1. Jehúda fiai: Pérec, Checrón, Karmi, Chúr és Sóbál.

2. És Reája, Sóbál fia, nemzette Jáchatot, és Jáchat nemzette Achúmajt és Láhadot. Ezek a Coreabeliek családjai.

3. És ezek Étám atyjáéi: Jizreél, Jismá, és Jidbás; és nővérük neve Hacelelpóni;

4. és Penúél, Gedór atyja, és Ézer, Chúsa atyja; ezek fiai Chúrnak, Efráta elsőszülöttjének, Bét-Léchem atyjának.

5. És Aschúrnak, Tekóa atyjának, két felesége volt: Chelea, Náara.

6. És szülte neki Náara Achuzzámot, Chéfert, Témnit és az Achastárit; ezek Náara fiai.

7. Chelea, fiai pedig: Céret, Cóchar és Etnán.

8. És Kóc nemzette Anúbot és Hacóbébát és Acharchélnak, Hárúm fiának családjait.

9. És Jábéc tiszteltebb volt a testvéreinél; anyja pedig Jábécnak nevezte őt, mondván mert fájdalomban szültem.

10. És szólította Jábéc Izrael Istenét, mondván: Ha áldva megáldasz engem s gyarapítod határomat s kezed velem lesz és azt teszed, hogy baj ne legyen, meg nem búsítva engemet. És meghozta Isten amit kért.

11. És Kelúb, Súcha testvére, nemzette Mechírt; ez Estón atyja.

12. És Estón nemzette Bét Ráfát, Pászéachot és Techinnát, Ir-Náchás atyját; ezek Rékha emberei.

13. És Kenaz fiai: Otniél és Szerája; és Otniél fiai: Chatát.

14. És Meónótaj nemzette Ofrát, és Szerája nemzette Jóábot, atyját a mesteremberek völgyének; mert mesteremberek voltak.

15. És Kálébnek, Jefunne fiának fiai: Irú, Éla és Náam és Éla fiai és Kenaz.

16. És Jehallelél fiai: Zíf, Zífa, Tírja és Aszarél.

17. És Ezra fiai: Jéter meg Méred, Éfer és Jálón. És szülte Mirjámot, Sammájt és Jisbáchot, Estemóa atyját.

18. És Jehúdabeli felesége szülte Jéredet, Gedór atyját, és Chébert, Szókhó atyját és Jekútíélt, Zánóach atyját. És ezek fiai Bitjának, Fáraó leányának, akit elvett Méred.

19. És Hódíja feleségének, Nácham nővérének fiai: Keíla atyja, a Gérembeli és Estemóa, a Máakhabeli.

20. És Símón fiai: Amnón, Rinna, Ben-Chánán és Tílón; és Jisei fiai: Zóchét és Ben-Zóchét.

21. Sélának, Jehúda fiának fiai: Ér, Lékha atyja, Láeda, Márésa atyja és a byssus feldolgozása házának családjai, Asbéa házából.

22. És Jókím meg Kózéba emberei és Jóás meg Száráf, akik urakká lettek Móábon és Jásúbi-Léchem. S a dolgok régiek.

23. Ők a fazekasok s az Ültetvények meg Aklok lakói; a királynál az ő munkája végett laktak ott.

24. Simeón fiai: Nemúél, Jámín, Járíb, Zérach, Sául.

25. Sallúm a fia, Mibszám a fia, Mismá a fia.

26. És Mismá fiai: Chammúél a fia, Zakkúr a fia, Simeí a fia.

27. Simeínek pedig volt tizenhat fia és hat leánya, de testvéreinek nem volt sok gyermeke; és egész nemzetségük nem sokasodott annyira, mint Jehúda fiai.

28. És laktak Beér-Sébában, Móládában, Chacár-Súálban;

29. Bilhában, Écemben, Toládban;

30. Betúélben, Chormában, Ciklágban;

31. Bet-Markábótban, Chacár-Szúszimban, Bét-Bireíben és Sáarájimban – ezek a városaik, míg nem Dávid király lett –

32. és tanyáik Étám, Ájin, Rimmón, Tókhen és Ásán, öt város,

33. és mind a tanyáik, melyek e városok körül vannak Báalig. Ezek az ő lakóhelyeik, és származási följegyzéseik voltak.

34. És Mesóbáb, Jamlékh, Jósa, Amacjáh fia;

35. Jóél és Jéhú, Jósibja fia, Szerája fia, Aszíél fia;

36. Eljóénaj, Jáakóba, Jesóchája, Aszája, Adíél, Jeszímiél és Benája;

37. Zíza, Sifeí fia, Allón fia, Jedája fia, Simrí fia, Semája fia:

38. Ezek a névszerint felsoroltak fejedelmek voltak családjaikban, és atyai házaik megsokasodva elterjedtek.

39. És mentek Gedór tájéka felé egészen a Völgytől keletre, hogy legelőt keressenek juhaiknak.

40. És találtak kövér s jó legelőt, az ország pedig széles határú volt, nyugodt és boldog, mert Chámtól valók azok, akik azelőtt ott laktak.

41. És eljöttek ezek a név szerint felsoroltak Chizkijáhúnak, Jehúda királyának napjaiban s megverték sátraikat s a Meúnbelieket, akik ott találtattak és kipusztították mind a mai napig s letelepednek helyibük, mert legelő volt ott a juhaik számára.

42. És közülük, Simeón fiai közül, ment Széír hegyére ötszáz férfiú és Pelatja, Nearja, Refája és Uzzíél, Jisei fiai az élükön;

43. és megverték Amálék menekült részének maradékát s ott laktak mind e mai napig.