VI.

A tumá és a szombat eszközei

מַחַטשֶׁליָדלִיטּוֹלבָּהּכו‘”.

A misnában az áll: varrótűt, hogy szálkát távolítson el vele

[A Gömárá a törött tű státuszát elemzi:]

שְׁלַחלֵיהּרָבָאבְּרֵיהּדְּרַבָּהלְרַביוֹסֵף:

Rábá fia, Rává küldte a következő kérdést Ráv Joszéfhez:

יְלַמְּדֵנוּרַבֵּינוּ, מַחַטשֶׁנִיטַּלחֲרָרָהּאוֹעוּקְצָהּמַהוּ?

Tanítsa meg nekünk mesterünk, milyen törvény vonatkozik az olyan varrótűre, amelynek foka vagy hegye hiányzik.Elveszíti-e az ilyen tű az eszköz-státuszt, és mukce lesz?

אֲמַרלֵיהּ: תְּנִיתוּהָ, מַחַטשֶׁליָדלִיטּוֹלבָּהּאֶתהַקוֹץ. וְכִימָהאִיכְפַּתלֵיהּלַקּוֹץבֵּיןנְקוּבָהלְבֵיןשֶׁאֵינָהּנְקוּבָה?

Azt válaszolta Ráv Joszéf: Megtudtuk a misnánkból, amelyben az áll: „FOGHAT AZ EMBER… EGY VARRÓTŰT, HOGY SZÁLKÁT TÁVOLÍTSON EL VELE”. Hát mi a különbség egy szálka szempontjából, hogy van-e foka a tűnek, vagy nincs? Semmi! Mivel a misna szerint egy szálka eltávolítására jogosan használható a varrótű, és mivel a varrótű akkor is megfelel erre a célra, ha letört a foka, ebből az következik, hogy az ilyen tű is megtartja eszköz-státuszát, és nem mukce1.

[Ráv Joszéf véleményét kétségbe vonják:]

אֵיתִיבֵיהּמַחַטשֶׁנִיטַּלחֲרָרָהּאוֹעוּקְצָהּטְהוֹרָה!

Rábá fia, Rává kétségbe vonta Ráv Joszéfszavait, mégpedig a következő misna2 alapján:AZ OLYAN TŰ, AMELYNEK NINCS FOKA VAGY HEGYE, AZ TÁHOR(tiszta), azaz nem fogékony a tumára (a tisztátalanságra), mivel már nem alkalmas az eredeti használatára, nem tekintendő eszköznek3, és tisztátlanná csak egy eszközstátuszú tárgy válhat. Ebből tehát látjuk, hogy a fok nélküli tű elveszti eszköz-státuszát. – ? –

[Ezt visszautasítják:]

אֲמַראַבַּיֵי: טוּמְאָהאַשַבָּתקָרָמֵית? טוּמְאָהכְּלִימַעֲשֶׂהבָּעֵינַן, לְעִנְיַןשַׁבָּתמִידֵּידַּחֲזִיבָּעֵינַן, וְהָאנַמִיחַזְיָאלְמִשְׁקַלָאבָּהּקוֹץ.

Ábájé mondta: a tumá törvényeit állítod szembe a szombat törvényeivel? Ezt a kettőt nem lehet összehasonlítani, mivel ezeknek a törvényeknek eltérő kritériumaik vannak. Ahhoz, hogy egy tárgy tisztátlanváljon,megkívánjuk, hogy kli máásze (megmunkált eszköz) legyen, és ha egy tűnek hiányzik a foka vagy a hegye, akkor nem illik ebbe a kategóriába4. Azonban a szombat törvényei szerint, ami alkalmas valamiféle használatra, eszköznek számít és nem-mukce5 akkor is ha nem lett kifejezetten arra a célra megmunkálva.Ez a tű, amelynek letört a foka, szintén alkalmas szálka eltávolítására.

[A Gömárá egy eltérő nézetet idéz:]

אֲמַררָבָא: מַאןדְקָמוֹתִיבשַׁפִּירקָמוֹתִיב, מִדִּלְעִנְיַןטוּמְאָהלָאומָנָאהוּאלְעִנְיַןשַׁבָּתנַמִילָאומָנָאהוּא.

Rává mondta: Aki a tumá törvénye alapján kétségbe vonta Ráv Joszéf szavait, helyesen tette. Mivel az ami a tumá szempontjából nem tekintendő eszköznek, az a szombat szempontjából sem tekinthető annak.

[Rává véleményét kétségbe vonják:]

מֵיתִיבִי:

Kétségbe vonták Rává szavait, mégpedig a következő brájtá alapján:

מַחַט, בֵּיןנְקוּבָהבֵּיןשֶׁאֵינָהּנְקוּבָהמוּתָּרלְטַלְטְלָהבַּשַּׁבָּת, וְלֹאאָמְרוּנְקוּבָהאֶלָּאלְעִנְיַןטוּמְאָהבִּלְבַד!

Akár át van lyukasztva a tű (azaz van foka), akár nincs, szabad mozgatni szombaton; és azt, hogy van jelentősége, annak hogy át van fúrva, azt csak a tumá szempontjából mondták, hiszen csak ottjelent ez különbséget a tű minősítésekor.

Így hát látjuk, hogy a tű a foka eltávolítása után a mukce szempontjából megtartja eszköz-státuszát, noha a tumá tekintetében többé nem tekintendő eszköznek. – ? –

[A válasz:]

תִּרְגְּמָאאַבַּיֵיאַלִּיבָּאדְּרָבָא:

Ábájé Rává véleményének megfelelően a következőképp magyarázta a brajtát:

בְּגוֹלְמֵיעָסְקִינַן, זִימְנִיןדְּמִימְלַךְעֲלַיְיהוּוּמְשַׁוֵּילְהוּמָנָא.

A brajtában befejezetlen tűről van szó. Noha ezek a tumá szempontjából még nem tekintendők eszköznek, mert csak a teljesen elkészült tárgy tekintendő annak, mégis nem-mukcénak minősülnek, hiszen amíg valami az éppen aktuális állapotában is használható, eszköznek számít. Előfordul, hogy valaki meggondolja, hogy mire akarja használni, és ahelyett, hogy kilyukasztaná a tű fokát, inkább szálkák eltávolítására használatos szerszámnak szánjaőket.

אֲבָלהֵיכָאדְּנִיטַּלחֲרָרָהּאוֹעוּקְצָהּאָדָםזוֹרְקָהּלְבֵיןגְרוּטָאוֹת.

Ha azonban kész tűről van szó, és annak törik le a foka vagy a hegye, akkor nincs alapja a tumá és a szombat törvényei közti különbségtételnek. Noha egy törött tű még alkalmas egy szálka eltávolítására, az ember általában nem őrizgeti ebből a célból, hanem az ember a fémhulladék közé dobja. Tehát elveszti eredeti eszköz-rendeltetését, és mukcévé válik.

Mukce-e a törött tű?” disputa vázlata

Indító kérdés

Elveszíti-e a törött tű az eszköz státuszt, és ezáltal mukcevé válik-e?

?

Ráv Joszef

Misnánk azt mondja, hogy lehet tűt szálka kiszedésére használni. Erre pedig törött tű is alkalmas. Tehát a törött tű is eszköz marad.

Nem

Rává

Egy másik misnában azt tanultuk, hogy a törött tű nem számít eszköznek, és ezért nem is válhat tisztátalanná

Igen

Ábáje

Az más, mert ott a tisztátalanságról van szó, és attól még hogy valami nem számít eszköznek a tisztátalanság szempontjából, számíthat eszköznek a szombat szempontjából.

Nem

Dilemmát adó kérdés

Ugyanúgy kezeljük-e az „eszköz státusz” kérdését a tisztátalanság és a szombat fogalomkörében?

?

Ábáje

Nem

Nem

Rává

Igen

Igen

Névtelen

Egy Brájtában azt tanultuk, hogy egy nem kilyukasztott tűt lehet mozgatni szombaton, és az hogy van-e rajta lyuk vagy sem csak a tisztátalanság szempontjából lényeges

Nem

Rává (nevében Ábáje)

Ez az eset más, mert itt egy még félkész tűről van szó, amit kinevezhetek akár „szálka-eltávolító tűnek” is. De egy kész tű, aminek letört a foka minden szempontból elveszíti eszköz státuszát

Igen

Így tehát végeredményben ezzel a szituációval kapcsolatban elfogadható Rává véleménye, miszerint ami a tumá szempontjából már nem tekintendő eszköznek, az a szombat szempontjából sem tekinthető annak.

1Ráv Joszéf a letört hegyű tűvel nem foglalkozik, a válasza mégis azt sugallja, hogy ilyen esetben a tű mukce.Mivel a szálka eltávolítása esetében van különbség a között, hogy egy hegyes, vagy egy tompa tűvel csinálják.

2Kélim 13:5.

3Sőt még ha a törés előtt valóban támé (tisztátlan) volt is, most táhor (tiszta).

4A Tóra a midjánitákkal vívott háborúról, illetve a zsákmányolt és a holttestek miatt tisztátalanná vált aranytárgyakról szólva, azt mondja: „…kli máásze (megmunkált tárgy)”(4Mózes 31:51.). Ebből tudjuk, hogy csak a konkrét célra készült, és funkciójukra még használható tárgyak válhatnak tisztátalanná (lásd Rási).

5Nincs olyan előírás, hogy az eszköznek „kli máásze”-nak kell lennie ahhoz, hogy nem-mukcének minősüljön. Még egy közönséges kődarab sem mukce, ha szombat előtt valamilyen használati célra szánták. Ebből következik, hogy az az eszköz, amely már nem működik az eredeti rendeltetésének megfelelően, abban az esetben, ha még használható valamilyen megengedett célra, megtartja nem-mukce státuszát.