1. Aki szereti az oktatást, szereti a tudást, de aki gyűlöli a feddést, az oktalan.

2. Kedvességet nyer a jó az Örökkévalótól, de a fondorlatok emberét kárhoztatja.

3. Nem szilárdul meg az ember gonoszság által, de az igazak gyökere meg nem inog.

4. A derék asszony férjének koronája, de mint rothadás csontjaiban a szégyenletes.

5. Az igazak gondolatai jogosság, a gonoszok tanácsai csalárdság.

6. A gonoszok szavai: vérre leselkedni, de az egyenesek szája megmenti őket.

7. Megfordulnak a gonoszok és máris nincsenek, de az igazak háza fönnáll.

8. Eszéhez képest dicsértetik a férfi, de az elferdült szívű csúffá lesz.

9. Jobb, akit lenéznek, de van szolgája, mint aki előkelősködik, de kenyér híjával van.

10. Ismeri az igaz barmának lelkét, de a gonoszok irgalma kegyetlenség.

11. Aki földjét műveli, jól fog lakni kenyérrel, de aki üres dolgokat hajhász, esztelen.

12. Kívánta a gonosz hálóba keríteni a rosszakat, de az igazak gyökere megmarad.

13. Az ajkak bűnében gonosz tőr van, de az igaz kikerült a szorongatásból.

14. Szájának gyümölcséből jóval lakik jól a férfi, s az ember kezeinek tettét visszafizetik neki.

15. Az oktalannak útja egyenes az ő szemeiben, de tanácsra hallgat a bölcs.

16. Az oktalannak aznap tudódik ki bosszúsága, de eltakarja a szégyent az okos.

17. Aki hűséget terjeszt, igazság szerint vall, de hazug tanú a csalárd.

18. Van aki fecseg akár kardszúrások, de a bölcsek nyelve gyógyítás.

19. Az igaz ajak fönnáll örökre, de csak szempillantásig a hazug nyelv.

20. Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de a békét tanácsolóknak öröm jut.

21. Nem esik meg az igazon semmi jogtalanság, de a gonoszok telvék roszzal.

22. Az Örökkévaló utálata a hazug ajkak, de kedvére vannak a. hűséggel cselekvők.

23. Okos ember eltakarja a tudást, de a balgák szíve kikiáltja az oktalanságot.

24. A szorgalmasak keze uralkodni fog, de a renyheség alattvalóvá lesz.

25. Aggódás az ember szívében leveri azt, de a jó szó felvidítja.

26. Útbaigazítja társait az igaz, de a gonoszok útja eltévelyíti őket.

27. Nem süti meg a renyhe a vadját, de drága vagyona az embernek a szorgalom.

28. Az igazság pályáján élet van, és ösvényének útján nem halál.