Ezen a héten Mózes gyönyörű búcsúdalát olvassák fel a Tórából. A próféta nem sokkal halála előtt a néphez fordul: az Isten iránti hűségre és a Tóra törvényeinek betartására biztatja őket egy különleges, lírai fordulatokkal és me­taforákkal tűzdelt versben, mely igencsak eltér a korábbi, parancsolatokat taglaló, szűkszavú stílusától.

A verset követően fontos feladattal bízza meg Izraelt: „Fordítsátok szíveteket mind a szavakra, melyekkel én tanúságot teszek ellenetek ma, hogy megparancsoljátok azokat gyermekeiteknek, hogy megőrizzék és megtegyék e tannak minden szavait” – nem elég tehát sa­ját magunk számára felfedezni a Tórát, gondoskodni kell annak folytonosságáról is, nemzedékeken át.

Ahhoz azonban, hogy a következő generáció is a magáénak érezze ezt az örökséget, azt élővé, érdekessé, számukra is aktuálissá kell tenni. Ezért így folytatja Mózes: „Mert nem üres szó az számotokra, hanem az a ti életetek és ez ige által lesztek hosszú életűek a földön, ahova ti átvonultok a Jordánon, hogy elfoglaljátok”. Ha a héber eredetibe tekintünk, látjuk, hogy a „számotokra” szó helyén a héber „mikem” kifejezés áll, mely jelentheti azt is, hogy tő­letek.

Erre mondta Mana rabbi, a Jeruzsálemi Talmud bölcse: Ha mégis üresnek, azaz idejétmúltnak, érdektelennek éreznétek a tan szavait, az „tőletek” van így, mert nem mélyedtetek el benne, nem vettétek a fáradságot, hogy megismerjétek a Tórát. A Tóráért minden egyes zsidónak magának kell megküzdenie.

Az egyéni erőfeszítés, az állhatatos tanulás és a micvák betartása az, ami által nem „üres szó”, hanem az életnek értelmet adó bölcsesség és útmutatás válik a tan szavaiból.

A Tóra iránti szimpátia, az egyszerű érdeklődés nem elég: ahogy az idézett mondat folytatásában olvassuk, a Tórának a mindennapok részévé kell válnia, hiszen „az a ti életetek” és azáltal lesz hosszú, tehát tartalmas és jelentőségteljes az emberi élet.

Naftali Deutsch

 

Megjelent: Gut Sábesz 25. évfolyam 2. szám – 2022. október 6.