1. Az emberéi a szívnek szándékai, de az Örökkévalótól való a nyelv felelete.

2. Mindenik útja az embernek tiszta az ő szemében, de az elméket meghatározza az Örökkévaló.

3. Hárítsd az Örökkévalóra dolgaidat, és majd megszilárdulnak gondolataid.

4. Mindet a maga czéljára alkotta az Örökkévaló, és a gonoszt is a bajnak napjára.

5. Az Örökkévaló utálata minden büszke szívű; kezet kézre, nem marad büntetlenül.

6. Szeretettel és hűséggel megengeszteltetik a bűn, és istenfélelem által távozunk a rossztól.

7. Midőn kedveli az Örökkévaló a férfi útjait, ellenségeit is megbékélteti vele.

8. Jobb kevés igazsággal, mint termések bősége jog nélkül.

9. Az ember szíve kigondolja útját, de az Örökkévaló igazítja lépését.

10. Varázs van királynak ajkain: az ítéletben ne vétsen szája.

11. Jogos mérleg és serpenyő az Örökkévalóé, az ő műve minden súlykő a zacskóban.

12. Királyoknak utálata gonoszságot cselekedni, mert igazság által szilárdul meg a trón.

13. Királyoknak kedve az igazság ajkai; s aki egyeneset beszél, azt szereti.

14. Királynak indulata: halál követei, de bölcs ember megengeszteli azt.

15. Király arczának világosságában élet van, és jóakarata olyan mint a tavaszi eső felhője.

16. Bölcsességet szerezni mennyivel jobb az aranynál, és értelmet szerezni becsesebb az ezüstnél.

17. Az egyenesek pályája: távozni a rossztól; lelkét őrzi meg, aki megóvja útját.

18. Romlás előtt jár a gőg, és botlás előtt lélek büszkesége.

19. Jobb alázatos lelkűnek lenni szerények közt, mint zsákmányt osztani gőgösökkel.

20. Aki ügyel az igére, jót fog találni, s aki az Örökkévalóban bízik, boldog az!

21. A bölcsszívűt nevezik értelmesnek, s az ajkak édessége gyarapítja a tanulságot.

22. Életforrás az ész a gazdájának, s az oktalanok fenyítése az oktalanság.

23. A bölcsnek szíve oktatja száját és ajkain gyarapítja a tanulságot.

24. Színméz a kellemes beszéd, édes a léleknek és gyógyítás a csontnak.

25. Van út, mely egyenes az ember előtt, de a vége – halálnak útjai.

26. A dolgozónak vágya dolgozott érette, mert szorította őt a szája.

27. Az alávaló ember veszedelmet ás, ajkán pedig mintha égető tűz volna.

28. A ferdeség embere viszályt indít, és a suttogó barátot választ el.

29. Az erőszak embere elcsábítja felebarátját, hogy vezesse őt úton, mely nem jó.

30. Aki behunyja szemeit, hogy ferdeséget gondoljon ki, aki fintorgatja ajkait: elhatározta a rosszat.

31. Díszes korona az ősz haj, igazság útján találtatik.

32. Jobb a hosszantűrő, mint a hős, és az indulatán uralkodó, mint aki várost vesz be.

33. Ölbe vetik a sorsot, de az Örökkévalótól való minden ítélete.