1. Léví fiai: Gérsóm, Kehát és Merári.

2. És ezek Gérsóm fiainak nevei: Líbní és Simeí.

3. És Kehát fiai: Amrám, Jichár, Chebrón és Uzziél.

4. Merári fiai: Machli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei atyai házaik szerint.

5. Gérsómtól: Libní az ő fia, Jáchat az ő fia, Zimma, az ő fia;

6. Jóách az ő fia, Iddó az ő fia, Zérach az ő fia, Jeátraj az ő fia.

7. Kehát fiai: Amminádáb az ő fia, Kórach az ő fia, Asszír az ő fia;

8. Elkána az ő fia, Ebjászáf az ő fia, Asszír az ő fia;

9. Táchat az ő fia, Úriél az ő fia, Uzzija az ő fia és Sául az ő fia.

10. És Elkána fiai Amászaj és Achímót.

11. Elkána, Elkána fiai: Cófaj az ő fia, Náchat az ő fia.

12. Elíáb az ő fia, Jeróchám az ő fia, Elkána az ő fia.

13. És Sámuel fiai: az elsőszülött Vasni és Abija.

14. Merári fiai: Machlí; Libní az ő fia, Simeí az ő fia, Uzza az ő fia;

15. Simea az ő fia, Chaggija az ő fia, Aszája az ő fia.

16. És ezek azok, akiket Dávid felállított az Örökkévaló házának éneke számára, amióta a láda megnyugodott.

17. És szolgálatot tettek a találkozás sátrának hajléka előtt az énekben, míg nem Salamon fölépítette az Örökkévaló házát Jeruzsálemben, és álltak rendjük szerint szolgálatuknál.

18. És ezek azok, akik ott álltak és fiaik; a Keháti fiai közül: Hémán az énekes, Jóél fia, Sámuel fia,

19. Elkána fia, Jeróchám fia, Elíél fia, Tóach fia,

20. Cúf fia, Elkána fia, Máchat fia, Amászáj fia,

21. Elkána fia, Jóél fia, Azarja fia, Cefanja fia,

22. Táchat fia, Asszír fia, Ebjászáf fia, Kórach fia,

23. Jichár fia, Kehát fia, Lévi fia, Izrael fia.

24. És testvére Ászáf, aki jobbján állt; Ászáf Berekhjáhú fia, Simeá fia,

25. Míkháél fia, Báaszéja fia, Malkija fia,

26. Etni fia, Zérách fia, Adája fia,

27. Étán fia, Zimma fia, Simeí fia,

28. Jáchat fia, Gérsóm fia, Lévi fia.

29. És Merári fiai, az ő testvéreik bal felől: Étán, Kísi fia, Abdí fia, Mallúkh fia,

30. Chasabja fia, Amacja fia, Chilkíja fia,

31. Amci fia, Báni fia, Sémer fia,

32. Machli fia, Músi fia, Merári fia, Lévi fia.

33. És testvéreik a leviták át vannak adva az Isten háza hajlékának minden szolgálatára.

34. És Áron meg fiai füstölögtettek az égőáldozat oltárán és a füstölőszer oltárán a szentek szentjének minden munkája szerint s hogy engesztelést szerezzenek Izraelért mind aszerint, amint parancsolta Mózes, Isten szolgája.

35. És ezek Áron fiai: Eleázár az ő fia, Pinechász az ő fia, Abísúa az ő fia;

36. Bukki az ő fia, Uzzi az ő fia, Zerachja az ő fia;

37. Merájót az ő fia, Amarja az ő fia, Achítúb az ő fia;

38. Cádók az ő fia, Achímáac az ő fia.

39. És ezek a lakóhelyeik telepeik szerint az ő határukban: Áron fiainak, a Keháti nemzetségéből mert övék volt a sors –

40. adták nekik Chebrónt, Jehúda országában és közlegelőiket körülötte;

41. a város mezőségét pedig és tanyáit adták Kálébnek, Jefunne fiának.

42. És Áron fiainak adták a menedékvárosok közül Chebrónt, Libnát és közlegelőit, Játtirt, Estemóat és közlegelőit;

43. Chílént és közlegelőit, Debirt és közlegelőit;

44. Asánt és közlegelőit, Bét-Sémest és közlegelőit.

45. És Benjámin törzséből Gébát és közlegelőit, Álémetet és közlegelőit és Anátótot és közlegelőit. Mind a városaik tizenhárom város családjaik szerint.

46. És Kehát fiainak, akik megmaradtak a törzsnek családjából: egy féltörzsből, Menasse feléből, a sors által, tíz várost.

47. És Gérsóm fiainak, családjaik szerint, Jiszákhár törzséből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Menasse törzséből Básánban tizenhárom várost.

48. Merári fiainak, családjaik szerint, Reúbén törzséből, Gád törzséből és Zebúlún törzséből a sors által, tizenkét várost.

49. És adták Izrael fiai a levitáknak a városokat s azoknak közlegelőit.

50. És adták sors által Jehúda fiainak törzséből, Simeón fiainak törzséből és Benjámin fiainak törzséből ezeket a városokat, amelyeket névvel neveztek.

51. Kehát fiai családjainak: határuk városai Efráim törzséből voltak.

52. Adták nekik a menedékvárosok közül Sekhémet és közlegelőit Efraim hegységében, meg Gézert és közlegelőit;

53. Jokmeámot és közlegelőit és Bét-Chórónt és közlegelőit,

54. Ajjálónt és közlegelőit, Gat-Rimmont és közlegelőit.

55. És Menasse törzsének feléből: Ásért és közlegelőit, Bileámot és közlegelőit Kehát fiai megmaradt családjainak.

56. Gérsóm fiainak részére Menasse fél törzsének családjából Gólánt Básánban és közlegelőit s Astárótot és közlegelőit.

57. És Jisszákhár törzséből Kédest és közlegelőit, Dobrátot és közlegelőit;

58. Rámótot és közlegelőit és Anémot és közlegelőit.

59. És Ásér törzséből Másált és közlegelőit, Abdónt és közlegelőit,

60. Chukkókot és közlegelőit és Rechóbot és közlegelőit.

61. És Naftáli törzséből Kédest a Gálilban és közlegelőit, Chammónt és közlegelőit és Kirjátájimot és közlegelőit.

62. Merári megmaradt fiainak: Zebúlun törzséből Rimmónót és közlegelőit és Tábórt és közlegelőit;

63. És a jerichói Jordánon túl a Jordántól keletre, Reúbén törzséből: Bécert a pusztában és közlegelőit; Jahcát és közlegelőit;

64. Kedémótot és közlegelőit és Méfáatot és közlegelőit.

65. És Gád törzséből Rámótot Gileádban és közlegelőit és Máchanájímot és közlegelőit;

66. Chesbónt és közlegelőit és Jáezért és közlegelőit.