IV.

Mind Rábá, mind Rává véleménye ellen felhozott érvek

[A Gömárá most egy olyan misnát idéz, amely látszólag mindkét nézetnek ellentmond:]

וְהָאדִּתְנַן:

Mármost vegyük fontolóra, mit tanultunk egy misnában1:

אֵיןסוֹמְכִיןאֶתהַקְּדֵירָהבַּבְּקַעַת, וְכֵןבַּדֶּלֶת.

NEM SZABAD ünnepnapon MEGTÁMASZTANI A FAZEKAT FADARABBAL, ÉS AZ AJTÓT SEM.

וְהָאבְּקַעַתדִּבְיוֹםטוֹבדָּבָרשֶׁמְּלַאכְתּוֹלְהֶיתֵּרהוּא, אַלְמָא: דָּבָרשֶׁמְּלַאכְתּוֹלְהֶיתֵּר, בֵּיןלְצוֹרֶךְגוּפוֹבֵּיןלְצוֹרֶךְמְקוֹמוֹאָסוּר!

Mármost egy fadarab jom tovkor (ünnepen)megengedett eszköz,mivel azért van, hogy a tűzhely tüzét táplálja, és ünnepen – ellentétben a szombattal – szabad tüzet rakni. A misna ennek ellenére tiltja, hogy akár csak valamilyen más cél érdekében is mozgassuk. Látjuk tehát, hogy olyan dolgot, ami megengedett munkára használatos, mégis se a használata, se a helye kedvéért nem szabad mozgatni.

Ilyenformán tehát a misna mind Rábá, mind Rává nézetének ellentmond, hiszen ők egyetértenek abban, hogy a megengedett eszköz mind a használata, mind a helye miatt mozdítható2.

[A Gömárá válaszol:]

הָתָםמַאיטַעְמָאכֵּיוָןדְּבַשַּׁבָּתדָּבָרשֶׁמְּלַאכְתּוֹלְאִיסּוּרהוּא, גְזֵירָהיוֹםטוֹבאַטּוּשַׁבָּת.

Mi az oka ott, ebben az esetben a tilalomnak?Mivel szombaton egy fadarab tiltott eszköz – hiszen szombaton nem szabad tüzet rakni –, ezért úgy rendelkeztek, hogy jom tovkor is megtiltják a mozgatását, attól tartva, hogy különben szombaton is mozgatnák.

וְכִיתֵּימָאשַׁבָּתגוּפֵיהּתִּישְׁתְּרִי, דְּהָאדָּבָרשֶׁמְּלַאכְתּוֹלְאִיסוּרלְצוֹרֶךְגוּפוֹוּלְצוֹרֶךְמְקוֹמוֹשָׁרֵי! – הָנֵימִילֵּיהֵיכָאדְּאִיכָּאתּוֹרַתכְּלִיעָלָיו, הֵיכָאדְּלֵיכָּאתּוֹרַתכְּלִיעָלָיולָא.

És ha támadnád ezt az értelmezést mondván, hogy még szombaton is meg kellene engedni a fa mozgatását, hiszen a tiltott eszközt használata és a helye kedvéért egyaránt szabad mozgatni, akkor arra azt felelem: Ez csak arra vonatkozik, amikor a szóban forgó dolog legalább eszköznek minősül, amikor azonban nem minősül annak, akkor egyáltalán nem szabad. Mivel ami nem minősül eszköznek, és se emberi, se állati tápláléknak nem alkalmas, az mukce, mégpedig a természetüknél fogva mukce dolgok kategóriájába tartozik3.

1Uo. 32b.

2A Gömárá egyszerűen úgy is felelhetett volna, hogy ez a misna rabbi Nechemjá véleményét követi. Úgy tűnik azonban, hogy a Gömárá azért nem így válaszolt, mert nem akarta egy sztám (anonim) misna álláspontját úgy interpretálni, hogy az a rabbi Nechemjá-féle értelmezésre épül, mivel a sztám misna általában a Bölcsek többségi véleményét közli.

3Bét Joszéf, bevezetés az Orách Chájim 308hoz). Szombaton tehát fa egyáltalán nem mozgatható. Jom tovkor azonban a fa nem mukce, mivel alkalmas tüzelőanyag, és ebben a minőségében szabad használni. Más célból mindazonáltal nem szabad mozgatni, mégpedig egy olyan rendelkezés miatt, amelyet az az aggodalom szült, hogy a fát esetleg szombaton is használnák.