Éppen a mostani, Vájécé, hetiszakaszban olvastunk Jáákov (Jákob) bárányáról. 119 példány, a zsidó történelem egy része érkezett az elmúlt hetekben Izraelbe.

Az állatok három év tárgyalásainak gyümölcseként kerültek Kanadából Izraelbe. A vérvonalukat az ötezer évvel ezelőtti Közel-Keletre lehet visszavezetni. A bibliai idők óta ez az első alkalom, hogy a Jáákov (Jákob) bárányának nevezett fajta egyedei megjelennek Izraelben.

Gil és Jenna Lewinsky Kanada nyugati részén nevelik állataikat. A tőlük származó szállítmány első része chesván hónap 28-án érkezett a Szentföldre, azon a napon, melyen Noách (Noé) elhagyta a bárkát. „Csodálatos volt látni, ahogy izraeli földön lépkednek. Zsidóként egyébként is nagyon kötődöm az országhoz, de ahogy láttam, hogyan teljesedik be a projektünk – ez az élmény egész életemre velem marad.” – mondta Jenna Lewinsky, aki csupán három héttel az állatok előtt alijázott.

A bárányok a karanténban
A bárányok a karanténban
A fajta genetikai markerei néhány ezer évre vezethetők vissza, a Közel-Keletre. A bárányok útja a régi Szíriából indult, Láván (Lábán) bibliai otthonából, és Észak-Afrikán keresztül vezetett a mórok közbenjárásával Spanyolországba, majd Angliába. Néhány példánya észak-amerikai állatkertekbe került, majd kereskedni is kezdtek vele.

Míg más fajtáknak egy pár szarvuk van, addig Jáákov bárányai 4, vagy 6 szarvval büszkélkedhetnek, mint például ez a Solomon nevű példány
Míg más fajtáknak egy pár szarvuk van, addig Jáákov bárányai 4, vagy 6 szarvval büszkélkedhetnek, mint például ez a Solomon nevű példány
A fajta a Berésit (Teremtés) könyve alapján kapta a Jáákov báránya nevet:

31. És ő (Láván) mondta: Mit adjak neked? És mondta Jáákov: Ne adj nekem semmit; ha megteszed nekem ezt a dolgot, ismét legeltetem juhaidat és őrzöm. 32. Bejárom ma összes juhaidat, eltávolítván onnan minden bárányt, mely pöttyös és foltos és minden sötétszínű bárányt a juhok közül, meg a foltost és pöttyöst a kecskék közül; ez legyen a bérem. 33. És tanúskodjék mellettem igazságom a holnapi napon, ha majd eljössz béremhez, mely előtted van; minden, ami nem pöttyös és foltos a kecskék között és sötétszínű a juhok között, lopott az nálam.34. És Láván mondta: Igen, vajha lenne szavad szerint. 35. És eltávolította aznap a bakokat, a tarka lábúakat és foltosakat és mind a kecskéket, a pöttyöseket meg a foltosakat, mindazt, amelyen valami fehér volt és minden sötétszínűt a juhok közül; és adta fiai kezére. … 37. És vett magának Jáákov friss nyárfapálcát és mogyoró- meg gesztenyefát, és héjazott rajtuk fehér csíkokat, megmeztelenítvén a fehéret, mely a pálcákon volt. 38. És odaállította a pálcákat, melyeket lehéjazott, a vályúkba, a vízitatókba, ahova mennek a juhok, hogy igyanak, szemközt a juhokkal és felhevültek, midőn eljöttek inni. 39. És felhevültek a juhok a pálcáknál; és ellettek a juhok tarkalábúakat, pöttyöseket és foltosakat. 40. A bárányokat elkülönítette Jáákov és fordította a juhok arcát a tarkalábúak felé és minden sötétszínű felé Láván juhai között; és külön helyezett el magának nyájakat és nem helyezte azokat Láván juhaihoz. 41. És volt, valahányszor felhevültek a korai juhok, akkor odatette Jáákov a pálcákat a juhok szemei elé a vályúkba, hogy felhevüljenek a pálcáknál. 42. Midőn pedig későn ellettek a juhok, nem tette oda; és lettek a későn ellők Láváné, a koraiak Jáákové.

(M.I. 30:31-42)

A fajta útja megegyezik azzal, amit Jáákov tett meg Láván házából Kánaánba, majd Egyiptomba. A zsidók egyiptomi tartózkodása alatt az ottani nyájakkal keveredtek, és végül nem tértek vissza a zsidókkal Izrael Földjére. Így lehetséges, hogy ez a különleges fajta évezredeken keresztül nem jelent meg a Közel-Keleten.

A fajta útja genetikai markerek alapján
A fajta útja genetikai markerek alapján
Mivel Kanada nem exportálhat élő állatot Izraelbe, ezért éveken át tartó egyeztetések előzték meg az eseményt, és kizárólag különleges engedélyekkel sikerült végrehajtani a költöztetést. A házaspár oktató farmot szeretne létrehozni, ahol bemutathatják az állatokat. Egyelőre legalább egy hónapon át karanténban kell őket tartaniuk, és csak ezután nézhetnek állandó lakhely után. A házaspárt addig is befogadták annak a helynek a közelében, ahol az állatok jelenleg tartózkodnak.

A Ráchel nevű bárány
A Ráchel nevű bárány
Bár a költöztetés különböző okok miatt csúszott, az időzítés végül tökéletesnek bizonyult: „Nagyon látványos volt”- mondta Gil Lewinsky. – „Az első csapat éppen akkor érkezett, amikor megkezdődtek az esők. Meglehetősen megkönnyebbültünk: olyan meleg és száraz volt az időjárás Izraelben, és itt voltak ezek a tüzek is. Hirtelen azonban eleredt az eső, és itt vannak a bárányok is. Szürreális élmény, hogy itt lehetnek, bár még túl kell jutnunk a karanténon. A zsidó történelem egy részét hoztuk vissza a hazába. Csodálatos érzés, hogy ennek részesei vagyunk.”

A Lewinsky házaspár ellátja a nyájat
A Lewinsky házaspár ellátja a nyájat
Forrás: TOI