III.

Ábájé és Rábá vitája a tiltott eszköz szombati használatáról

נוֹטֵלאָדָםקוּרְנָסכו“.

A misnában az áll: „AZ EMBER FOGHAT EGY KALAPÁCSOT,HOGY DIÓT TÖRJÖN VELE…”.

[A Gömárá most azt elemzi, miféle kalapácsról van szó:]

אָמַררַביְהוּדָה: קוּרְנָסשֶׁלאֱגוֹזִיןלְפַצֵּעבּוֹאֶתהָאֱגוֹזִין, אֲבָלשֶׁלנַפָּחִיןלֹא. קָסָבַר: דָּבָרשֶׁמְּלַאכְתּוֹלְאִיסּוּראֲפִילּוּלְצוֹרֶךְגוּפוֹאָסוּר.

Ráv Jehudá azt mondta: A misna ezt úgy érti, hogy foghatunk egy diótörőkalapácsot amely megengedett eszköznek számít – és azzal feltörhetjük a diót,de egy kovácskalapács – melynek státusza tiltott eszköz nem használható diótörésre. Ráv Jehudá azért értelmezi így a Misnát,mivel véleménye szerint tiltott eszközt,még megengedett tevékenységre sem szabad használni1.

[Ráv Jehudá értelmezését elutasítják:]

אָמַרלֵיהּרַבָּה: אֶלָּאמֵעַתָּה, סֵיפָאדְקָתָנֵיוְאֶתהָרַחַתוְאֶתהַמַּלְגֵּזלָתֵתעָלָיולַקָּטָןרַחַתוּמַלְגֵּזמִימְיַיחֲדִילֵיהּלְקָּטָן?

Rábá azt mondta neki: De akkor hogyan értelmezed a misná utóbbi tételét, amely azt mondja: „AZ EMBER FOGHAT… SZELELŐLAPÁTOT VAGY VASVILLÁT, HOGY ételt TEGYEN RÁ EGY GYEREKNEK…”? Vajon egy szelelőlapát vagy egy vasvilla arra lett szánva, hogy gyermeket etessenek vele? A misna nyilvánvalóan olyan szelelőlapátról vagy vasvilláról beszél, amelynek elsődleges funkciója a gabona szelelése – ami szombaton tiltott munka –, de ennek ellenére jóváhagyja, hogy megengedett célra használják. A misna tehát még egy tiltott eszközhasználatát is megengedi, ha nem tiltott célra alkalmazzák.

[Rábá egy másik értelmezést ad:]

אֶלָּאאָמַררַבָּה: קוּרְנָסשֶׁלנַפָּחִיןלְפַצֵּעבּוֹהָאֱגוֹזִין. קָסָבַר: דָּבָרשֶׁמְּלַאכְתּוֹלְאִיסּוּרלְצוֹרֶךְגוּפוֹמוּתָּר.

Rábá inkább azt mondta: A misna azt akarja mondani, hogy még egy kovácskalapácsot isszabad diótörésre használni. Mivel véleménye szerint, tiltott eszközt, megengedett tevékenységre szabad használni2.

(123/a lap kezdődik)

[Rábá véleményét kétségbe vonták:]

אֵיתִיבֵיהּאַבַּיֵילְרַבָּה:

Ábájé kétségbe vonta Rábá véleményét, mégpedig a következő brájtá alapján:

מְדוֹכָה, אִםיֵשׁבָּהּשׁוּםמְטַלְטְלִיןאוֹתָהּ, וְאִםלָאואֵיןמְטַלְטְלִיןאוֹתָהּ!

Ha egy fokhagyma összezúzására használatos mozsárban3 van fokhagyma, akkor mozgatható szombaton, mivel szabad a mukce eszközt mozgatni, ha nem-mukce tárgy van benne, de ha nincsen benne, akkor nem lehet mozgatni,még megengedett funkció érdekében sem.

Látjuk tehát, hogy egy tiltott eszköz önmagában semmiképp nem mozdítható. Ez pedig ellentmond Rábá fenti véleményének!

[Rábá így felel:]

אֲמַרלֵיה: הָאמַנִּירַבִּינְחֶמְיָההִיא, דְּאָמַר: אֵיןכְּלִינִיטָּלאֶלָּאלְצוֹרֶךְתַּשְׁמִישׁוֹ.

Azt mondta neki (Ábájénak): Kinek a véleményét tükrözi ez a brájtá?Ez rabbi Nechemjá véleménye, aki azt mondotta, hogy egy eszközt szombaton csak a maga feladatára szabad használni. Tehát szombaton tiltott eszköz, mint például egy mozsár, egyáltalán nem mozgatható. A mi misnánk azonban nincs ezen a véleményen, azaz nem ez az elfogadott álláspont.

[Ábájé újabb kérdést tesz föl:]

אֵיתִיבֵיהּ: בֵּיתשַׁמַּאיאוֹמְרִים: אֵיןנוֹטְלִיןאֶתהָעֱלִילְקַצֵּבעָלָיובָּשָׂר, וּבֵיתהִלֵּלמַתִּירִין. וְשָׁוִין, שֶׁאִםקִצֵּבעָלָיובָּשָׂרשֶׁאָסוּרלְטַלְטְלוֹ!

Kétségbe vonta Rábá szavait, mégpedig a következő brájtá alapján: (Bét Sámáj mondta: Mozsártörőt melyet zúzásra, porításra használnak, s így tiltott eszköznek számít, nem szabad ünnepnapon arra használni, hogy húst daraboljanak rajta. Bét Hilél viszont megengedi ezt,habár alapjában véve egyetért Bét Sámájjal, az ünnepi étkezés gazdagítása érdekében különleges kedvezményt tesz.)Abban viszont egyetértenek, hogy ha valaki ünnepnapon már darabolt rajta húst, akkor nem szabad utána elmozdítani. Hiszen egyetértenek abban, hogy egy tiltott eszköz, mint például egy mozsár, szombaton vagy ünnepnapon egyáltalán nem mozgatható, még megengedhető cél érdekében sem. – ? –

[Idézik Rábá válaszát:]

סָבַרלִשְׁנוּיֵילֵיהּכְּרַבִּינְחֶמְיָה, כֵּיוָןדִשְׁמַעָהּלְהָאדְּאָמַררַבחִינָנָאבַּרשֶׁלֶמְיָאמִשְּׁמֵיהּדְּרַב:

Rábáeredetileg azt akarta felelni Ábájénak, hogy ez a brájtá szintén, nem a misnánk elfogadott álláspontját, hanem rabbi Nechemjá véleményét tükrözi, aki szigorúbb álláspontra helyezkedett, mint az általánosan elfogadott vélemény4.Miután azonban meghallotta, mit mondott Ráv Chinánábár Selemjá, Ráv nevében, visszavonta az Ábájé kérdésére adott válaszát, és egy még hatásosabbal felelt.

הַכֹּלמוֹדִיםבְּסִיכֵיזַיְירֵיוּמָזוֹרֵידְכֵיוָןדְקָפֵידעֲלַיְיהוּמְיַיחֵדלְהוּמָקוֹם,

Ráv Chináná ugyanis azt mondta: „Mindenki a rabbi Nechemjá véleményét vitató rabbik is – egyetért abban, hogy azorsók, ruhaprések és sulykok egyedülállók, mert nagy értékűek,így tulajdonusuk különlegesen vigyáz rájuk, és kijelölt helyen tartja őket, félretéve ezeket a tárgyakat minden egyéb használat elől. Ennek következtében ezek olyan mukcék, amelyeket még a használatuk kedvéért, és megengedett célra sem szabad használni.” Ez a kategória מוקצה מחמת חסרון כיסaz anyagi veszteség[től való félelem] miatti mukce.

הָנֵינַמִי: מְיַיחֵדלְהוּמָקוֹם.

Rábá szerint: Ezeknek (a mozsár és a mozsártörő) az eszközöknek a tekintetében szintén kijelenthetjük, hogy a tulajdonos kijelölt helyen tartja őket, hogy ne legyenek használva semmi egyébre. Így mivel szombat előtt nagy értékük miatt félre lettek téve, mindenki egyetért abban, hogy szombaton nem mozgathatók, minden használatában mukcék5.

Tehát az Ábájé által ellenvetésként felhozott két brájtá, nem cáfolja Rábá álláspontját.

A Rábá és Ábáje disputájának vázlata

A diskurzus alapját adó dilemma

Tiltott eszközt szabad-e megengedett célból mozgatni szombaton

?

Ráv Jehudá

Misnánk kalapácsról beszél amit szabad diótörésre használni. Ez csak egy diótörő kalapácsra vonatkozik, de nem egy kovács kalapácsára. Vagyis tiltott eszközt nem lehet megengedett célból sem használni

Nem

Rábá

A Misnánk „szelelőlapátról” és „vasvilláról” is szól, amit lehet gyermeketetésre használni. Vagyis tiltott eszközt lehet megengedett célból használni.

Igen

Ábáje

Egy másik Brájtában azt olvassuk, hogy „fokhagymatörő mozsarat” (tiltott eszköz) nem lehet mozgatni.

Nem

Rábá

Az a Brájtá rabbi Nechemjá véleményét követi, ami egy egyedi vélemény

Igen

Ábáje

Egy harmadik Brájátban azt olvassuk, hogy egy „mozsártörőt” (tiltott eszköz) nem lehet elmozdítani (csakis kivételes esetben, hús morzsolás céljából)

Nem

Rábá

A „Mozsártörő” rendhagyó eset, mert az egy nagy értékű eszköz, ami értéke miatt mukce

Igen

1Az általa elfoglalt hely miatt, azaz azért, hogy helyet csináljunk valaminek, pedig méginkább nem szabad mozdítani.

2Rábá ezzel szemben azt mondja, hogy az ilyen típusú eszközt nem szabad az általa elfoglalt hely miatt mozgatni (lásd lejjebb, 124a. Rási).

3A fokhagyma összezúzása tiltott művelet, mivel fűszerek összetörése az őrlés möláchájának megszegése, így a mozsár tiltott eszköz.

4Lásd lejebb 162. l.

5A Gömárá később (123b.) még egyszer előveszi a mozsár ügyét, és egy másik magyarázatot ad a problémára.