1. Megfutamodtak, bár üldöző nincs, a gonoszok, de az igazak olyanok, mint bátorságos oroszlán.

2. Az ország bűne által sokan vannak vezérei, de ember által, ki ért és tud, szilárdan marad sokáig.

3. Ember, ki szegény és fosztogatja a gyöngéket: eső, mely elsöpör, de kenyér nincs.

4. Akik elhagyják a tant, dicsérik a gonoszokat, de akik megőrzik a tant, fölgerjednek ellenük.

5. Rossz emberek nem értik a jogot, de kik az Örökkévalót keresik, mindent értenek.

6. Jobb a szegény, ki gáncstalanságában jár, mint aki fonák az utjain, ha gazdag is.

7. Megóvja a tant az értelmes fiú, s aki dőzsölőkkel társul, szégyent hoz atyjára.

8. Aki sokasítja vagyonát kamattal és többlettel, annak gyűjti, ki szegényeken könyörül.

9. Aki elfordítja fülét, hogy ne hallja a tant, annak imádsága is utálat.

10. Aki megtéveszti az egyeneseket rossz úton, ő esik bele a vermébe, de a gáncstalanok jót fognak örökölni.

11. Bölcs a maga szemében a gazdag ember, de a szegény, aki értelmes, kikutatja őt.

12. Midőn ujjonganak az igazak, nagy a dicsőség, de midőn felülkerekednek a gonoszok, keresni kell az embert.

13. Aki eltakarja büntetteit, nem fog boldogulni, de aki bevallja és elhagyja, irgalmat fog találni.

14. Boldog az ember, ki mindig retteg, de aki megkeményíti szívét, bajba esik.

15. Ordító oroszlán és mohó medve: gonosz uralkodó szegény népen.

16. Fejedelem, hiányos az értelmességben és nagy a zsarolásban – aki gyűlöli a haszonlesést, az soká fog élni!

17. Ember, kit megöltnek vére nyomaszt, a gödörig fusson, ne tartsák őt!

18. Ki gáncstalanul jár, megsegíttetik, de aki fonák az útjain, az egyiken elesik.

19. Aki földjét műveli, jóllakik kenyérrel, de aki üres dolgokat hajhász, jóllakik szegénységgel.

20. Hűséges embernek bő áldás jut; de aki siet meggazdagodni, nem marad büntetlenül.

21. Tekintélyt ismerni nem jó, s egy darab kenyérért bűnössé lesz a férfi.

22. Utána rohan a vagyonnak az irigy szemű ember, és nem tudja, hogy hiány jön rá.

23. Aki meginti az embert, utóbb kegyet fog találni, inkább mint a sima nyelvű.

24. Aki megrabolja atyját és anyját és azt mondja: nincs bűn, társa ő a rontó embernek.

25. A telhetetlen lelkű viszályt gerjeszt, de aki az Örökkévalóban bízik, bőségben részesül.

26. Aki önszívében bízik, az balga, de aki bölcsességben jár, az megmenekszik.

27. Aki szegénynek ad, annál nincs hiány, de aki elfordítja szemeit, annak bő átok jut.

28. Mikor felülkerekednek a gonoszok, elrejtőzik az ember, de mikor elvesznek, megsokasodnak az igazak.