1. Ezek Izrael fiai: Reúbén, Simeón, Lévi, Jehúda, Jisszákhár és Zebúlún;

2. Dán, József, Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér.

3. Jehúda fiai: Ér, Ónán és Séla; hárman születtek neki Súának leányától, a kánaáni nőtől. De Ér, Jehúda elsőszülöttje, rossz volt az Örökkévaló szemeiben, és megölte őt.

4. És menye, Támár szülte neki Pérecet és Zérachot. Mind a Jehúda fiai öten.

5. Pérec fiai: Checrón és Chámúl.

6. És Zérach fiai: Zimri, Étán, Hémán, Kalkól és Dárá; valamennyiük öten;

7. és Karmí fiai: Ákhár, Izrael megzavarója, aki hűtlenkedett az örökszentségen.

8. És Étán fiai: Azarja;

9. és Checrón fiai, akik születtek neki: Jerachmeél, Rám és Kelúbáj.

10. Rám pedig nemzette Ammínádábot, és Ammínádáb nemzette Nachsónt, Jehúda fiainak fejedelmét;

11. és Nachsón nemzette Szalmát, és Szalma nemzette Bóazot;

12. és Bóaz nemzette Óbédet, és Óbéd nemzette Jisajt.

13. Jisaj pedig nemzette: elsőszülöttjét Elíábot; és Abínádab a második, Simea a harmadik;

14. Netanél a negyedik, Raddaj az ötödik;

15. Ócem a hatodik, Dávid a hetedik;

16. és nővéreik: Cerúja és Abigájil; Cerúja fiai pedig: Absaj, meg Jóáb és Aszáél, hárman;

17. és Abigájil szülte Amászát, és Amásza atyja az ismaelita Jéter.

18. És Káléb, Checrón fia nemzett Azúbával, feleségével és Jerióttal; és ezek fiai: Jéser, Sóbáb és Ardón.

19. Meghalt Azúba, és elvette magának Káléb Efrátot, az szülte neki Chúrt.

20. És Chúr nemzette Urit; és Uri nemzette Becalélt.

21. Azután bement Checrón Mákhirnak, Gileád atyjának leányához, s ő elvette őt, midőn hatvan éves volt; és szülte neki Szegúbot.

22. És Szegúb nemzette Jáirt; annak volt huszonhárom városa Gileád országában.

23. És elvette Gesúr meg Arám tőlük Jáir falvait: Kenátot és leányvárosait, hatvan várost. Mindezek Mákhirnak, Gileád atyjának fiai.

24. És miután Checrón meghalt Káléb-Efrátában, Checrón felesége pedig Abíja volt, szülte neki: Aschúrt, Tekóa atyját.

25. És voltak Jerachmeélnek, Checrón elsőszülöttjének fiai: az elsőszülött Rám, meg Búna, Óren, Ócem, Achija.

26. És volt Jerachmeélnek más felesége, neve Atára, Ónám anyja az.

27. És voltak Rámnak, Jerachmeél elsőszülöttjének fiai; Máac, Jámín és Éker.

28. Ónám fiai: Sammáj és Jádá; Sammáj fiai pedig Nádáb és Abísúr.

29. És Abísúr feleségének neve: Abichájil; szülte neki Achbánt és Mólídot.

30. És Nádáb fiai: Széled és Appájim; és meghalt Széled gyermekek nélkül.

31. Appajim fiai: Jisei; és Jisei fiai: Sésán; és Sésán fiai: Achláj.

32. És Jádának, Sammáj testvérének, fiai: Jéter és Jónátán; és meghalt Jéter gyermekek nélkül.

33. És Jónátán fiai: Pélet és Zázá. Ezek voltak Jerachmeél fiai.

34. És nem voltak Sésánnak fiai, hanem csak leányai; Sésánnak pedig volt egy egyiptomi szolgája, neve Jarchá.

35. És Sésán feleségül adta leányát szolgájának Jarchának; az szülte neki Attájt:

36. és Attáj nemzette Nátánt; és Nátán nemzette Zábádot

37. és Zábád nemzette Eflált; és Eflál nemzette Óbédet;

38. és Óbéd nemzette Jéhút: és Jéhú nemzette Azarját;

39. és Azarja nemzette Chélecet; és Chélec nemzette Eleászát;

40. és Eleásza nemzette Sziszmájt; és Sziszmáj nemzette Sallúmot;

41. és Sallúm nemzette Jekamját; és Jekamja nemzette Elísámát.

42. És Kálébnek, Jerachmeél testvérének fiai: Mésá az elsőszülöttje, az Zíf atyja; és Márésának, Chebrón atyjának fiai.

43. Chebrón fiai pedig: Kórach, Tappúach, Rékem és Sémá.

44. És Sémá nemzette Ráchamot, Jorkeám atyját: és Rékem nemzette Sammájt.

45. És Sammáj fia: Máón; Máón pedig Bét-Cúr atyja.

46. Éfa pedig, Káléb ágyasa, szülte Cháránt, Mócát és Gázézot; és Chárán nemzette Gázézot.

47. És Jehdáj fiai: Régem, Jótám, Gésán, Pélet, Éfa és Sáaf.

48. Káléb ágyasa Máakha, szülte Sébert és Tirchanát;

49. és szülte Sáafot, Madmanna atyját, Sevát, Makhbéna atyját és Gibeá atyját; Káléb leánya pedig: Akhsza.

50. Ezek voltak Káléb fiai: Chúrnak, Efráta elsőszülöttjének fiai, Sóbál, Kirjat Jeárim atyja;

51. Szalma, Bét-Léchem atyja, Cháréf, Bet-Gádér atyja.

52. És voltak fiai Sóbálnak, Kirját-Jeárim atyjának: Háróeh, a Menuchót fele.

53. És Kirját Jeárim családjai: a Jitri, a Púti, a Súmáti és amisrái; ezektől származtak a Coreabeli és az Estáólbeli.

54. Szalma fiai: Bét-Léchem, a Netófabeli, Atrót-Bét-Jóáb és a Mánáchatbeli fele, a Corei:

55. és az írástudók családjai, Jábéc lakói, Tireátiak, Simeátiak, Szúkhátíak, azok a Kínimok, akik erednek Chammáttól, Rékháb házának atyjától.