra: olyan aki énekeket énekel szomorú szívre.

21. Ha éhezik gyűlölőd, adj ennie kenyeret, és ha, szomjazik, adj innia vizet;

22. mert parazsat kaparsz fejére, és az Örökkévaló megfizet neked.

23. Az északi szél esőt szül, és bosszús arczot a titkos nyelv.

24. Jobb a háztető sarkában lakni, mint czivódó asszony és közös ház.

25. Hideg víz a bágyadt lélekre, olyan a jó hír messze országból.

26. Fölkavart forrás és elrontott kútfő: az igaz, aki meginog a gonosz előtt.

27. Mézet sokat enni nem jó, s a dicsőség kutatása dicsőség.

28. Város, melybe rést törtek, mely fal nélkül van: ember, kinek indulatára nincsen fékezés.

Megszakítás