Az Emor hetiszakasz felsorolja az ünnepeket. Többek között itt olvasható a pészah és sávuot közötti időszakban, az ómerszámlálás során hagyományosan elénekelt tórai mondat:

És számláljatok magatoknak az ünnep másnapjától, ama naptól, midőn hozzátok a lengetés ómerjét, hét teljes hét legyen. (3Mózes 23:15)

Az ómer a Szentélyben bemutatott árpaáldozat volt, ennek kapcsán a hetiszakasz flórája és faunája című sorozatunkban az árpát (שעורה – szeorá) mutatjuk be.

Az árpa az egyik legfontosabb gabonaféle, ősidők óta termesztik. Élelmiszerként liszt vagy árpagyöngy (pl. a szombatra készült sóletben főtt gersli) formájában alkalmazzák, de állati takarmányként is rendkívül elterjedt, illetve alkoholos italok (sör, whiskey) alapanyagául is szolgál.

A zsidó hagyomány szerint az öt gabonaféle közé tartozik, az ezekből őrölt liszttel készített kenyérfélékre hámoci áldást mondanak, a süteményekre és egyebekre pedig mezonot áldást. Ezen kívül része Izrael hét terményének (búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, olajbogyó, datolya), melyekkel az Örökkévaló megáldotta Izrael Földjét.

Gabonafélék a kóser konyhában

Peszách és sávuot, valamint a köztük levő időszak a gabona hetei. Chámec, macesz, ómerszámlálás, lisztáldozat, jásán és chádás – e hét hét fogalmai. Elhagyva peszáchot és napról napra közeledve sávuothoz, a tóraadás ünnepéhez, a gabonának a tradícióban betöltött szerepével ismerkedünk.    Ötféle gabona A zsidó hagyomány ötféle gabonát ismer, ezek – a Talmud Bráchot traktátusa … Olvass tovább

Pészahkor az Egyiptomból való kivonulást, sávuotkor a tóraadást ünneplik. Mindkét ünnepnek van mezőgazdasági vonatkozása.

A Szentélyben tórai parancsolatra pészah második napján mutatták be az első levágott árpakalászokat. Mielőtt ez megtörtént volna, nem volt szabad fogyasztani az abban az évben termett gabonából. Sávuotkor, az ómerszámlálás végeztével búzából mutattak be az áldozatot.

Az ómerszámlálás időszaka tehát az árpából készült ómer áldozatról kapta a nevét, míg sávuot, a tóraadás ünnepét így is nevezzük: chág hábikurim, a első termés bemutatásának ünnepe.

A tórai hagyományban az árpa elsősorban állati takarmány és a búza a legfőbb emberi táplálék. Mi ennek az üzenete?

Minden egyes emberben vannak emberi és állati vonások, másként isteni lélek és állati lélek. Az ómerszámlálás időszakában napról napra tökéletesítjük magunkat, míg végül az állati világot jelképező árpától eljutunk a magasabb spirituális szintekig, vagyis a búzáig. Hozzátartozik ehhez, hogy az ősök tudták: ahhoz, hogy a gabonafélék megnőjenek, isteni adományok egész sorára van szükség. Ha pedig beérett a termés és learatták – vagyis véget ért a folyamat – annál inkább köszönetet akartak mondani Istennek a sok jóért, amit nekik juttatott.

A Szentföld megművelése, illetve a kenyérgabonák termelése kétségkívül szentséget hordoz. Mindkét fajtáéért illő köszönetet kellett hát mondani Istennek.

Fotó: Joshua Woroniecki on Unsplash