És Lót… lakott a barlangban, ő és két leánya. És szólt az idősebbik a fiatalabbikhoz: Atyánk öreg, férfi pedig nincs a földön, hogy jönne hozzánk az egész föld szokása szerint. Jer, adjunk apánknak bort inni és háljunk vele, hogy fenntartsunk magzatot atyánktól. És adtak inni bort az atyjuknak azon éjjel és bement az idősebbik és hált atyjával, s ő nem tudott annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről. És történt másnap, szólt az idősebbik a fiatalabbikhoz: Íme, én háltam tegnap éjjel atyámmal, adjunk neki inni bort ez éjjel is és menj be, hálj vele, hogy fenntartsunk magzatot atyánktól. És adtak inni azon éjjel is atyjuknak bort, és fölkelt a fiatalabbik s hált vele, és ő nem tudott annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről. És viselős lett Lót két lánya atyjuktól… (1Mózes 19:30-36)

A Vájéra szakasz kapcsán Lót két lányával foglalkozunk a hetiszakaszok érdekes szereplői című sorozatunkban.

A midrás (Berésit Rábá) szerint Lótnak négy lánya volt: kettő férjezett, kettő pedig jegyben járt, ám a két férjezett lány férjeikkel és a két másik lány vőlegényével Szdomban (Szodomában) lelte halálát. Érdekes, hogy a hagyomány nem a lányokat okolja szörnyű tettükért, hanem Lótot, aki nem is tudott semmiről.

A két lány nevét nem jegyezte fel senki, tettük a későbbi nemzedékekre nézvést mégis meghatározó jelentőségű volt, ahogy lejjebb látni fogjuk. Magyarázóink szerint mindketten azt gondolták, hogy – akárcsak az özönvíz során – az egész világ elpusztult és rajtuk áll vagy bukik az emberiség fennmaradása, ezért szánták el magukat e szokatlan tettre. A tórai történeteket kiegészítő midrás azonban több helyen is hangsúlyozza, hogy nem öncélúan, hanem magasabb ideálok érdekében cselekedtek. Ártatlanságukat azzal is alátámasztja a midrás, hogy mindkét éjszakán csoda történt és a két szűzlány élete első együttlétekor megfogant. Ha pedig csoda történik, annak oka van…

Felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán hogyan tudták leitatni egy barlangban az apjukat, honnan volt boruk? A midrás természetesen erre is tudja a választ: Isten csodát tett az érdemükben és a barlang, ahova bemenekültek, átváltozott az eljövendő világ kapujává és bor csöpögött az oldalából, ahogyan a próféta mondja (Joel 4:18): „És lészen ama napon: musttól csepegnek a hegyek…

Honnan tudjuk, hogy a lányokkal ellentétben Lót hibás volt az eseményekben és saját magának köszönheti sorsát? Lót maga volt az, aki önszántából Szdomba költözött, a kommentátorok szerint annak reményében, hogy ő is csatlakozhat a város lakóinak erkölcstelen életviteléhez. Aki pedig maga igyekszik erkölcstelenséget elkövetni, a végén erkölcstelenség áldozatává válik, mondja a midrás. Honnan látjuk ezt? Amikor a város lakói a két idegen vendég (akik valójában angyalok) kiadását követelik, Lót a saját lányait ajánlja fel helyettük a tömeges erőszak leendő áldozataiként. Lót készen állt arra, hogy lányait akaratuk ellenére szexuális kapcsolatra kényszerítse, végül ő volt az, akinek a tudta nélkül hajtották végre ugyanezt. A Midrás Tanchuma szerint azt mondta neki Isten: „Azt az erkölcstelenséget, melyet a lányaidon akartál végrehajtatni, rajtad fogják elkövetni.”

Ezzel szemben Lót lányaival kapcsolatban megengedő a hagyomány. Tettükért halált érdemelnének, ám az Örökkévaló nemcsak a tettek, hanem a gondolatok szerint is ítél. Mivel nem szexuális vonzalom, hanem az emberiség fenntartásának vágya hajtotta őket, Isten nem büntette meg a két lányt. Gyermekeikből, akik a Moáv és az Ámon nevet kapták, nagy népek lettek. Moávtól származott Rut, a moávi nő, aki menyét, Náomit követve Izraelbe költözött és csatlakozott a zsidó néphez. Ezt követően hozzáment egy Boáz nevű férfihoz, és ebből a frigyből származott néhány generációval később a királyi házat megalapító Dávid király, akitől a reményeink szerint a nagyon közeli jövőben a messiás is származik majd. Ámon leszármazottja volt Náámá, Slomó (Salamon) király felesége, akitől Slomó örököse, Rechávám született.

Egy midrás szerint amikor Lót azt a parancsot kapta, hogy meneküljön el a feleségével és a két lányával, az angyalok már előre látták, hogy a moávi Rut és az ámoni Náámá tőlük származik majd. A midrás azt is kiemeli, hogy a lányok nem azért létesítenek szexuális kapcsolatot az apjukkal, hogy nekik maguknak legyen gyerekük, hanem hogy fenntartsák a magját, mivel tőle kellett származnia a messiásnak.

 

Megszakítás