1. Történt ezután, megverte Dávid a filiszteusokat és megalázta őket és elvette Gátot és leányvárosait a filiszteusok kezéből.

2. Megverte Móábot és lettek a Móabbeliek szolgái Dávidnak, ajándékvivők.

3. Megverte Dávid Hadádézert, Cóba királyát Chamátban, mikor elindult, hogy megállapítsa hatalmát az Eufrátesz folyamnál.

4. S elfogott Dávid tőle ezer szekeret, hétezer lovast és húszezer gyalogos embert, és Dávid megbénította az egész szekérhadat és hagyott belőle száz szekeret.

5. Ekkor jött Arám-Darmészek, hogy segítsen Hadádézernek, Cóba királyának, és megvert Dávid Arám közt huszonkétezer embert.

6. És elhelyezett Dávid őrsöket Arám-Darmészekben és Dávidé lett Arám, ajándékot vivő, szolgákul. Így segített az Örökkévaló Dávidnak, valamerre ment.

7. És elvette Dávid az aranypajzsokat, melyek Hadádézer szolgáin voltak, és bevitte azokat Jeruzsálembe.

8. Tibchatból pedig és Kúnból, Hadádézer városaiból, elvett Dávid igen sok rezet. Abból készítette Salamon a réztengert és az oszlopokat és a rézedényeket.

9. Meghallotta Tóú, Chamát királya, hogy megverte Dávid Hadádézernek, Cóba királyának egész seregét.

10. Ekkor elküldte fiát Hadórámot Dávid királyhoz, hogy megkérdezze békéje felől és hogy üdvözölje azért, hogy harcolt Hadádézer ellen és megverte – mert Tóúnak hadfele volt Hadádézer – és mindennemű arany, ezüst és rézedényt.

11. Azokat is szentelte Dávid király az Örökkévalónak, együtt azon ezüsttel és arannyal, amelyet elvitt mind a nemzetektől: Edómtól, Móábtól, Ammón fiaitól, a filiszteusoktól és Amáléktől.

12. És Absáj, Cerúja fia, megverte Edómot a Sósvölgyben, tizennyolcezret.

13. És elhelyezett őrsöket Edómban és lettek mind az Edómbeliek szolgái Dávidnak. Így segítette az Örökkévaló Dávidot, valamerre ment.

14. Király volt Dávid egész Izrael fölött; és szolgáltatott jogot és igazságot egész népének.

15. Jóáb, Cerúja fia, a sereg fölött volt; Jehósáfát, Achilúd fia, kancellár;

16. Cádók, Achítúb fia, és Abímélekh, Ebjátár fia, papok; Savsa író;

17. Benájáhú, Jehójádá fia, a keréti és peléti felett, Dávid fiai pedig elsők a király oldalán.