1. És Jisszákhár fiai: Tólá, Púa, Jásúb és Símrón, négyen.

2. És Tólá fiai: Uzzi, Refája, Jeriél, Jachmáj, Jibszám és Sámuel, atyai házaik fejei Tólától, derék vitézek nemzetségeik szerint; számuk Dávid napjaiban huszonkétezerhatszáz.

3. És Uzzi fiai: Jizrachja, és Jizrachja fiai: Mikháél, Obádja, Jóél, Jissija, öten, fejek mindannyian.

4. És mellettük nemzetségeik szerint, atyai házaik szerint, hadsereg csapatai, harminchatezren, mert sok nejük és gyermekük volt.

5. És testvéreik mind a Jisszákhár nemzetségei szerint a derék vitézek: nyolcvanhétezren, mindnek volt származási följegyzése.

6. Bínjamin: Bélá, Békher és Jedíaél, hárman.

7. És Bélá fiai: Ecbón, Uzzi, Uzzíél, Jerímót és Iri, öten, atyai házak fejei, derék vitézek; följegyzésük: huszonkétezerharmincnégy.

8. És Békher fiai: Zemira, Jóás, Eliézer, Eljóénaj, Omri, Jerémót, Abíja, Anátót és Álémet, mindezek Békher fiai.

9. És származási följegyzésük nemzetségeik szerint atyai házaik fejei, derék vitézek: huszezerkétszáz.

10. És Jedíaél fiai: Bilhán; és Bilhán fiai: Jeús, Benjámin, Éhúd, Kenáana, Zétán, Tarsís és Achísáchár.

11. Mindezek Jedíaél fiai atyai házak fejei szerint, derék vitézek, tizenhét-ezerkétszázan, hadbavonulók a háborúba.

12. És Suppim meg Chuppim, Ir fiai. Chúsim, Áchér fiai.

13. Naftáli fiai: Jáchaciél, Gúni, Jécer, Sallúm. Bilha fiai.

14. Menasse fiai: Aszriél, akit szült a neje; arámi ágyasa szülte Mákhirt, Gilead atyját.

15. És Mákhir nőt vett Chuppimtól és Suppimtól, és nővérének neve Máakha. A másodiknak neve Celofchád; és voltak Celofchádnak leányai.

16. És szült Máakha, Mákhir felesége, fiút és elnevezte őt Péresnek; és testvérének neve Séres, fiai pedig Úlám és Rékem.

17. És Úlám fiai: Bedán. Ezek fiai Gileádnak, aki fia Mákhirnak, Menasse fiának.

18. És nővére Hammólékhet szülte Ishódot, Abíézert és Machlát.

19. És voltak Semidá fiai: Achján, meg Sékhem, Likchi és Aniám.

20. És Efraim fiai: Sútélach; Béred az ő fia; Táchat az ő fia; Eleáda az ő fia, Táchat az ő fia;

21. Zábád az ő fia; Sútélach az ő fia, meg Ézer és Eleád. És megölték őket Gát emberei, az országban szülöttek, mert lementek, hogy elvegyék jószágaikat.

22. És gyászolt atyjuk Efraim sok időn át; s eljöttek a testvérei, hogy megvigasztalják.

23. S bement feleségéhez, és viselős lett és szült fiút; s elnevezte őt Beríának, mert szerencsétlenség volt a házában.

24. Leánya pedig Séera; ez fölépítette Bét-Chórónt, az alsót és a felsőt és Uzzén Séerát.

25. És Réfach, az ő fia, meg Résef; Télach az ő fia, Táchan az ő fia;

26. Laedán az ő fia, Ammíhúd az ő fia, Elisámá az ő fia;

27. Nón az ő fia, Józsua az ő fia.

28. És birtokuk meg lakóhelyeik: Bét-Él és leányvárosai; és keletről Náarán és nyugatról Gézer és leányvárosai, meg Sekhém és leányvárosai Ajjáig leányvárosaival.

29. És Menasse fiai határainál: Bét-Seán és leányvárosai, Taanákh és leányvárosai, Megiddó és leányvárosai, Dór és leányvárosai. Ezekben laktak Józsefnek, Izrael fiának, fiai.

30. Ásér fiai: Jimna, Jisva, Jisvi, Bería, és nővérük Szérach.

31. És Bería fiai: Chéber és Malkíél; ő Birzájit atyja.

32. És Chéber nemzette Jaflétet, Sómért és Chótámot és Súát a nővérüket.

33. És Jaflét fiai: Pászakh, Bimhál és Asvát; ezek Jaflét fiai.

34. És Sémer fiai Achi, Rahga, Chubba és Arám.

35. És testvérének Hélemnek fiai: Cófach, Jimna, Séles és Ámál.

36. Cófach fiai: Szúach, Charnéfer, Súál, Béri és Jimra;

37. Bécer, Hód, Samma, Silsa, Jitrón és Beéra.

38. És Jéter fiai Jefunne, Piszpa és Ara.

39. És Ulla fiai: Árach, Channiél és Ricja.

40. Mindezek Ásér fiai, az atyai házak fejei, kiválóak, derék vitézek, fejek a fejedelmek közt; és származási följegyzésük a seregben, a háborúban, számuk: huszonhatezer ember.