1. Áron fiainak is voltak osztályaik. Áron fiai: Nádáb, Abíhú, Eleázár és Itámár.

2. És meghalt Nádáb s Abíhú atyjuk előtt; fiaik pedig nem voltak; és szolgáltak, mint papok, Eleázár és Itámár.

3. És fölosztotta őket Dávid, meg Cádók, Eleázár fiai közül és Achimélekh, Itámár fiai közül tisztségük szerint szolgálatukban.

4. És számosabbaknak találtattak Eleázár fiai a férfiak fejei szerint Itámár fiainál, és elosztották őket; Eleázár fiaiból fejek az atyai házak szerint tizenhatan, Itámár fiaiból atyai házaik szerint nyolcan.

5. És felosztották őket sorsok által, ezeket amazokkal együtt, mert voltak a szentély nagyjai és az Isten nagyjai Eleázár fiai közül és Itámár fiai közül.

6. Felírta őket Semája, Netánél fia, az író a leviták közül, a király, a nagyok, Cádók pap, s Achimélekh, Ebjátár fia és a papok meg leviták atyai házainak fejei előtt; egy-egy atyai ház megfogatott Eleázárból s egy-egy megfogatott Itámárból.

7. És kijött az első sors Jehójáribra; Jedájára a második;

8. Chárimra a harmadik; Szeórimra a negyedik;

9. Malkijára az ötödik, Mijjáminra a hatodik;

10. Hakócra a hetedik, Abijára a nyolcadik;

11. Jésúára a kilencedik, Sekhanjáhúra a tizedik;

12. Eljásibra a tizenegyedik, Jákímra a tizenkettedik;

13. Chuppára a tizenharmadik, Jésebeábra a tizennegyedik;

14. Bilgára a tizenötödik, Immérre a tizenhatodik;

15. Chézírre a tizenhetedik, Happicécre a tizennyolcadik;

16. Petachjára a tizenkilencedik, Jechezkélre a húszadik;

17. Jákhinra a huszonegyedik, Gámúlra a huszonkettedik;

18. Delájáhúra a huszonharmadik, Máazjáhúra a huszonnegyedik;

19. Ez a tiszti rendjük szolgálatuknál, hogy bemenjenek az Örökkévaló házába atyjuk Áron kezében levő törvényük szerint, amint parancsolta neki az Örökkévaló, Izrael Istene.

20. És Lévi többi fiai közül, Amrám fiai közül: Súbáél: Súbáél fiai közül: Jechdejáhú;

21. Rechabjáhú közül, Rechabjáhú fiai közül: Jissija a fő;

22. a Jichári közül: Selómót; Selómót fiai közül: Jáchat.

23. És fiai: Jerijáhú, Amarjáhú a második, Jáchaziél a harmadik, Jekámeám a negyedik.

24. Uzziél fiai: Míkha; Míkha fiai közül: Sámir.

25. Mikha testvére Jissija; Jissija fiai közül: Zekharjáhú.

26. Merári fiai: Machli és Műsi; fiának, Jáazijáhúnak fiai.

27. Merári fiai fiától, Jáazijáhútól: Sóham, Zakkúr és Ibri.

28. Machlitól: Eleázár, de annak nem voltak fiai.

29. Kistől: Kis fiai, Jerachmeél.

30. Músi fiai pedig: Machli, Éder és Jerimót. Ezek a leviták fiai atyai házaik szerint.

31. Ők is vetettek sorsot testvéreik, Áron fiai mellett Dávid király, meg Cádók meg Achímélekh, meg a papok és léviták atyai házainak fejei előtt, az atyai házakból a fej a kisebbik testvére mellett.

Megszakítás