Hetiszakaszunk részletes felsorolást közöl a fogyasztható és a tilalmas állatokról. Itt olvashatjuk a következőt: „Ezeket ne egyétek… a sertést, mert hasadt patájú az, de nem ké­rődző, tisztátalan az nektek: húsukból ne egyetek és dögükhöz ne nyúljatok”. Az senki számára sem újdonság, hogy a disznóhús nem kóser, a kérdés inkább az, hogy miért éppen ez az állat lett a zsidók számára tiltott ételek szimbóluma. Több más, egyébként közkedvelt állatfaj is tiltólistán van, mint például a nyúl, a harcsa vagy a tenger gyümölcsei, ám mégis a disznó vált a nem kóser ételek egyértelmű jelképévé, pedig a két elvárt kósersági feltételből (hasadt pata és kérődzés) legalább az egyiket teljesíti. A midrás a következő választ adja erre: Amikor a disznó előre nyújtja a csülkeit [és megmutatja hasadt patáit], azt mondja: „Nézzétek, kóser vagyok!”. Így próbálja megtéveszteni a külvilágot, hiszen az, hogy nem kérődzik, ami a kóserság másik alapfeltétele lenne, nem látható első ránézésre. A disznó tehát nemcsak tisztátalan, hanem álnok is, aki másnak mutatja magát, mint amilyen valójában. A Talmud emellett emberre is veszélyes fertőzések forrásának tartja, Maimonidész pedig a disznókra jellemző mocskot nehezményezi. További elem a disznó bűnlajstromán, hogy mint jelkép, történelmi sebeket is feltép. A Júdeát megszálló és a jeruzsálemi Szentélyt porig romboló X. római légió egyik szimbóluma a disznó volt, melynek képe ott díszelgett a bevonuló és mindent elpusztító római katonák címerén. Nem véletlen, hogy a midrás is a rómaikhoz hasonlítja a disznó képmutatását: „A Római Birodalom gyilkol és rabol, de eközben úgy tesz, mintha igazságos jogrendet vezetne be”. Ezzel együtt nem reménytelen a disznók sorsa! Bölcseink szerint a messiási korban a disznók kérődzni kezdenek, így felvételt nyernek a kóser állatok klubjába.

Naftali Deutsch

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 51. szám – 2022. augusztus 25.