1. És összegyűjtötte Dávid mind az Izrael nagyjait, a törzsek nagyjait és az osztályok nagyjait, akik szolgálatot tettek a királynál, és az ezrek nagyjait s a százak nagyjait, s a király s fiai minden vagyonának s jószágának nagyjait az udvari tisztekkel és vitézekkel együtt, s minden derék vitézt Jeruzsálembe.

2. És felállt Dávid király a lábaira és mondta: Hallgassatok rám, testvéreim s népem! Én nekem szívemben volt, hogy házat építek nyugalmául az Örökkévaló szövetség ládájának és zsámolyául Istenünk lábainak, elő is készítettem az építést.

3. De az Isten azt mondta nekem: Nem fogsz házat építeni nevemnek, mert háborúk embere vagy és vért ontottál.

4. Kiválasztott engem az Örökkévaló Izrael Istene atyámnak egész házából, hogy királlyá legyek Izrael fölött örökre; mert Jehúdát választotta fejedelemnek s Jehúda házában atyámnak házát, atyám fiai között pedig engem kedvel, hogy királlyá tegyen egész Izrael fölött.

5. És mind a fiaim közül, mert sok fiat adott nekem az Örökkévaló, kiválasztotta Salamont az én fiamat, hogy üljön az Örökkévaló királyságának trónján Izrael fölött.

6. És mondta nekem: a te fiad Salamon, ő fogja felépíteni házamat és udvaraimat; mert őt választottam ki magamnak fiamul s én leszek neki atyjául.

7. És megszilárdítom királyságát mindörökre, ha erős lesz megtenni parancsolataimat és rendeleteimet, mint az van a mai napon.

8. Most pedig egész Izraelnek, az Örökkévaló gyülekezetének szemei előtt és Istenünknek fülei előtt: őrizzétek s keressétek mind az Örökkévalónak, a ti Isteneteknek parancsolatait, azért, hogy bírjátok a jó földet s örökül adjátok fiaitoknak ti utánatok mindörökre.

9. És te fiam Salamon, ismerd meg atyád Istenét és szolgáld őt teljes szívvel és buzgó lélekkel, mert mind a szíveket kutatja az Örökkévaló s a gondolatoknak minden hajlamát érti; ha keresed őt, megtaláltatja magát általad, de ha elhagyod őt, el fog téged vetni örökre.

10. Lásd most, hogy az Örökkévaló kiválasztott téged, szentélynek való házat építs, legyél erős és cselekedjél.

11. Ekkor átadta Dávid fiának Salamonnak mintáját a csarnoknak, meg házainak és kincstárainak, emeleteinek, belső kamaráinak és a fedél házának;

12. és mintáját mindannak, ami lelkében volt: az Örökkévaló házának udvarairól és mind a kamarákról köröskörül, az Isten házának tárházairól és a szentségek tárházairól;

13. s a papok és leviták osztályairól és az Örökkévaló háza szolgálatának minden munkájáról és az Örökkévaló háza szolgálatának minden edényéről,

14. az aranyról, az arany súlya szerint minden egyes szolgálatnak mind az edényei számára, mind az ezüst edényekről, súly szerint, minden egyes szolgálat mind az edényei számára;

15. és súlyát az arany lámpásoknak és arany mécseseiknek, minden egyes lámpásnak és mécsesének súlya szerint; és az ezüst lámpásoknak az egyes lámpásnak és mécseseinek súlya szerint, minden egyes lámpás szolgálata szerint;

16. és az aranyat súly szerint a rend asztalai számára, minden egyes asztal számára, s ezüstöt az ezüst asztalok számára;

17. és a villák és tálak és kannák számára tiszta aranyat és az arany serlegek számára súly szerint, minden egyes serleg számára és az ezüst serlegek számára súly szerint, minden egyes serleg számára;

18. s a füstölő oltár számára tisztított aranyat súlya szerint; és mintáját a szekérnek, az arany keruboknak, amint szárnyaikat kiterjesztve befödik az Örökkévaló szövetségének ládáját:

19. mindezt írásban az Örökkévaló kezétől, ahogy engem oktatott, a mintának mind a munkáit.

20. És mondta Dávid fiának Salamonnak: Legyél erős és bátor és cselekedjél, ne félj s ne rettegj, mert az Örökkévaló, az Isten, az én Istenem veled van, nem enged ellankadnod és nem hagy el téged, míg be nem fejeződik az Örökkévaló háza szolgálatának minden munkája.

21. És íme itt vannak a papok és leviták osztályai az Isten házának minden szolgálatára és veled vannak minden munkában, mindenki, aki bölcsességgel ajánlkozik minden szolgálatra, meg a nagyok és az egész nép minden dolgaid számára.