Permetezzék mint az eső tanításom, hulljon mint a harmat szózatom, mint permetezés a sarjadékra és zápor a fűre. (5Mózes 32:2)

A Tóra utolsó előtti hetiszakaszával, a Háázinuval kapcsolatban a hetiszakasz flórája és faunája című sorozatunkban a fűvel foglalkozunk. A fűvel, mely az egész világon mindenhol megtalálható, több mint tízezer faja létezik, hatalmas területeket fed le a Földön és táplálékláncok sokaságának képezi alapját. Mózes itt nem tanít, hanem összegez, és ehhez jól illik a költői képekkel megtűzdelt bevezető: az eső által áztatott földből – vagyis az ő szavaival öntözött zsidó lélekből – zöld fű, harsogó élet nő a szavai nyomán.

Lássuk tehát, hol szerepel a fű a zsidó hagyományban

Az egyik szokás a temetőlátogatáshoz köthető: amikor valaki sírokat látogat, a temetőből kijőve háromszor leönti mindkét kezét, rituálisan tisztává téve magát ezzel (a halottaktól származó tisztátalanságot teljes mértékben csak a vörös tehén hamujával kevert víz szünteti majd meg a harmadik, örökké álló Szentély idejében). Szokás emellett, hogy a temetőből kilépő emberek néhány fűszálat kitépnek a földből és a válluk fölött a hátuk mögé dobják. Közben ezt mondják háromszor: „emlékezz, hogy porból vagyunk” vagy: „és virágozzanak ki a városból, mint a föld füve”. Ennek a következő zsoltár az alapja:

Legyen gabonának bősége az országban a hegyek csúcsán, rengjen mint a Libanon a termése, és virágozzanak ki a városból, mint a földnek füve. (Zsolt. 72:16)

Ez a halottak feltámadásába vetett hitet jelképezi, melyre bölcseink szerint a messiás eljövetele után kerül majd sor: az egyszer már elmúlt testek újra életre kelnek és visszatérnek a föld porából.

Egy régi szokás szerint füvet terítettek ki a tóraadás ünnepén, sávuotkor a zsinagógákban, hogy az emlékeztessen a tóraadás örömére. A tóraadás alkalmával ugyanis a terméketlen sivatag kizöldült és fű nőtt a Színáj-hegyen. Ahogy a tóraadás ténye a pusztát zöldellő oázissá változtatta, úgy emeli fel a Tóra az embert a legalacsonyabb szintről a legmagasabb szellemi magasságokba. Ez a felismerés boldogsággal töltötte el az embereket és a zöld fű kiterítése erre a mindent elárasztó örömre emlékeztet.

Izrael Földjének különleges füve szerepel a neves izraeli író, Sáj Ágnon híres történetében:

Volt egyszer egy öregember, aki nagyon megbetegedett és a családja már attól félt, hogy talán örökre elveszíthetik. Egy orvos azt javasolta, hogy adjanak az öregnek kecsketejet, attól felgyógyul a betegségéből. Így is tettek, vettek egy kecskét, nap mint nap megfejték, és a tejtől az ember egyre jobban lett. Egy napon a kecske eltűnt és amikor néhány nappal később teli tőggyel előkerült, napfény, zöldellő rét és vadvirágok illatát hozta magával, és csodálatos tejet adott. Ez az eset időről időre megismétlődött: a kecske eltűnt és visszatérve különleges teje volt. Az öregember családja meg akarta tudni a kecske titkát, elküldték hát az egyik fiukat, hogy titokban kövesse az állatot. A fiú így is tett, és a kecske egy szűk barlangbejárathoz vezette. A fiú bebújt utána a keskeny résen, és sokáig, órákon keresztül vándoroltak, míg egyszer csak fényt látott az alagút végén, zöld gyepet látott és csodálatos virágillat töltötte meg a levegőt. A gyermek rögtön tudta, hogy ez nem lehet más, mint az Ígéret Földje, Erec Jiszráel. A kecske alaposan belakmározott a pompásan zöldellő fűből és az illatos, színes virágokból, majd visszabújt az alagútba. A fiú a nyomában. Amikor hazaértek, lelkendezve szaladt a családjához, hogy megossza velük csodálatos felfedezését. Nem kellett egyéb a családnak sem: összeszedték, amijük volt, és várták, hogy mikor indulhatnak útnak a kecske nyomában őseik földjére. Az állat azonban észrevette, hogy követték, és soha többet nem ment át a titkos alagúton. A fiú pedig hiába kereste a titkos bejáratot, neki sem sikerült megtalálnia.

És ha már irodalom, akkor említsük meg a breszlávi Náchmán rabbit, akinek a tanításaiban fontos szerepet játszik az Örökkévaló által teremtett természet csodálata. Minden levélnek, virágnak és minden fűszálnak megvan a saját, a teremtésben betöltött és semmi más által be nem tölthető helye és szerepe. Náchmán rabbi azt tanította, hogy minden pásztornak megvan a saját dallama aszerint, hogy hol legelteti a nyáját, mert minden egyes állatnak megvan a saját füve, melyet meg kell ennie. A pásztor nem legeltet mindig ugyanazon a helyen és azon füvek és helyszínek szerint, ahol jár, kialakul a saját dallama. Mert minden egyes fűszálnak megvan a saját dala és ebből áll össze a pásztor dallama. Amikor valaki a mezőn imádkozik, akkor minden egyes fűszál és más növény is az Örökkévalóhoz fohászkodik és imáikkal erősítik a közöttük imádkozó embert.

Ezt a gondolatot dolgozza fel egy jól ismert héber dal, a Füvek dala, melynek szövege magyarul így hangzik

שירת העשבים – אברהם פריד // Shirat Ha’asavim

מילים: נעמי שמר (מבוסס על ר’ נחמן מברסלב) לחן: נעמי שמר עיבוד: יובל סטופל – מתוך האלבום „כמה טוב שנפגשנו” – דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה כמה יפה כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל אור גדול אזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב.

Tudd, hogy minden egyes pásztornak megvan a saját dallama.

Tudd, hogy minden egyes fűszálnak megvan a saját dala.

És a füvek dalából készül a pásztor dallama.

Milyen csodálatos, milyen csodálatos és kellemes hallgatni a dalukat.

Nagyon jó imádkozni közepettük és örömmel szolgálni az Örökkévalót.

És a füvek dalából megtöltődik a szív és áhítozik.

És amikor a szív megtelik a dallal és Izrael Földje iránt áhítozik,

nagy fény árad és a Föld szentségéből átkerül rá [a szívre].

És a füvek dalából készül a szív dallama.

Fotó: Aaron Burden on Unsplash