1. És elkülönítette Dávid meg a sereg nagyjai a szolgálatra Aszáf, Hémán és Jedútún fiai közül azokat, kik prófétai illettel játszottak hárfákon, lantokon és cimbalmokon. És volt a számuk, azoké, kik szolgálatuk szerint a munkát végezték:

2. Ászáf fiai közül Zakkúr, József, Netanja és Aszaréla, Ászáf fiai; Ászáf oldalánál, aki prófétai ihlettel működött a király oldalánál.

3. Jedútún közül, Jedútún fiai: Gedaljáhú, Cerí, Jesájáhú, Chasabjáhú, Mattitjáhú, hatan atyjuk Jedútún oldalánál a hárfán, aki prófétai ihlettel vezette az Örökkévalónak szóló hálamondást és dicsérő dalt.

4. Hémán közül, Hémán fiai: Bukkijáhú, Mattanjáhú, Uzzíél, Sebúél, Jerimót, Chananja, Chanáni, Eliáta, Giddalti, Rómamti-Ézer, Josbekása, Mallóti, Hótír, Máchaziót.

5. Mindezek fiai voltak Hémánnak, ki a király látója volt az Isten szavaival fölemelve a szarvat. És adott Isten Hémánnak tizennégy fiat és három leányt.

6. Mindezek atyjuk oldalánál voltak az énekben az Örökkévaló házában, cimbalmok, hárfák és citerák mellett, az Isten házának szolgálatára a király oldalánál; Ászáf, Jedútún és Hémán.

7. És volt számuk testvéreikkel együtt, akik tanítva voltak az énekre az Örökkévaló számára, valamennyi mester: kétszáznyolcvannyolc.

8. És vetettek sorsot mindegyik őrizetre, egyformán kicsinye úgy, mint nagyja, mester a tanítvánnyal együtt.

9. És kijött az első sors Ászáf részére, Józsefre; Gedaljáhú, a második, ő és testvérei és fiai, tizenketten.

10. A harmadik: Zakkúr, fiai és testvérei, tizenketten.

11. A negyedik: Jicrire, fiai és testvérei, tizenketten:

12. Az ötödik: Netanjáhú, fiai és testvérei, tizenketten.

13. A hatodik: Bukkijáhú, fiai és testvérei, tizenketten.

14. A hetedik: Jeszaréla, fiai és testvérei, tizenketten.

15. A nyolcadik: Jesajáhú, fiai és testvérei, tizenketten.

16. A kilencedik: Mattanjáhú, fiai és testvérei, tizenketten.

17. A tizedik: Simeí, fiai és testvérei, tizenketten.

18. A tizenegyedik: Azarél, fiai és testvérei, tizenketten.

19. A tizenkettedik: Chasabjára, fiai és testvérei, tizenketten.

20. A tizenharmadik, Súbáél; fiai és testvérei, tizenketten.

21. A tizennegyedik, Mattitjáhu, fiai és testvérei, tizenketten.

22. A tizenötödik: Jerémótra, fiai és testvérei, tizenketten.

23. A tizenhatodik: Chananjáhúra, fiai és testvérei, tizenketten.

24. A tizenhetedik: Josbekására, fiai és testvérei, tizenketten.

25. A tizennyolcadik; Chanánira, fiai és testvérei, tizenketten.

26. A tizenkilencedik: Mallótira, fiai és testvérei, tizenketten.

27. A húszadik; Elijátára, fiai és testvérei, tizenketten.

28. A huszonegyedik: Hótírra, fiai és testvérei, tizenketten.

29. A huszonkettedik: Giddaltira, fiai és testvérei, tizenketten.

30. A huszonharmadik Machazíótra, fiai és testvérei, tizenketten.

31. A huszonnegyedik: Rómamti-Ézerre, fiai és testvérei tizenketten.

 

Megszakítás