1. És volt az évnek fordultakor, mikor hadba vonulnak a királyok, vezette Jóáb a hadsereget és elpusztította Ammón fiainak országát, elment s ostrom alá vette Rabbát, Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És megverte Jóáb Rabbát és lerombolta azt.

2. És Dávid levette királyuk koronáját a fejéről és találta azt egy kikkar aranysúlyúnak, és rajta drágakő volt és Dávid fejére került; a városnak igen sok zsákmányát pedig elvitte.

3. És a népet, mely benne volt, kivezette s átfűrészelte fűrésszel meg vasboronával és fejszékkel; és így tett Dávid mind az Ammón fiainak városaival. Erre visszatért Dávid meg az egész nép Jeruzsálembe.

4. Történt ennekután, háború támadt Gézerben a filiszteusokkal, akkor megverte Szibbekháj a Chúsabeli Szippájt, a Ráfa szülöttjei közül valót; s megaláztattak.

5. És újra volt háború a filiszteusokkal és megverte Élchánán, Jáir fia, Lachmit, a Gátbeli Golját testvérét, az ő dárdájának nyele pedig olyan volt, mint a takácsok zugolyfája.

6. És újra volt háború Gátban; és volt egy termetes férfi, ujjai hat meg hat: huszonnégy, ő is Ráfától született;

7. gyalázta Izraelt, de megverte őt Jehónátán, Simeának, Dávid testvérének fia.

8. Ezek születtek Ráfától Gátban; és elestek Dávid keze által és szolgáinak keze által.