10. 📖 Mislé – Példabeszédek könyve

A bölcs szívű elfogad parancsokat

1. Salamon példabeszédei. Bölcs fiú megörvendezteti atyját, s balga fiú anyjának bánata. 2. Nem használnak gonoszság kincsei, de az igazság megment a haláltól. 3. Nem éhezteti az Örökkévaló az igaznak lelkét, de a gonoszok vágyát eltaszítja. 4. Szegénnyé lesz, ki renyhe kézzel dolgozik, de a szorgalmasak keze gazdagít. 5. Nyáron gyűjt az eszes fiú, aratáskor mélyen alszik a szégyenletes fiú. 6. Áldások az igaznak fejére, de a gonoszok szája erőszakot takar. 7. Az igaznak emlékezete áldásra való, de a gonoszok neve elrothad. 8. A bölcs szívű elfogad parancsokat, de az oktalan ajkú elbukik. 9. A ki gáncstalanságban jár, bizton jár, de a ki elgörbíti útjait, bűnhődik. 10. Ki szemmel hunyorgat, fájdalmat okoz, s az oktalan ajkú elbukik. 11. Életforrás az igaznak szája, de a gonoszok szája erőszakot takar. ‘ 12. A gyűlölség viszályokat ébreszt, de minden bűntettet eltakar a szeretet. 13. Az értelmesnek ajkain bölcsesség találtatik, de bot való az esztelen hátának. 14. A bölcsek rejtegetik a tudást, de az oktalannak szája közeli rettegés. 15. A gazdagnak vagyona az ő erős vára, a szegények rettegése szegénységük. 16. Az igaznak munkabére életre visz, a gonosznak jövedelme vétekre. 17. Életnek pályáján jár, ki az oktatást megőrzi, de a ki a feddést elhagyja, tévelyeg. 18. Gyűlölséget takargat a hazug ajkú, de a ki rágalmat terjeszt, az balga. 19. Sok szó mellett nem marad el a bűn, de ajkait tartóztatja a belátó. 20. Válogatott ezüst az igaznak nyelve, a gonoszok szíve vajmi kevés. 21. Az igaznak ajkai sokakat vezérlenek, de az oktalanok esztelen által halnak meg. 22. Az Örökkévaló áldása – az gazdagít, s mellette nem gyarapít a fáradalom. 23. Mintegy nevetség a balgának gazságot cselekedni, és bölcsességet az értelem emberének. 24. A gonosznak félelme – az jön rá, de az igazak kívánsága megadatik. 25. A mint elvonul a szélvész, máris nincs a gonosz, de az igaz örök alap. 26. Mint eczet a fogaknak s mint füst a szemeknek, olyan a rest a küldőinek. 27. Az istenfélelem gyarapítja a napokat, de a gonoszok évei megrövidülnek. 28. Az igazak várakozása öröm, de a gonoszok reménye elvész. 29. Menedék a gáncstalanságnak az Örökkévaló útja, de rettegés a jogtalanságot cselekvőknek. 30. Az igaz soha sem inog meg, de a gonoszok nem fogják lakni az országot. 31. Az igaznak szája bölcsességet terem, de a ferdeség nyelve kiírtatik. 32. Az igaznak ajkai jóakaratot ismernek, de a gonoszok szája ferdeség.

  • Küldés emailben

Fejezetek