1. A kapuőrök osztályaiból, a Kórachbeliek közül: Meselemjáhú, Kóré fia, Ászáf fiai közül.

2. Meselemjáhúnak pedig voltak fiai; Zekharjáhú az elsőszülött, Jediaél a második, Zebadjáhú a harmadik, Jatniél a negyedik;

3. Élám az ötödik, Jehóchánán a hatodik, Eljehóénáj a hetedik.

4. És Óbéd-Edómnak voltak fiai: Semája az elsőszülött, Jehózábád a második, Jóách a harmadik, Szákhár a negyedik, Netánél az ötödik;

5. Ammiél a hatodik, Jisszákhár a hetedik, Peulletáj a nyolcadik, mert megáldotta őt az Isten.

6. És fiának, Sémájának születtek fiai, kik uralkodói atyai házuknak, mert derék vitézek voltak.

7. Semája fiai: Otni, Refáél, Óbéd és Elzábád, testvérei, derék emberek, Elíhú és Szemakhjáhú.

8. Mindezek Óbéd-Edóm fiai közül, ők és fiaik meg testvéreik, derék férfiak a szolgálatra való erőben; hatvanketten Óbéd-Edómtól.

9. És Meselemjáhúnak voltak fiai s testvérei, derék emberek tizennyolcan.

10. és Chószának, Merári fiai közül voltak fiai: Simrí, a fő, mert nem volt elsőszülött, de atyja tette őt fővé;

11. Chilkijáhú a második, Tebaljáhú a harmadik, Zekharjáhú a negyedik; Chószának mind a fiai és testvérei tizenhárman.

12. A kapuőrök emez osztályainak, a férfiak fejeinek, jutottak tisztségek testvéreik mellett, hogy szolgálatot tegyenek az Örökkévaló házában.

13. És vetettek sorsot mind kicsinye, mind nagyja atyai házuk szerint egy-egy kapu számára.

14. És esett a sors keletnek, Selemjáhúra; és fiának Zekharjáhúnak, ki ésszel tanácsadó volt, vetettek sorsot és kijött a soros északnak.

15. Óbéd-Edómra délnek, és fiaira az éléstárak háza.

16. Suppimra s Chószára nyugatnak, a Sallékhet kapuja mellett a fölvezető közúton, őrizet őrizettel szemben.

17. Keletnek leviták hatan, északnak naponta négyen, délnek naponta négyen és az éléstárakhoz ketten ketten.

18. A Parbárhoz nyugatnak: négyen a közútra, ketten a Parbárhoz.

19. Ezek a kapuőrök osztályai a Kórachbeliek fiai közül és a Mérári fiai közül.

20. És a léviták: Achíja, az Isten házának tárházai fölé és a szentségek tárházai számára.

21. Láedán fiai, a Gérsóni fiai Láedán közül, a gérsóni Láedán atyai házának fejei: Jechíéli.

22. Jechíéli fiai: Zétám s testvére Jóél az Örökkévaló házának tárházai fölé.

23. Az Amrámi, Jichári, Chebróni, Ozziéli közül:

24. Sebúél, Gérsómnak, Mózes fiának fia, fejedelem a tárházak felett;

25. és testvérei Eliézertől: Rechabjáhú a fia, Jesajáhú a fia, Jórám a fia, Zikhri a fia, Selómit a fia.

26. Ez a Selómit s testvérei: azon szentségek tárházai felett, amelyeket fölszentelt Dávid király, meg az atyai házak fejei, az ezrek nagyjai és a százak nagyjai és a sereg nagyjai,

27. a háborúkból, meg a zsákmányból szentelték az Örökkévaló házának támogatására

28. és mind az, amit szentelt Sámuel a látó, meg Sául, Kis fia, és Abnér, Nér fia., és Jóáb, Cerúja fia: mindenki, aki szentelt, Selómit s testvérei kezére adta.

29. A Jichári közül: Kenanjáhú s fiai a külső munka számára Izrael fölött, mint tisztviselők s bírák.

30. A Chebróni közül: Chasabjáhú és testvérei, derék emberek, ezerhétszázan, Izrael igazgatására a Jordánon innen nyugatnak; az Örökkévalónak minden munkájára s a király szolgálatára.

31. A Chebróni közül: Jerija, a Chebróni feje, nemzetségei az atyai házak szerint, Dávid uralmának negyvenedik évében fölkerestettek és találtattak köztük derék vitézek Jáezér-Gileádban,

32. és testvérei, derék emberek, kétezerhétszázan atyai házaik fejei; és kirendelte őket Dávid király a Reúbéni, a Gádi és a Menassi fél törzse fölé Isten minden dolgában s a király dolgában.