Miután Mózes a Szentföld határáig vezette a zsidókat és letáboroztak a Jordán keleti partján, Jerikóval szemben, az Örökkévaló közölte a prófétával, hogy hamarosan távozik az élők sorából. Ezt meghallva Mózes – legendás szerénységéhez híven – a következőt kérte Istentől: „Rendeljen az Örökkévaló, minden test szellemének Istene, férfiút a közösség fölé, aki kivonuljon előttük és aki bemenjen előttük, aki kivezesse őket és aki bevezesse őket, hogy ne legyen az Örökkévaló községe, mint juhok, melyeknek nincs pásztoruk”. Az Örökkévaló er­re meghagyta, hogy Jehosua bin Nun legyen az utód, aki majd Izrael élére áll és megkezdi a honfoglalást. Mózes az egész nép előtt Jehosuára helyezte a kezét, ráruházta hatalmát és neki adta át az Istentől kapott Tórát. A Misna Ávot traktátusa ezért így kezdődik: „Mózes megkapta a Tórát a Szináj-hegyen, majd átadta azt Jehosuának”.

Bölcseink feltették a kérdést, hogy miért éppen Je­ho­sua bizonyult méltónak az utód­lásra és a Tan átvételére, miközben kortársai között voltak olyanok, mint például Elázár, a pap vagy fia, a hetiszakasz főhőse, Pinchász, akik jobb szellemi képességekkel rendelkeztek. A Midrás válaszként a Példabeszédek könyvét idézi (27:18.): „Aki őrzi a fügefát, az eszik majd a gyümölcséből”. Jehosua ugyanis nemcsak tanítványa volt Mózesnek, hanem személyes segédje is, aki nem mozdult el a mestere mellől. Ez az odaadó szolgálat tette méltóvá arra, hogy Mózes utódja és a hagyomány örököse legyen. Évezredekkel később így volt ez a Báál Sém Tov idejében is, aki nem korának vezető hászid bölcsét, a polnojei Jáákov Joszef rabbit nevezte ki utódjául, hanem az őt személyesen szolgáló mezricsi mágidot. Hasonlóképpen a vilnai gáon, Élijáhu rabbi választása is ezért esett a volozsini Chájim rabbira. Mindez egybecseng Simon ben Jocháj rabbi tanításával a Talmudból (Bráchot 7b.): „Nagyobb dolog a tóratudóst szolgálni, mint tanulni tőle”. A legtökéletesebb út pedig az, amit Jehosuánál látunk, aki egyszerre tanult Mózestől és szolgálta őt.

Naftali Deutsch

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 46. szám – 2022. július 21.

 

Megszakítás