IV.

Az aranyműves- és a fűszerkészítő kalapácsa

[A Gömárá további véleményeket idéz azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta kalapácsokat engedélyez misnánk diótörés céljára.]

אִיתְמַר, רַבִּיחִיָּיאבַּראַבָּאאָמַררַבִּייוֹחָנָן: קוּרְנָסשֶׁלזְהָבִיםשָׁנִינוּ.

Mondották: Rabbi Chijá bár Ábá mondotta rabbi Jochánán nevében: Misnánk rendelkezése egy aranyműves kalapácsáról is szól, mert noha egy aranyműves eléggé sajátos módon használja a kalapácsát, mivel az ütőfelületének simának kell maradnia, hogy az aranylapok lapítása közben át ne lyukassza a lapokat, annyira azért nem félti, hogy félretegye őket minden másfajta használat elől, mivel az ütőfelület az üllőre csapás által bármikor lesimítható. Az aranyműves-kalapács tehát nem tekintendő az anyagi veszteség[től való félelem] miatti mukcénak.

רַבשֶׁמֶןבַּראַבָּאאָמַר: קוּרְנָסשֶׁלבַּשָּׂמִיםשָׁנִינוּ.

Ráv Semen bár Ábá mondotta: Misnánk a még féltettebb1fűszerek összezúzására használatos kalapácsot is megengedi.

[A Gömárá tisztázza a vitát:]

מַאןדְּאָמַרדְּבַשָּׂמִיםכָּלשֶׁכֵּןדְּזֶהָבִים.

Aki azt mondja, hogy a megengedő rendelkezés fűszerkészítő kalapácsáravonatkozik, az azt állítja, hogy aranyműves kalapácsára méginkább igaz ez, hiszen az aranyműves kalapácsa kevésbé van kitéve annak, hogy tönkremenjen, mint a fűszerkészítő kalapácsa.

מַאןדְּאָמַרשֶׁלזֶהָבִיםאֲבָלדְּבַשָּׂמִיםקָפֵידעֲלַיְיהוּ.

Míg aki azt mondja, hogy a Misna egy aranyműves kalapácsárólszól, az azon a véleményen lesz, hogymivel a fűszerkészítő a kalapácsára nagyon vigyáz, minden egyéb használat elől félreteszi, így tehát minden tekintetben mukcénak számít.

1A fűszerkészítő félti a kalapácsát, attól tart, hogy bepiszkolódik, és ezért fűszerzúzásra alkalmatlanná válik.