A hetiszakasz flórája és faunája című sorozatunkban ma rendhagyó módon nem növényt vagy állatot mutatunk be, hanem azt az anyagot, amelyikre mind a növényeknek, mind az állatoknak szüksége van az élethez: a vizet.

Hogy miért éppen a vizet? A Tázriá és a Mecorá hetiszakasz különféle tisztátalan állapotokról (táme), illetve az abból való megtisztulásról és a tiszta állapotba (táhor) való kerülésről szól. E folyamat elengedhetetlen kelléke a víz, amely olyan alapvető elem a világban, hogy a Tóra második mondatában már szerepel: „és Isten lelke lebegett a vizek színe fölött”. 

A Tázriá és a Mecorá szakasz tartalmilag összetartozik, és a legtöbb évben egyszerre olvassák fel őket. Mivel az idei év szökőév, és a rendes évnél egy teljes hónappal hosszabb, ezért a rendszerint együtt olvasott szakaszok legtöbbjét külön olvassák fel.

A víz a zsidó gondolkodásban részben a megtisztulás közege – ez a mikve, a rituális fürdő. A víz emellett a Tóra analógiája. Azt mondják a bölcsek, hogy a Tóra pontosan annyira lételem a zsidók számára, mint a víz. Egyik nélkül sem élhet meg az ember három napnál tovább, mondták a rabbik egy tórai mondatra alapozva, és ezért vezették be, hogy szombaton kívül hétfőn és csütörtökön is olvasnak Tórát a zsinagógában, hogy ne múljon el soha három nap a Tóra szavainak meghallgatása nélkül.

A Talmud (Bráchot 61b) meséli el a következő történetet: a római császár megtiltotta a zsidóknak, hogy Tórát tanuljanak. Papusz ben Jehuda látta, hogy rabbi Akiva, korának egyik legkiemelkedőbb alakja nyilvánosan tanítja a Tórát. Azt kérdezte tőle: „Akiva, te talán nem félsz a kormánytól?” Rabbi Akiva egy példázattal felelt:

„Egy róka sétált a folyóparton és figyelte az ide-oda cikázó halakat. Megkérdezte tőlük: Mi elől menekültök? – Az emberek hálói elől, mondták. Azt kérdezte erre a róka: Miért nem jöttök hát ki a szárazra? Együtt élünk majd, ahogy az elődeink tették. – Azt mondták erre a halak: És még téged neveznek a legbölcsebb állatnak a világon? Nem bölcs vagy te, hanem bolond! Ha abban a környezetben, ami táplál és életet ad, félnünk kell, mennyivel inkább kellene félnünk abban a környezetben, ahol bizonyosan meghalunk? Ugyanez vonatkozik ránk is: ha most, amikor Tórát tanulunk, ilyen a helyzetünk, mennyivel rosszabb lenne akkor, ha elhanyagolnánk?”

Az alábbiakban áttekintjük azokat az eseteket, amikor a víz fontos szerepet játszik a zsidók mindennapi életében.

1. Kézmosás (netilát jádájim, a kezek felemelése)

A zsidó törvényekben fontos szerep jut a tisztaságnak. Kenyérevés előtt, fürdés vagy a mellékhelyiség használata után, cipő fel- és levételét követően és felkelés után is kezet kell mosnunk. Ehhez a tiszta kezünket öntjük le három-három alkalommal vízzel. Míg a kenyérevés előtti kézmosásnál három kancsó vizet öntünk a jobb és három kancsónyit a bal kezünkre, addig a többi esetben felváltva öntünk a kézfejünkre, összesen hat alkalommal. Régebbi hagyomány – mely napjainkban már csak széderestén érvényes –, hogy vizes zöldségek fogyasztása előtt is kezet mosnak a fent leírt módon.

2. Mikve – rituális fürdő

Olyan medence, melynek vize részben vagy egészben természetes víz: eső- vagy forrásvíz. A mikve építésének nagyon speciális szabályai vannak. A régi Izraelben, még a Szentélyek fennállása idején számos mikve volt a fővárosban, Jeruzsálemben és az arrafelé vezető utak mentén, ugyanis a Szentélybe csak a mikvében való megmerülés után lehetett felmenni (ha ma valaki fel szeretne menni a jeruzsálemi Templom-hegyre, neki is meg kell merülnie a látogatást megelőzően).

Nők az esküvőjüket megelőző éjszakán, valamint a menstruációt követően, illetve szülés után is megmerülnek a mikvében, így válnak megengedetté a férjük számára. A zsidóságba való betérés folyamatának is része a mikvében való alámerülés, melynek során a betérni szándékozó spirituális változáson megy keresztül és zsidó lélekkel emelkedik ki a vízből. Férfiaknak a nagyobb ünnepek előtt is szokás megmerülniük, sőt, vannak, akik heti vagy akár napi rendszerességgel is járnak mikvébe.

Mindig van lehetőség a megtisztulásra

Néhány, tartalmában egymáshoz nagyon közel álló hetiszakaszt külön vagy egyszerre olvasnak fel attól függően, hogy szökőév van-e, vagy sem, és az ünnepek szombatra esnek vagy hétköznapra. A szökőév egy teljes hónappal hosszabb, mint a sima évek, tehát négy hetiszakasszal többre van szükség az adott években. A Tázriá-Mecorá szakasz elsősorban a kizárólag a Szentély fennállása idején … Olvass tovább

3. Eső

A zsidó hagyományban nagyon fontos szerepe van az esőnek. Héberül a víz: májim, az ég pedig: sámájim. Ez utóbbit úgy is mondhatjuk: sám májim, vagyis ott van víz. Eső nélkül nincs termés, eső nélkül terméketlenné válik az Ígéret Földje. Az eső mennyisége azonban a zsidóktól függ: amennyiben a zsidók nem követik a parancsolatokat, az Örökkévaló nem juttat esőt a földre.

Ősszel a tfilát hágesemmel esőért, tavasszal a tfilát tállal harmatért imádkoznak. Zájin chesván, chesván hónap hetedike jeles nap a zsidó naptárban (általában októberre esik), ettől fogva imádkoznak aktívan esőért. Az esőt így nevezik: gisméj bráchá, az áldás esője. Az év első és utolsó esőjének külön neve is van: az első neve: jore, az utolsóé pedig málkos.

Tfilát tál – ima a harmatért

Ebben az évben igazán nem lehet okunk panaszra, „jól imádkoztunk”, mondják az izraeliek, hiszen igen nagy mennyiségű csapadék esett, olyannyira, hogy még peszáchkor is hullott az égi áldás, eső, hó és jég formájában is. Évtizedek óta példa nélkül álló időjárási jelenségnek voltak tanúi az izraeliek: peszáchkor hó hullott és jég esett. Az egész mediterráneum fölött … Olvass tovább

4. Májim selánu – a víz, ami pihent

A pészah ünnepére készített macesz különféle kósersági szinten lehet. A legmagasabb szintű a mácá smurá, az őrzött macesz, amelyhez a búzát az aratás pillanatától kezdve felügyelik és a tészta gyúrásához a vizet már előző este előkészítik és „pihentetik”.

5. Egyéb tórai helyek

Az első egyiptomi csapás: ez a vér csapása (héberül dám), amikor az egyiptomiak minden vize vérré változott és csak akkor tudtak vizet inni, ha fizettek a zsidóknak, hogy vizet adjanak nekik.

A Nádas-tenger kettéválása: az egyiptomi kivonulás után Isten újabb csodát tett és a zsidók száraz lábbal keltek át a tengeren. Az őket üldöző egyiptomi katonák feje fölött azonban összecsaptak a hullámok és mind odavesztek a habokban. Ezt követően hangzott el Mózes diadaléneke, illetve ekkor került sor Mirjám és a nők táncára is hálaadásként.

Szimchát bét hásoévá: szukot ünnepének minden napján megrendezték a Szentélyben a vízmerítési ünnepséget, amely bölcseink tanúsága szerint olyan vidámsággal járt, hogy aki nem látta ezt a vidámságot, nem is látott igazi örömöt az életében. A sátoros ünnepen napjainkban is szokás vidám összejöveteleket tartani ezen a néven.

Honnan ez a nagy vidámság?

A vidámság minden zsidó ünnep fontos részét képezi, ám egyedül szukot érdemelte ki a „zmán szimcháténu”, azaz örömünk ideje elnevezést. Imáinkban is ezt mondjuk: „Nekünk adtad Örökkévaló Istenünk … szukot ünnepét, örömünk idejét”. A Tóra (5Mózes 16:13-15) kifejezetten előírja, hogy ebben az időszakban az öröm és a hála érzése járjon át mindenkit Izrael népében: „A … Olvass tovább

Beer Mirjám: Mirjám prófétanő érdemében a zsidókat csodálatos kút kísérte a negyvenéves pusztai vándorlás során, így sosem szomjaztak. Ez a kút Mirjám halálával eltűnt, napjainkban bölcseink szerint vagy a Kineret-tóban vagy a Földközi-tengerben rejtőzik.

A keserűség átokhozó vize: ezt itatták a szotával, a házasságtöréssel gyanúsított asszonnyal. Ha vétlen volt, akkor áldás származott belőle, ám ha bűnösnek bizonyult, akkor meghalt a víztől.

Címlapkép: Max Gotts on Unsplash

Megszakítás