1. A filiszteusok pedig harcoltak Izrael ellen és megfutamodtak Izrael embere, a filiszteusok elől és elestek halottan a Gilbóa hegyén.

2. Utolérték a filiszteusok Sáult és fiait és megölték a filiszteusok Jonatánt, Abínádábot és Malkí-Súát, Sául fiait.

3. Súlyos volt a harc Sául ellen, rátaláltak az íjjal lövők, és remegett a lövőktől.

4. Ekkor mondta Sául fegyverhordozójának: rántsd ki a kardodat és szúrj át vele, nehogy jöjjenek e körülmetéletlenek és játékot űzzenek velem; de nem akarta a fegyverhordozója, mert nagyon félt. Erre vette Sául a kardot és belévetette magát.

5. Midőn látta fegyverhordozója, hogy meghalt Sául, ő is belévetette magát a kardjába és meghalt.

6. Így meghalt Sául, meg három fia, és mind a házabeliek együttesen meghaltak.

7. És látták mind az Izrael emberei, a völgybenlevők, hogy megfutamodtak és hogy meghaltak Sául és fiai, akkor elhagyták városaikat s megfutamodtak, erre jöttek a filiszteusok és megtelepedtek bennük.

8. Volt pedig másnap, jöttek a filiszteusok, hogy kifosszák a halottakat, és megtalálták Sáult és fiait, elesve a Gilbóa hegyén.

9. És levetkőztették őt s levették fejét meg fegyvereit és küldték a filiszteusok országába köröskörül, hogy hírt vigyenek bálványaiknak s a népnek.

10. És elhelyezték fegyvereit isteneik házában, koponyáját pedig kitűzték Dágón házában.

11. Meghallották mind a Jábés Gileádbeliek mindazt, amit cselekedtek a filiszteusok Sáullal,

12. akkor fölkelt minden vitéz ember, s elvitték Sáulnak testét és fiainak testét s bevitték Jábésba, és eltemették csontjaikat a tölgyfa alatt Jábésban és böjtöltek hét napig.

13. Így meghalt Sául hűtlensége folytán, amelyet elkövetett az Örökkévaló ellen, az Örökkévaló igéje miatt, melyet meg nem őrzött, azért is, hogy megkérdezte a szellemidézőt, fordulván hozzá;

14. de az Örökkévalóhoz nem fordult, tehát megölte őt és átfordította a királyságot Dávidhoz, Jisaj fiához.

Megszakítás