1. Az asszonyok legbölcsebbike fölépítette házát, de az oktalanság önkezeivel lerontja.

2. Egyenességében jár, aki az Örökkévalót féli, de álnok az útjain, aki őt megveti.

3. Az oktalannak szájában a gőgnek vesszeje van, de a bölcsek ajkai megőrzik őket,

4. Ökrök híján tiszta a jászol, de termések bősége a marha erejében van.

5. Hűséges tanú nem hazudik, de hazugságokat terjeszt hazug tanú.

6. Keresett a csúfoló bölcsességet, de nincs, az értelmesnek azonban könnyű a tudás.

7. Menj el a balga ember közeléből, és nem ismerted meg tudásnak ajkait,

8. Az okosnak bölcsessége: érteni az útját, de a balgák oktatalansága csalárdság.

9. Az oktalanok közt tolmács a bűn és az egyenesek közt a jóakarat.

10. A szív ismeri önmagának keservét, és örömébe nem vegyül idegen.

11. A gonoszok háza megsemmisül, de az egyenesek sátra virul.

12. Van út, mely egyenes az ember előtt, de a vége – halálnak útjai.

13. Nevetés közt is fájhat a szív, és az örömnek vége bánat.

14. Saját útjaiból lakik jól a tévedt szívű, az övéiből a jó ember.

15. Az együgyű minden szónak hisz, de az okos ügyel lépésére.

16. A bölcs fél és kerüli a rosszat, de a balga fölháborodik és elbizakodik.

17. A hirtelen haragú oktalanságot követ el, és a fondorlatok embere meggyűlöltetik.

18. Birtokul nyertek az együgyűek oktalanságot, de az okosok körülfogják a tudást.

19. Legörnyedtek a rosszak a jók előtt és a gonoszok az igaznak kapuinál.

20. Társánál is gyűlöletessé válik a szegény, de a gazdagnak barátai sokan vannak.

21. Aki gúnyolódik felebarátján, vétkezik, de aki könyörül a szegényeken, boldog az.

22. Nemde eltévelyegnek a rosszat koholók, de szeretetet és hűséget találnak a jót koholók.

23. Minden fáradalomból nyereség származik, de az ajkak beszédje csak hiányra visz.

24. A bölcsek koronája a gazdagságuk, a balgák oktalansága oktalanság.

25. Lelkeket ment meg az igaz tanú, de hazugságokat terjeszt a csalárd.

26. Az istenfélelemben erős bizalom van, fiainak is menedékük lesz.

27. Az istenfélelem életforrás, hogy távozzunk a halál tőreitől.

28. Abban, hogy sok a nép, van a király dísze, és a nemzet fogytában a fejedelem rettegése.

29. A késedelmes haragú nagy értelmességű, de a hirtelen indulatú oktalanságot visz el.

30. A testnek élete a szelíd szív, de a csontok rothadása a vakbuzgalom.

31. Aki nyomorgatja a szegényt, az káromolta alkotóját, de tiszteli őt, aki könyörül a szűkölködőn.

32. Szerencsétlenségében eltaszíttatik a gonosz, de halálakor is bízik az igaz.

33. Az értelmesnek szívében bölcsesség nyugszik, de a balgák közepében kitudódik.

34. Igazság felemeli a nemzetet, de a népek gyalázata a vétek.

35. A király jóakarata az eszes szolgáé, de haragja lesz a szégyenletesé.