A hetiszakasz flórája és faunája sorozatunkban a Vájécé szakasz különleges állatait, Jáákov ősapa bárányait mutatjuk be olvasóinknak. A Jákob-báránynak (כבש יעקב – kevesz Jáákov) nevezett, több ezer éves fajta egyedei ugyanis Jenna és Gil Lewinsky fáradozásainak köszönhetően újra legelésznek a Szentföldön. A genetikai állományuk alapján bizonyíthatóan több ezer évre a Közel-Keletre visszavezethető fajta tagjainak jellegzetességei a fenti tórai idézetben is olvasható „foltok és pettyek”, valamint a két vagy sokszor három pár szarv.

„Ez Izrael nemzeti fajtája… Kapcsolatunk ezzel a báránnyal vallásunk kezdeteihez nyúlik vissza” – nyilatkozta egy interjúban a tulajdonos Gil Lewinsky. Valószínűleg Joszef (József) híres csíkos köntöse is e fajta példányainak gyapjából készült. „Ez az egyetlen olyan fajta a világon, melyet a Tóra részletesen leír” – magyarázta büszkén Lewisnky.

És ő (Láván) mondta: Mit adjak neked? És mondta Jáákov: Ne adj nekem semmit; ha megteszed nekem ezt a dolgot, ismét legeltetem juhaidat és őrzöm. Bejárom ma összes juhaidat, eltávolítván onnan minden bárányt, mely pöttyös és foltos és minden sötét színű bárányt a juhok közül, meg a foltost és pöttyöst a kecskék közül; ez legyen a bérem. És tanúskodjék mellettem igazságom a holnapi napon, ha majd eljössz béremhez, mely előtted van; minden, ami nem pöttyös és foltos a kecskék között és sötét színű a juhok között, lopott az nálam… És vett magának Jáákov friss nyárfapálcát és mogyoró- meg gesztenyefát, és héjazott rajtuk fehér csíkokat, megmeztelenítvén a fehéret, mely a pálcákon volt. És odaállította a pálcákat, melyeket lehéjazott, a vályúkba, a vízitatókba, ahova mennek a juhok, hogy igyanak, szemközt a juhokkal és felhevültek, midőn eljöttek inni. És felhevültek a juhok a pálcáknál; és ellettek a juhok tarka lábúakat, pöttyöseket és foltosakat. A bárányokat elkülönítette Jáákov és fordította a juhok arcát a tarka lábúak felé és minden sötét színű felé Láván juhai között; és külön helyezett el magának nyájakat és nem helyezte azokat Láván juhaihoz. És volt, valahányszor felhevültek a korai juhok, akkor odatette Jáákov a pálcákat a juhok szemei elé a vályúkba, hogy felhevüljenek a pálcáknál. Midőn pedig későn ellettek a juhok, nem tette oda; és lettek a későn ellők Láváné, a koraiak Jáákové. (1Mózes 30:31-42)

A kezdeteket pedig hetiszakaszunk fenti részlete meséli el. Jáákov, aki éveken át szolgálta apósát, Lávánt, Kánaánban való hazatérése előtt, szerette volna megkapni a neki járó bért. Látszólag nem kért sokat, ám végül ügyes praktikákkal sikerült elérnie, hogy hatalmas, kizárólag foltos és pöttyös példányokból álló nyájjal indulhatott útnak. Később, amikor Jáákov a családjával és minden jószágával Egyiptomba, Gósen földjére költözött, a fajtának nyoma veszett.

Photo credit: Jenna Lewinsky

Ugorjunk az időben több mint 4000 évet. Mimi Aumann textilművész egy jeruzsálemi könyvtárban olvasgatva rátalál egy újságban a Jákob-gyapjú kifejezésre. Ez a szál az általa olvasott cikk szerint rendkívül ritka és kiemelkedő minőségű termék, az ősi és különleges, minden bizonnyal Mezopotámiából származó Jákob-bárányok gyapjából készül. Aumann azt is megtudta, hogy az Egyesült Királyságban először 1760-ban dokumentálták a nagy valószínűséggel Dél-Afrikából érkezett példányokat. Egy másik feltételezés szerint a Jákob-bárányok Egyiptomból Észak-Afrika partjain és Marokkón keresztül jutottak el Spanyolországba és onnan kerülhettek később Angliába. Akárhogy is történt, az 1960-as években a Jákob-bárány rendkívül ritka, majdnem kihalt fajtának számított és a szigetországban társaságot alapítottak a kihalófélben levő fajta megőrzésére. Angliában mintegy 30 ezer példány élt akkoriban a különleges fajtából, ez volt a világ szinte egyetlen olyan országa, ahol még éltek Jákob-bárányok.

Photo credit: Jenna Lewinsky

Aumann úgy gondolta, hogy e különleges, igazi bibliai fajtának a jeruzsálemi Bibliai Állatkertben is helyet kell biztosítani. Az akkoriban Angliát sújtó kergemarhakór miatt azonban erre a hatóságok nem adtak engedélyt. Amikor az asszony néhány évvel később hírét vette, hogy a Rámát Gán-i szafariban él néhány foltos és pettyes bárány, azonnal újra akcióba lendült. Célja az volt, hogy egy párt Jeruzsálembe juttasson. Bár ez később meg is történt, a fajta végül mégsem tudta megvetni a lábát a jeruzsálemi állatkertben. Nem sokkal később lépett be a történetbe a dél-afrikai születésű Jenna Lewinsky, aki férjével, az izraeli származású, Kanadában felnőtt Gillel együtt úgy határozott, hogy részt vesznek a fajta megmentésében és amikor megfelelő számú állatuk lesz, akkor velük együtt alijáznak, vagyis költöznek Izraelbe, mindnyájuk őseinek földjére.

Bárányoknak azonban sokkal nehezebb alijázniuk, mint embereknek, és a jó jicheszük – leszármazási vonaluk – ellenére rengeteg utánajárásba és papírmunkába került, mire megkapták az alijaengedélyt.

„Amikor elkezdtünk utánajárni annak, hogy hogyan lehet egy egész nyájat Izraelbe szállítani, rádöbbentem, hogy csodák sorára van szükségünk” – nyilatkozta Jenna egy interjúban.

Végül 2016 végén történelmi eseményre került sor: 11 repülőgéppel szállították Izraelbe az állatokat, az utazás költségeit – 80 ezer dollárt – magánadományokból fedezték. Izraelbe érve – bár néhány évvel a világjárvány kitörése előtt történt – karanténba kellett vonulnia az egész, 119 példányt számláló nyájnak, melynek során sajnos, a viszontagságos időjárás miatt, néhány példány odaveszett.

ILTV Piece on Jacob Sheep arrival in Israel

Natasha Kirtchuk interviews shepherds Gil and Jenna Lewinsky soon after the flock of Jacob Sheep lands in Israel.

Ennek azonban néhány éve már. Gil és Jenna nyája a nehézségeket hátrahagyva beilleszkedett az izraeli társadalomba, megtalálta helyét a bibliai tájban, és békésen élik a bárányok nyugodt életét:

„Amikor izraeliek jönnek hozzánk látogatóba, azt mondják, hogy nyilvánvaló, hogy ezek izraeli állatok, mert nem állnak egy sorba” – viccelődött Jenna az állatok adaptálódásáról mesélve. – „Minden egyes állatnak megvan a saját véleménye arról, hogy mit akar csinálni. Mindegyik a saját maga főnöke.”

A pár minden egyes állatnak nevet ad, méghozzá héber nevet, ahogy el is várható egy ilyen különleges fajta esetében és a férfi időnként a Tórából is felolvas nekik. „Misztikus kapcsolat van a zsidó nép és e bárányok között” – mondta egy interjúban Gil Lewinsky. – „Rengeteg örömöt adnak a látogatóknak”.

Bár többször kellett költözniük, végül otthonra találtak a Jeruzsálemtől délre fekvő Efrát városa közelében, ahol a polgármester ajándékozta meg a nagy múltú bárányokat egy történelmi helyszínt magába foglaló területtel, egy Efrát és Betlehem között található magaslattal, ahol Smuél próféta a Szentélyt akarta felépíteni. A farm a Micha próféta könyvében (4:8) említett a „nyáj tornya” (Migdál Eder) nevet viseli. A helyszínt Jáákov szeretett második felesége, Ráchel halálával kapcsolatban említi a Tóra (1Mózes 35:21).

Photo credit: Jenna Lewinsky

A Jákob-bárányok különleges gyapjuk mellett rendkívül jó minőségű sófárokat is adnak, melyek szélesebb hangskálát produkálnak, mint más sófárok. Áruk nagyon ingadozó, de egy-egy különleges darab akár a húszezer dollárt is elérheti. Azt mondják, a fajta példányai a bárányokhoz képest kiemelkedő intelligenciával rendelkeznek, amit, valljuk be, el is várunk az ősapa nyájától.

„Ezek az állatok valójában Jáákov leszármazottainak tulajdonát képezik, vagyis a zsidó néphez tartoznak. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos volt, hogy visszatérjenek Izraelbe, a zsidó nép saját államába” – mondta a büszke tulajdonos.

Ősi juhfajtával idézik fel az eredeti sófárhangot

A Jákob báránya névre hallgató fajta egyedei akár hat szarvat is növeszthetnek. Az Izrael északi részén, a libanoni határtól nem messze fekvő Rámot Náftáliban él Jenna Lewisnky, valamint különleges állatokból álló juhnyája, melynek Izraelbe érkezéséről egy korábbi cikkünkben számoltunk be. A szarvaknak nagy jelentősége van a zsidó hagyományban: ezekből készül a sófár nevű kürt, melynek … Olvass tovább

Fotók: Jenna Lewinsky