1. Csalárd mérleg utálata az Örökkévalónak, de teljes súlykő kedvére van.

2. Jött a kevélység és jött a szégyen is; de a szerényeknél bölcsesség van.

3. Az egyenesek gáncstalansága vezeti őket, de a hűtlenkedők ferdesége elpusztítja őket.

4. Nem használ a vagyon a haragnak napján, de az igazság megment a haláltól.

5. A gáncstalannak igazsága egyenessé teszi útját, de gonoszsága által elesik a gonosz.

6. Az egyenesek igazsága megmenti őket, de vágyuk által megfogatnak a hűtlenkedők.

7. Gonosz ember halálával elvész a remény, s a jogtalanság várakozása elveszett.

8. Az igaz kiszabadult a szorongatásból, és jött helyébe a gonosz.

9. Szájjal rontja meg felebarátját az istentelen, de tudás által kiszabadulnak az igazak.

10. Mikor jó dolguk van az igazaknak, vigad a város, s mikor elvesznek a gonoszok, ujjongás van.

11. Az egyenesek áldása által emelkedik a város, de a gonoszok szája által leromboltatik.

12. Gúnyolódik felebarátján az esztelen, de az értelmes ember hallgat.

13. Ki mint rágalmazó jár, feltárja a titkot, de a hűséges szellemű eltakarja a dolgot.

14. Útmutatások nélkül elesik a nép, de a tanácsosok sokaságában győzelem van.

15. Nagyon rosszul jár, ha ki idegenért kezeskedett, de aki gyűlöli a kézcsapást, az bizton van.

16. Kedves asszony megtartja a tiszteletet, és az erősek megtartják a gazdagságot.

17. Saját lelkével tesz jót a kegyes ember, de saját testét megzavarja a kegyetlen.

18.A gonosz hazug munkabért szerez, de aki igazságot vet, igaz jutalmat.

19. Igazságos becsületesség életre visz, de ki a rosszat hajhássza, halálára teszi.

20. Az Örökkévaló utálata az álnok szívűek, de kedvére vannak a gáncstalan útuak.

21. Kezet kézre ! Nem marad büntetlenül a rossz, de az igazak magzatja megmenekül.

22. Arany gyűrű sertésnek orrában, szép asszony, de ész híján.

23. Az igazak kívánsága csupán a jó, a gonoszok reménye – harag.

24. Van, aki szór és még gyarapszik, de aki megvon attól, ami illő – csak szűkölködésre teszi.

25. Áldásos lélek bőségben részesül, s aki telít, maga is telíttetik.

26. Aki visszatartja a gabonát, azt megátkozza a nép, de áldás száll a gabonaeladónak fejére.

27. Aki jóra igyekszik, kedvességet keres, de aki rossz után tör, ő reá jön az.

28. Aki gazdagságában bízik, az el fog esni, de mint a falevél virulnak az igazak.

29. Aki megzavarja házát, szelet kap birtokul, és szolgája lesz az oktalan a bölcsszívűnek.

30. Az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs.

31. Lám az igaznak a földön fizetnek, hát még a gonosznak és vétkezőnek.

Megszakítás