1. Ádám, Sét, Enós;

2. Kénán, Máhalalél, Jéred;

3. Chanókh, Metúsélach, Lémekh;

4. Nóé, Sém, Chám, Jéfet.

5. Jéfet fiai: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván és Túbál; Mésekh és Tírász.

6. És Gómer fiai: Askenaz, Dífat és Tógarma.

7. És Jáván fiai: Elísa, Tarsísa, Kittim és Ródánim.

8. Chám fiai: Kús és Micraim, Pút és Kanaán.

9. És Kús fiai: Szebá, Chavíla, Szabta, Raema, Szabtekha; Raema fiai pedig Sebá és Dedán.

10. És Kús nemzette Nimródot; ő kezdett lenni hős a földön.

11. Micraim pedig nemzette Lúdimot, Anámimot, Lehábímot és Naftúchimot,

12. Patrúszimot meg Kaszlúchimot, ahonnan származtak a filiszteusok, és Kaftórimot.

13. Kánaán pedig nemzette Cídónt, elsőszülöttjét, és Chétet,

14. és a Jebúszit, az Emórit, a Girgásit;

15. a Chivvit, az Arkit, és a Színit;

16. az Arvádit, a Cemárit és a Chamátit.

17. Sém fiai: Élám, Assúr, Arpakhsad, Lúd, Arám, Úc, Chúl, Géter és Mésekh.

18. Arpakhsad pedig nemzette Sélachot; és Sélach nemzette Ébert;

19. Ébernek pedig született két fia; az egyiknek neve Péleg, mert az ő napjaiban fölosztódott a föld, és testvérének neve Joktán.

20. És Joktán nemzette Almódádot, Sélefet, Chacarmávetet és Jéráchot;

21. Hádórámot, Uzált és Diklát;

22. Ébált, Abimáélt és Sebát;

23. Ófirt, Chavílát és Jóbábot. Mindezek Joktán fiai.

24. Sém, Arpakhsad, Sélach;

25. Éber, Péleg, Reú;

26. Szerúg, Náchór; Térach;

27. Abrám; az Ábrahám.

28. Ábrahám fiai: Izsák és Ismaél.

29. Ezek a nemzetségeik: Ismaél elsőszülöttje Nebájót, Kédár, Adbeél és Mibszám;

30. Mismá, Dúma, Masszá, Chadád és Téma:

31. Jetúr, Náfis és Kédema. Ezek Ismaél fiai.

32. És Ketúrának, Ábrahám ágyasának fiai: ő szülte Zimránt, Joksánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Súachot; Joksán fiai pedig Sebá és Dedán.

33. És Midján fiai: Éfa, Éfer, Chanókh, Abídá és Eldáa. Mindezek Ketúra fiai.

34. És nemzette Ábrahám Izsákot; Izsák fiai: Ézsau és Izrael.

35. Ézsau fiai Elifáz, Reúél, Jeús, Jaelám és Kórach.

36. Elífáz fiai Témán, Ómár, Cefí, Gaetám, Kenáz, Timná és Amálék.

37. Reúél fiai: Náchat, Zérach, Samma és Mizza.

38. Széir fiai pedig: Lótán, Sóbál, Cibeón, Ana, Dísón, Écer és Disán.

39. Lótán fiai pedig: Chórí és Hómám; és Lótán nővére: Timná.

40. Sóbál fiai: Alján, Mánáchat, Ébal, Sefi és Ónám. Cibeón fiai: Ajja és Ana.

41. Ana fiai: Disón; és Disón fiai: Chamrán, Esbán, Jitrán és Kherán.

42. Écer fiai: Bilhán, Zaaván, Jaakán; Dísón fiai: Úc és Arán.

43. És ezek a királyok, akik uralkodtak Edóm országában, mielőtt király uralkodott Izrael fiai fölött: Bélá, Beór fia, és városának neve Dinhába.

44. Meghalt Bélá és király lett helyette Jóbáb, Zérach fia Bocrából.

45. Meghalt Jóbáb és király lett helyette Chúsám, a témáni országából.

46. Meghalt Chúsám és király lett helyette Hadád, Bedád fia, aki megverte Midjánt Móáb földjén, és városának neve: Avit.

47. Meghalt Hadád és király lett helyette Szamla, Maszrékából.

48. Meghalt Szamla és király lett helyette Sául, a folyam melletti Rechóbótból.

49. Meghalt Sául és király lett helyette Báal-Chánán, Akbór fia.

50. Meghalt Báal-Chánán és király lett helyette Hadád; és városának neve: Pái; feleségének neve pedig: Mehétabél, Matréd leánya, Mé-Záháb leánya.

51. Meghalt Hadád. És voltak Edom törzsfejei: Timná törzsfő, Alva törzsfő, Jetét törzsfő;

52. Oholibáma törzsfő, Éla törzsfő, Pínón törzsfő;

53. Kenáz törzsfő, Témán törzsfő, Mibcár törzsfő;

54. Magdíél törzsfő, Irám törzsfő. Ezek Edóm törzsfejei.