„Ti álltok ma mindnyájan az Örökkévaló, az Istenetek színe előtt, fejeitek, törzseitek, véneitek és felügyelőitek, Izrael minden férfiúja; gyermekeitek, feleségeitek és idegened, aki táborod közepette van, favágódtól vízmerítődig, hogy belépj az Örökkévaló, a te Istened szövetségébe” – ez a mondat a zsidó újévre utal, amikor az Örökkévaló ítélet mond az előtte felsorakozó teremtényei felett. Nem véletlen, hogy a Nicávim hetiszakaszt minden évben a ros hásánát megelőző szombaton olvassák fel a zsinagógákban. Bölcseink szerint azért sorolja itt fel a Tóra a zsidó nép különböző rétegeit, mert „Izrael népének minden tagja kezeskedik a másikért”, azaz a zsidók sorsa egybefonódik és felelősséggel tartoznak egymásért.

Egy ember azonban csak olyan társáért vállalhat kezességet, akinél nagyobb lehetőségekkel, jobb képességekkel rendelkezik. Egy nélkülöző például nem kezeskedhet egy vagyonos emberért. Ebből az következik, hogy minden egyes zsidónak van olyan tulajdonsága, melyben kiemelkedik a többiek közül és így képessé válik arra, hogy azon a bizonyos területen ő kezeskedjen másokért!

Naftali Deutsch

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 55. szám – 2022. szeptember 22.