Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.) פרשת וישלח

 A hetiszakasz tartalmából

l  Jákob 20 évi cháráni tartózkodást követően visszatér a Szentföldre, és angyali követeket küld Ézsauhoz, a kibékülés reményében. Hírnökei azonban, visszatérvén, azt jelentik, hogy bátyja 400 felfegyverzett emberével harcra készen közeledik. Jákob felkészül hát a harcra, imádkozik, és Ézsaunak hatalmas (több száz juhból és másféle lábasjószágból álló) ajándékot küld, hogy kiengesztelje. – Uo. 32:4–23.

l  Aznap éjjel Jákob átviszi családját és jószágát a Jábok folyón; ő azonban hátramarad, és találkozik egy angyallal, aki Ézsau szellemét testesíti meg, és akivel hajnalhasadtáig tusakodik. Jákobnak kificamodik a csípője, de győzelmet arat a mennyei teremtmény felett, aki az Izrael nevet adományozza neki; a név jelentése: „aki győzedelmeskedik az isteni felett”. – Uo. 32:5–32.

l  Jákob és Ézsau találkoznak, megölelik, megcsókolják egymást, de aztán elválnak útjaik. Jákob megvásárol egy telket Schem közelében, melynek fejedelme – akit szintén Schemnek neveznek – elrabolja és meggyalázza Jákob lányát, Dinát. A lány bátyjai, Simon és Lévi, miután csellel ráveszik a város férfi lakosait, hogy metéltessék körül magukat, a harmadik napon, amikor legkínzóbb a fájdalom, bosszúból lemészárolják a város összes férfiját. – Uo. 33–34.

l  Jákob továbbutazik. Ráchel belehal második fiának, Benjáminnak a szülésébe, és egy út menti sírba temetik el, Betlehem közelében. Reuvén elveszti elsőszülöttségi jogát, mert beleavatkozik abba, hogy atyja ágyasa, és nem Lea sátrába költözik. Jákob megérkezik Hebronba atyjához, Izsákhoz, aki 180 éves korában megtér őseihez (Rebeka már Jákob megérkezte előtt elhunyt). – Uo. 35.

l  A heti szakasz Ézsau feleségeinek, gyermekeinek és unokáinak részletes számbavételével fejeződik be, valamint Széir népének – akik között Ézsau megtelepedett – genealógiájával. – Uo. 36.

 

Szemelvények

וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֵשָׂו אָחִיו, אַרְצָה שֵׂעִיר שְׂדֵה אֱדוֹם. (בראשית לב, ד)

És Jákob előre küldött követeket (máláchim) Ézsauhoz, a bátyjához Széir országába, Edom földjére… (1Mózes 32:4.)

וישלח יעקב מלאכים – És Jákob előre küldött követeket… – מלאכים ממש – Igazi angyalokat küldött [szó szerinti értelmezése a máláchimnak].

 

וַיְצַו אֹתָם לֵאמֹר כֹּה תֹאמְרוּן לַאדֹנִי לְעֵשָׂו, כֹּה אָמַר עַבְדְּךָ יַעֲקֹב עִם לָבָן גַּרְתִּי וָאֵחַר עַד עָתָּה. (בראשית לב, ה)

…és ezt parancsolta nekik, mondván: Így szóljatok uramhoz, Ézsauhoz: Ezt mondja szolgád, Jákob: Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. (1Mózes 32:5.)

גרתי – …voltam jövevény… – לא נעשיתי שר וחשוב – Nem lett belőlem fejedelem vagy fontos ember, – אלא גר – csak egyszerűen jövevény voltam. – אינך כדאי – Ezért nem érdemes – לשנוא אותי – gyűlölnöd engem, – על ברכות אביך שברכני – amiatt az áldás miatt, amivel apád áldott meg engem:[1] – הוה גביר לאחיך – „Légy úr testvéred felett”, – שהרי לא נתקיימה בי – mert nem teljesedett be rajtam. – דבר אחר – Egy másik magyarázat: – גרתי בגימטריא תרי”ג – a héber szó gárti (voltam jövevény) számértéke: 613 [ahány parancsolat a Tórában található]; – כלומר – vagyis: – עם לבן הרשע גרתי – bár én a gonosz Lábánnál laktam, – ותרי”ג מצות שמרתי – de a 613 parancsolatot megtartottam, – ולא למדתי ממעשיו הרעים – és nem tanultam az ő gonosz viselkedéséből.

 

וַיְהִי לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר צֹאן וְעֶבֶד וְשִׁפְחָה, וָאֶשְׁלְחָה לְהַגִּיד לַאדֹנִי לִמְצֹא חֵן בְּעֵינֶיךָ. (בראשית לב, ו)

Szereztem ökröt, szamarat és juhot, szolgát és szolgálót, és üzenetet küldök uramnak, hogy kegyességet találjak szemedben. (1Mózes 32:6.)

ויהי לי שור וחמור – Szereztem ökröt, szamarat… – אבא אמר לי – Apám [Izsák] azt mondta nekem:[2] – מטל השמים ומשמני הארץ – „[Adjon neked Isten] az ég harmatából és a föld kövérjéből”, – זו אינה לא מן השמים – ezek azonban nem az égből valók, – ולא מן הארץ – és nem is a földből [ezért nem érdemes gyűlölnöd engem].

 

וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ, וַיַּחַץ אֶת הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ וְאֶת הַצֹּאן וְאֶת הַבָּקָר וְהַגְּמַלִּים לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת. (בראשית לב, ח)

Jákob ekkor nagyon megijedt, aggódott, és két táborra osztotta a népet, amely vele volt meg a juhokat, a barmokat, és a tevéket. (1Mózes 32:8.)

ויירא ויצר – …megijedt, aggódott… – ויירא – Megijedt, – שמא יהרג – hátha megölik őt, – ויצר לו – és aggódott – אם יהרוג הוא את אחרים – mi lesz, ha neki kell megölnie valakit.

 

וַיֹּאמֶר אִם יָבוֹא עֵשָׂו אֶל הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ, וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה. (בראשית לב, ט)

És azt mondta: „Ha eléri Ézsau az egyik tábort, és megveri azt, a megmaradt tábor elmenekülhet”. (1Mózes 32:9.)

והיה המחנה הנשאר לפליטה – …a megmaradt tábor elmenekülhet. – על כרחו – Ézsau akarata ellenére, – כי אלחם עמו – mert harcolni fogok vele. – התקין עצמו לשלשה דברים – Jákob három dologgal készült fel [Ézsauval kapcsolatban]: – לדורון – ajándékkal, – לתפלה – imával, – ולמלחמה – és harccal. – לדורון – Ajándékkal [ahogy írva van]:[3] – ותעבור המנחה על פניו – „az ajándék előtte ment”, – לתפלה – imával:[4] – אלהי אבי אברהם – „Ábrahám, atyám Istene…”, – למלחמה – és harccal: – והיה המחנה הנשאר לפליטה – „…a megmaradt tábor elmenekülhet”.

 

קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים וּמִכָּל הָאֱמֶת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶּךָ, כִּי בְמַקְלִי עָבַרְתִּי אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה וְעַתָּה הָיִיתִי לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת. (בראשית לב, יא)

Kicsiny vagyok mindahhoz a szeretethez és mindahhoz az igazsághoz, amit szolgáddal cselekedtél, hiszen csak botommal keltem át a Jordánon, most pedig két táborrá lettem. (1Mózes 32:11.)

קטנתי מכל החסדים – Kicsiny vagyok mindahhoz a szeretethez… – נתמעטו זכיותי – Lecsökkentek érdemeim – על ידי החסדים והאמת – amiatt a szeretet és igazság miatt – שעשית עמי – amit velem tettél, – לכך אני ירא – és ezért félek, – שמא משהבטחתני – hátha azóta, hogy ígéretet tettél nekem, – נתלכלכתי בחטא – én bepiszkolódtam a bűnök által, – ויגרום לי להמסר – és ennek az lesz a következménye, hogy átadsz – ביד עשו – Ézsau kezébe.

ומכל האמת – …mindazt az igazságot… – אמיתת דבריך – szavaid igazságát, – ששמרת לי – mert megtartottad – כל ההבטחות שהבטחתני – mindazokat az ígéreteket, melyeket nekem ígértél.

כי במקלי – hiszen csak botommal… – לא היה עמי לא כסף – Nem volt sem ezüstöm, – ולא זהב – sem aranyam, – ולא מקנה – sem nyájam, – אלא מקלי לבדו – csak egyedül egy botom. – ומדרש אגדה – És egy Midrás így magyarázza: – נתן מקלו – odatette Jákob botját – בירדן – a Jordán folyóba – ונבקע הירדן – és az kettényílt [és így kelt át a folyón].

 

וַיִּתֵּן בְּיַד עֲבָדָיו עֵדֶר עֵדֶר לְבַדּוֹ, וַיֹּאמֶר אֶל עֲבָדָיו עִבְרוּ לְפָנַי וְרֶוַח תָּשִׂימוּ בֵּין עֵדֶר וּבֵין עֵדֶר. (בראשית לב, יז)

És átadta ezeket szolgái kezébe, minden nyájat külön-külön, és azt mondta szolgáinak: „Menjetek előre és hagyjatok közöket nyáj és nyáj között”. (1Mózes 32:17.)

עדר עדר לבדו – …minden nyájat külön-külön… – כל מין ומין לעצמו – [Azaz] minden fajt külön.

עברו לפני – …Menjetek előre… – דרך יום או פחות – Egynapi vagy kevesebb [mint egynapi] távolságra, – ואני אבא אחריכם – és én majd követlek titeket.

ורוח תשימו – …hagyjatok közöket… – עדר לפני חבירו – Az egyik nyáj [annyival] volt a másik előtt, – מלא עין – amennyire szemmel még látható volt. – כדי להשביע עינו של רשע – [Jákob azért csinálta ezt], hogy annak a gonosznak (Ézsaunak) a szemét jóllakassa, – ולתווהו על רבוי הדורון – és hogy elkápráztassa az ajándék temérdek mivoltával.

 

וַיָּקָם בַּלַּיְלָה הוּא וַיִּקַּח אֶת שְׁתֵּי נָשָׁיו וְאֶת שְׁתֵּי שִׁפְחֹתָיו וְאֶת אַחַד עָשָׂר יְלָדָיו, וַיַּעֲבֹר אֵת מַעֲבַר יַבֹּק. (בראשית לב, כג)

Fölkelt azon az éjjelen, és vette két feleségét, két szolgálóját és tizenegy gyermekét, és átkelt Jábok gázlóján. (1Mózes 32:23.)

ואת אחד עשר ילדיו – És tizenegy gyermekét. – ודינה היכן היתה – No de hol volt Dina? [Dinával együtt ugyanis tizenkét gyermeke volt Jákobnak.] – נתנה בתיבה ונעל בפניה – Őt bezárták egy dobozba, – שלא יתן בה עשו עיניו – hogy Ézsau ne láthassa meg. – ולכך נענש יעקב –  Jákob ily módon megbűnhődött, – שמנעה מאחיו – amiért visszatartotta [Dinát] fivérétől, – שמא תחזירנו למוטב – hiszen [a lány] talán jó útra téríthette volna [Ézsaut], – ונפלה ביד שכם – s [így végül Dina] Schem kezére került [Jákob büntetéséül].[5]

יבק – Jábok. – שם הנהר – [Jábok] a folyó neve.

 

וַיֹּאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל, כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל. (בראשית לב, כט)

És ő szólt: „Ne legyen többé a neved Jákob, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél”. (1Mózes 32:29.)

לא יעקב – …Ne legyen többé… Jákob… – לא יאמר עוד – [Azaz] többé nem mondják majd, – שהברכות באו לך בעקבה וברמיה – hogy az áldásokhoz fondorlat és csalás révén jutottál, [ami a Jáákov név egyik jelentése], – כי אם בשררה ובגלוי פנים – hanem nemesség és őszinteség révén, [ami a Jiszráél név jelentése] – וסופך שהקב”ה נגלה עליך בבית אל – és végül Isten megmutatkozik majd neked Bét Élben, – ומחליף את שמך – és megváltoztatja a neved – ושם הוא מברכך – és ott Ő megáld majd téged, – ואני שם אהיה – és én is ott leszek, – ואודה לך עליהן – és hozzájárulok a  neked adott áldásokhoz.

– וזהו שכתוב – És ez áll a Szentírásban: – וישר אל מלאך ויוכל – „Viaskodott az angyallal és győzött is, – בכה ויתחנן לו – [pedig] az sírt és könyörgött neki”[6] – בכה המלאך ויתחנן לו – [ami azt jelenti, hogy] az angyal sírt és könyörgött neki. – ומה נתחנן לו – Mi volt az, ami miatt könyörgött? – בית אל ימצאנו – „Bét-Élben [Isten] megtalál  minket, – ושם ידבר עמנו – és ott majd beszél velünk,”[7] [ami a következőt jelenti:] – המתן לי עד שידבר עמנו שם – „Várj rám addig, míg [Ő] ott beszél velünk [és téged megáld].” – ולא רצה יעקב – Jákob azonban nem volt hajlandó [várni] – ועל כרחו הודה לו עליהן – és [az angyalnak] nem lévén más választása, muszáj volt megadni neki (Jákobnak) azokat (az áldásokat). – וזהו – Ez az értelme annak, hogy: – ויברך אותו שם – „És megáldotta őt ott,”[8] – שהיה מתחנן להמתין לו – mert kérte Jákobot, hogy várjon rá, – ולא רצה – de ő (Jákob) erre nem volt hajlandó.

ועם אנשים – …és emberekkel… – עשו ולבן – [Utalás] Ézsaura és Lábánra.

ותוכל – …és győztél. – להם – Ellenük.

 

וַיָּרָץ עֵשָׂו לִקְרָאתוֹ וַיְחַבְּקֵהוּ וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָו וַיִּשָּׁקֵהוּ, וַיִּבְכּוּ. (בראשית לג, ד)

És Ézsau elébe futott, megölelte, nyakába borult, és megcsókolta, és sírtak. (1Mózes 33:4.)

ויחבקהו – …megölelte… – נתגלגלו רחמיו – Szánalom ébredt benne (Ézsauban), – כשראהו – amikor látta őt (Jákobot) – משתחוה כל השתחוואות הללו – olyan sokszor a földre borulni.

וישקהו – …és megcsókolta… – נקוד עליו – Pontok vannak [a vájisákéhu – megcsókolta szó] fölött. [Ha pontok vannak egy szó fölött, azok azt jelzik, hogy a szó nem teljesen azt jelenti, mint általában.] – ויש חולקין בדבר הזה בברייתא דספרי – Ezzel kapcsolatban véleménykülönbségek vannak a Szifré brájtájában.[9] – יש שדרשו נקודה זו – Vannak, akik úgy magyarázzák ezeket a pontokat, – לומר – mint amelyek arra utalnak, – שלא נשקו בכל לבו – hogy [Ézsau] nem teljes szívvel csókolta meg [Jákobot]. – אמר ר’ שמעון בן יוחאי –Simon bár Jocháj rabbi [viszont] azt mondta: – הלכה היא בידוע – „Mindenki nyilvánvalóan tudja, – שעשו שונא ליעקב – hogy Ézsau gyűlöli Jákobot [és ezért ezt nem kellene pontokkal jelölni]. – אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה – [Ez itt inkább másra utal:] abban a pillanatban [mégis] szánalom ébredt benne [iránta], – ונשקו בכל לבו – és teljes szívéből csókolta meg őt.”

 

וַתִּגַּשׁ גַּם לֵאָה וִילָדֶיהָ וַיִּשְׁתַּחֲווּ, וְאַחַר נִגַּשׁ יוֹסֵף וְרָחֵל וַיִּשְׁתַּחֲווּ. (בראשית לג, ז)

Előlépett Lea is gyermekeivel, és leborultak; azután előlépett József és Ráchel, és leborultak. (1Mózes 33:7.)

נגש יוסף ורחל – …előlépett József és Ráchel… – בכלן – Minden esetben – האמהות נגשות לפני הבנים – az anyák gyermekeik előtt léptek előre, – אבל ברחל – ám Ráchel esetében – יוסף נגש לפניה – József volt az, aki [anyja] elé lépett. – אמר – Azt gondolta [ugyanis] magában: – אמי יפת תואר – „Anyám gyönyörű, – שמא יתלה בה עיניו אותו רשע – és még mielőtt ez a romlott ember megkívánná őt, – אעמוד כנגדה – [anyám] elé állok, – ואעכבנו מלהסתכל בה – és megakadályozom  abban, hogy megbámulja őt.” – מכאן זכה יוסף – E miatt az eset miatt érdemelte ki József – לברכת עלי עין – a „szem fölötti” [jákobi] áldást.[10]

 

וַיָּשָׁב בַּיּוֹם הַהוּא עֵשָׂו לְדַרְכּוֹ שֵׂעִירָה. (בראשית לג, טז)

Ezután visszatért Ézsau azon a napon, útján Széirbe. (1Mózes 33:16.)

וישב ביום ההוא עשו לדרכו – …visszatért Ézsau azon a napon, útján… – עשו לבדו – Ézsau egyedül [tért vissza], – וארבע מאות איש שהלכו עמו – négyszáz embere viszont, akik korábban vele mentek, – נשמטו מאצלו אחד אחד – [most] egyenként elillantak mellőle. – והיכן פרע להם הקב”ה – [És] mikor jutalmazta meg őket Isten [ezért]? – בימי דוד – Dávid idejében, – שנאמר – mint írva van: – כי אם ארבע מאות איש – „Csak négyszáz fiatal ember, – נער אשר רכבו על הגמלים – akik tevére ülve elvágtattak.”[11] [Dávid kiirtotta az amalekitákat – Ézsau leszármazottjait – de pár százan mégis megmaradtak belőlük.]

 

וַתֵּצֵא דִינָה בַּת לֵאָה אֲשֶׁר יָלְדָה לְיַעֲקֹב, לִרְאוֹת בִּבְנוֹת הָאָרֶץ. (בראשית לד, א)

És kiment Dina, Lea leánya, akit szült Jákobnak, hogy megnézze az ország leányait. (1Mózes 34:1.)

בת לאה – …Lea leánya… – ולא בת יעקב – És nem „Jákob leánya”? – אלא על שם יציאתה – „Kimenetele” miatt – נקראת בת לאה – neveztetik „Lea leányának”, – שאף היא יצאנית היתה – mert ő (Lea) szintén szeretett „kimenni”, – שנאמר – mint írva van: – ותצא לאה לקראתו – „Lea elébe ment”.[12] – ועליה משלו המשל – Ő róla szól a mondás: – כאמה כבתה – „Amilyen az anya, olyan a lánya”.[13]

 

וַתִּדְבַּק נַפְשׁוֹ בְּדִינָה בַּת יַעֲקֹב, וַיֶּאֱהַב אֶת הַנַּעֲרָ וַיְדַבֵּר עַל לֵב הַנַּעֲרָ. (בראשית לד, ג)

És az ő lelke ragaszkodott Dinához, Jákob leányához, és megszerette a leányt, és szívhez szólóan beszélt a leányhoz. (1Mózes 34:3.)

על לב הנערה – …szívhez szólóan [beszélt] a leányhoz. – דברים המתיישבין על הלב – [Vagyis:] csábító szavakkal: – ראי אביך בחלקת שדה קטנה – „Nézd csak atyádat, egy kicsinyke földdarabért – כמה ממון בזבז – milyen aránytalanul sokat kellett fizetnie.[14] – אני אשיאך ותקנה  – Én elveszlek feleségül, és [akkor] tiéd lesz – העיר וכל שדותיה – a város minden földjével együtt.”

 

וּבְנֵי יַעֲקֹב בָּאוּ מִן הַשָּׂדֶה כְּשָׁמְעָם וַיִּתְעַצְּבוּ הָאֲנָשִׁים וַיִּחַר לָהֶם מְאֹד, כִּי נְבָלָה עָשָׂה בְיִשְׂרָאֵל לִשְׁכַּב אֶת בַּת יַעֲקֹב וְכֵן לֹא יֵעָשֶׂה. (בראשית לד, ז)

És Jákob fiai bejöttek a mezőről; midőn meghallották ezt, és az emberek nagyon bosszankodtak, és nagyon megharagudtak amiatt, hogy ő aljasságot követett el Izraelben, Jákob leányával hálván, mert ezt nem lett volna szabad tennie. (1Mózes 34:7.)

וכן לא יעשה – …ezt nem lett volna szabad tennie. – לענות את הבתולות – Megerőszakolni a szüzeket. – שהאומות – Mert [még] a nem-zsidók [is] – גדרו עצמן מן העריות – megtartóztatták magukat a szexuális kicsapongásoktól – על ידי המבול – az Özönvíz tanulságából.

 

וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים וַיִּקְחוּ שְׁנֵי בְנֵי יַעֲקֹב שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אֲחֵי דִינָה אִישׁ חַרְבּוֹ וַיָּבֹאוּ עַל הָעִיר בֶּטַח, וַיַּהַרְגוּ כָּל זָכָר. (בראשית לד, כה)

És történt a harmadik napon, midőn fájdalmat szenvedtek, hogy Jákobnak két fia, Simon és Lévi, Dina két fivére, vette a kardját, és magabiztosan a város ellen mentek, és megöltek minden férfit. (1Mózes 34:25.)

שני בני יעקב – …Jákobnak két fia… [Miért szükséges ezen a helyen Jákob fiaiként külön is azonosítani őket?] – בניו היו – A fiai voltak [ugyan], – ואף על פי כן נהגו עצמן שמעון ולוי – de Simon és Lévi mégis úgy cselekedtek, – כשאר אנשים שאינם בניו – mint más emberek, akik nem [Jákob] fiai, – שלא נטלו עצה הימנו – hiszen nem kérték ki [atyjuk] tanácsát.

אחי דינה – …Dina két fivére… [Miért vannak ezen a helyen Dina fivéreiként azonosítva?] – לפי שמסרו עצמן עליה – Mert az életüket kockáztatták érte, – נקראו אחיה – azért neveztetnek meg fivéreiként.

בטח – …magabiztosan… – שהיו כואבים – Mert azoknak (Schem lakóinak) nagy fájdalmai voltak. – ומדרש אגדה – Az aggádikus magyarázat a következő: – בטוחים היו על כחו של זקן – Biztosak voltak az „öreg” (Jákob) erejében.

 

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל יַעֲקֹב קוּם עֲלֵה בֵית אֵל וְשֶׁב שָׁם, וַעֲשֵׂה שָׁם מִזְבֵּחַ לָאֵל הַנִּרְאֶה אֵלֶיךָ בְּבָרְחֲךָ מִפְּנֵי עֵשָׂו אָחִיךָ. (בראשית לה, א)

És Isten szólt Jákobhoz: „Kelj föl, menj föl Bét Élbe, telepedj ott le és állíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, midőn menekültél Ézsau testvéred elől”. (1Mózes 35:1.)

קום עלה – …Kelj föl, menj föl…. – לפי שאחרת בדרך – Amiért késlekedtél utadon [és következésképpen késlekedtél beteljesíteni esküdet, amelyet korábban tettél[15]], – נענשת – büntetéssel sújtattál, – ובא לך זאת מבתך – ami lányod révén következett be.

 

וַתָּמָת דְּבֹרָה מֵינֶקֶת רִבְקָה וַתִּקָּבֵר מִתַּחַת לְבֵית אֵל תַּחַת הָאַלּוֹן, וַיִּקְרָא שְׁמוֹ אַלּוֹן בָּכוּת. (בראשית לה, ח)

És meghalt Debóra, Rebeka dajkája, és eltemették Bét Él alatt, a terebintus alatt, és így nevezték el a Sírás terebintusának. (1Mózes 35:8.)

ותמת דבורה – És meghalt Debóra… – מה ענין דבורה בבית יעקב – Mit csinált Debóra [Rebeka dajkája] Jákob házában? – אלא לפי שאמרה רבקה ליעקב – Mivel Rebeka korábban azt mondta Jákobnak: – ושלחתי ולקחתיך משם – „Akkor elküldök majd érted és elhozlak onnan,”[16] – שלחה דבורה אצלו לפדן ארם – ezért elküldte hozzá (Jákobhoz) Debórát Pádán-Árámba, – לצאת משם – [hogy az felszólítsa őt, hogy] induljon el onnét, – ומתה בדרך – ő (Debóra) pedig meghalt a [visszafelé] úton. – מדברי רבי משה הדרשן למדתיה – Ezt Móse Hádársán rabbi[17] szavaiból tanultam.

מתחת לבית אל – …Bét-Él alatt… – העיר יושבת בהר – A város egy hegyen helyezkedik el, – ונקברה ברגלי ההר – és [Debórát] a hegy lábánál temették el.

תחת האלון – …a terebintus alatt… – בשפולי מישרא – [Onkelosz így fordítja:] „az alsó síkságon”, – שהיה מישור מלמעלה בשפוע ההר – mert volt egy sík rész magasabban [is], a hegyoldalban, – והקבורה מלמטה – és [Debóra] temetésére [a magasabb síkság] alatt került sor. – ומישור של בית אל היו קורין לו אלון – Bét-Él síkságát Álonnak nevezték. [Vagyis Onkelosz nem akarja azt állítani, hogy az álon szó síkságot jelent, csupán azt, hogy a síkság neve volt Álon.] – ואגדה – Egy aggádikus magyarázat szerint – נתבשר שם באבל שני – ott kapott hírt egy másik gyászesetről; – שהוגד לו על אמו שמתה – megtudta, hogy meghalt az anyja; – ואלון בלשון יוני אחר – álon görögül azt jelenti: másik. – ולפי שהעלימו את יום מותה – A következő okból tartották titokban [Rebeka] halálának időpontját: – שלא יקללו הבריות הכרס – hogy az emberek ne átkozhassák a méhet, – שיצא ממנו עשו – amelyből Ézsau született.  – אף הכתוב לא פרסמו – [Így még] a Szentírás sem tesz említést róla.

 

וַיְהִי בִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בָּאָרֶץ הַהִוא וַיֵּלֶךְ רְאוּבֵן וַיִּשְׁכַּב אֶת בִּלְהָה פִּילֶגֶשׁ אָבִיו וַיִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל, וַיִּהְיוּ בְנֵי יַעֲקֹב שְׁנֵים עָשָׂר. (בראשית לה, כב)

S történt, hogy midőn Izrael abban az országban lakott, ment Reuvén, és hált Bilhával, atyjának ágyasával, és meghallotta ezt Izrael. És Jákob fiai tizenketten voltak. (1Mózes 35:22.)

בשכן ישראל בארץ ההוא – …Izrael abban az országban lakott… – עד שלא בא לחברון אצל יצחק – Mielőtt megérkezett volna Chevronba Izsákhoz, – ארעוהו כל אלה – mindezek [a balszerencsés események] történtek vele. [Utalás, hogy ezek is büntetésből estek meg Jákobbal, mert késlekedett visszatérni atyjához.]

וישכב – …és hált… [Ezt nem szó szerint kell venni. Hanem:] – מתוך שבלבל  – mivel [Reuvén] megbolygatta – משכבו – [Jákob] fekhelyét, – מעלה עליו הכתוב כאלו שכבה – a Szentírás olybá veszi, mintha együtt hált volna [Bilhával]. – ולמה בלבל וחלל יצועיו – De hát miért bolygatta meg [Jákob] heverőjét? – שכשמתה רחל – Azért, mert amikor Ráchel meghalt, – נטל יעקב מטתו – Jákob vette az ágyát, – שהיתה נתונה תדיר באהל רחל – amely addig mindig Ráchel sátrában volt, – ולא בשאר אהלים – és nem valamelyik másik sátorba, – ונתנה באהל בלהה – hanem Bilha (Ráchel szolgálója) sátrában helyezte el azt. – בא ראובן ותבע עלבון אמו – Majd jött Reuvén, és tiltakozott anyja (Lea) megszégyenítése ellen. – אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי – Azt mondta: „Ha anyám húga anyám kárára együtt volt [Jákob kedvenc] asszonya, – שפחת אחות אמי – [akkor vajon ez azt jelenti, hogy] anyám húgának szolgálója – תהא צרה לאמי – [szintén] anyám kárára lesz [Jákob szeretett] asszonya?” – לכן בלבל – Ezért bolygatta meg [atyja fekhelyét].

ויהיו בני יעקב שנים עשר – …És Jákob fiai tizenketten voltak. – מתחיל לענין ראשון – [A Szentírás ekkor] folytatja az előző történetet (Benjámin születéséről). – משנולד בנימין – Benjámin születésével – נשלמה המטה – teljes lett az „ágy” [az utódok elrendelt száma], – ומעתה ראוים להמנות – és így most már meg lehetett számolni őket, – ומנאן – és hozzá is lát [az Írás] számba venni őket. – ורבותינו דרשו – Bölcseink magyarázata szerint: – ללמדנו בא – Ez arra tanít bennünket, – שכולן שוין וכולן צדיקים – hogy mind egyenlők és mind igazak voltak, – שלא חטא ראובן – mert Reuvént nem tekintjük úgy, mintha bűnt követett volna el. [A Szentírás ezt azzal demonstrálja nekünk, hogy a tizenkét törzs egyenlő mivoltáról ugyanabban a versben tesz említést, mint amelyikben Reuvén tettét hozza szóba.]

 

וְאֶת בָּשְׂמַת בַּת יִשְׁמָעֵאל אֲחוֹת נְבָיוֹת. (בראשית לו, ג)

…és Bászmátot, Ismáél leányát, Nevájot nővérét. (1Mózes 36:3.)

בשמת בת ישמעאל – …Bászmátot, Ismáél leányát… – ולהלן קורא לה מחלת – Egy másik helyen[18] Máchálát néven utal rá a Biblia. – מצינו באגדת מדרש ספר שמואל – a Smuél midrásban azt találjuk:[19] – שלשה מוחלין להן עונותיהם – Három [olyan ember] van, akinek bűnei megbocsátást nyernek: – גר שנתגייר – 1. a [zsidó vallásba] betérőnek, amikor betér, – והעולה לגדולה – 2. akit magas rangra emelnek, – והנושא אשה – és 3. amikor valaki megnősül. – ולמד הטעם מכאן – Ez utóbbit ebből [a versből] származtatjuk: – לכך נקראת מחלת – azért neveztetik Máchálátnak, – שנמחלו עונותיה – mert [nevének jelentése arra utal, hogy Ézsau] bűnei megbocsátást nyertek (nimchálu) [amikor feleségül vette őt].

אחות נביות – …Nevájot nővérét. [Miért azonosítja az Írás Máchálátot ily módon?[20]] – על שם שהוא השיאה לו – Mivel ő (Nevájot) házasította ki húgát [Ézsauhoz], – משמת ישמעאל – miután Ismáél meghalt, – נקראת על שמו – [ezért] a lány fivére után neveztetik.

 

וְתִמְנַע הָיְתָה פִילֶגֶשׁ לֶאֱלִיפַז בֶּן עֵשָׂו וַתֵּלֶד לֶאֱלִיפַז אֶת עֲמָלֵק, אֵלֶּה בְּנֵי עָדָה אֵשֶׁת עֵשָׂו. (בראשית לו, יב)

Timna volt Elifáznak, Ézsau fiának ágyasa, és szülte Elifáznak Amálékot. Ezek Áda, Ézsau feleségének fiai. (1Mózes 36:12.)

ותמנע היתה פילגש – Timna volt… ágyasa… [Mi a jelentősége annak, hogy ágyas volt?] – להודיע גדולתו של אברהם – Ábrahám nagyságáról tudósít ez a vers, – כמה היו תאבים לידבק בזרעו – hogy mennyire kívánatos volt [mindenki számára] leszármazottaival rokoni kapcsolatba kerülni. – תמנע זו בת אלופים היתה – Ez a Timna törzsfőnökök leánya volt, – שנאמר ואחות לוטן תמנע – mint írva van: „Lótán nővére pedig Timna,”[21] – ולוטן מאלופי יושבי שעיר היה – Lótán pedig egyike volt a Széirben lakó törzsfőknek. – מן החורים שישבו בה לפנים – Egyike volt az ott korábban letelepedett choritáknak. – אמרה – [Timna] azt mondta [Elifáznak]: – איני זוכה להנשא לך – „Arra talán nem vagyok érdemes, hogy feleségül menjek hozzád, – הלואי ואהיה פילגש – de vajha az ágyasod lehetnék.” – ובדברי הימים מונה אותה – A Krónikák könyvében[22] fel van sorolva – בבניו של אליפז – Elifáz gyermekei között, – מלמד שבא על אשתו של שעיר – ezzel arra engedve következtetni, hogy [Elifáznak] viszonya volt Széir feleségével, – ויצאה תמנע מביניהם – és Timna ebből a nászból született, – וכשגדלה נעשית פילגשו – és amikor felnőtt, [Elifáz] ágyasa lett. – וזהו ואחות לוטן תמנע – Ezért említi az Írás: „Lótán nővére pedig Timna,” – ולא מנאה עם בני שעיר – és [még sincs] felsorolva Széir gyermekei között,[23] – שהיתה אחותו מן האם  – mert [Lótánnal] egy anyától származtak, – ולא מן האב – de nem egy apától.

 

אֵלֶּה בְנֵי שֵׂעִיר הַחֹרִי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ, לוֹטָן וְשׁוֹבָל וְצִבְעוֹן וַעֲנָה. (בראשית לו, כ)

Ezek a chorita Széirnek fiai, az ország lakói: Lótán, Sóvál, Civeón és Áná. (1Mózes 36:20.)

יושבי הארץ – …az ország lakói… [Miért így minősíti őket az Írás?] – שהיו יושביה – Mert ők voltak az ország lakói, – קודם שבא עשו לשם – mielőtt Ézsau megérkezett oda. – ורבותינו דרשו – Bölcseink úgy magyarázták [a kifejezést], – שהיו בקיאין בישובה של ארץ – hogy szakértők voltak a föld betelepítésében [azaz beültetésében, megművelésében]. – מלא קנה זה לזיתים – [Azt mondták:] „Ezt az egész földdarabot ültessük be olajfákkal, – מלא קנה זה לגפנים – ezt az egész földdarabot ültessük be szőlővel.” – שהיו טועמין העפר – Mert megízlelték a talajt, – ויודעין אי זו נטיעה ראויה לה – és tudták, mit jó ültetni bele.

 

וַיָּמָת חֻשָׁם, וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד בֶּן בְּדַד הַמַּכֶּה אֶת מִדְיָן בִּשְׂדֵה מוֹאָב וְשֵׁם עִירוֹ עֲוִית. (בראשית לו, לה)

És meghalt Chusám, és király lett helyette Hádád, Bedád fia, aki megverte Midjánt Moáv földjén, és városának neve Ávit. (1Mózes 36:35.)

המכה את מדין בשדה מואב – …aki megverte Midjánt Moáv földjén… – שבא מדין על מואב למלחמה – Mert Midján háborút indított Moáv ellen, – והלך מלך אדום לעזור את מואב – és Edom Királya Moáv segítségére sietett. – ומכאן אנו למדים – Innen tudjuk meg, – שהיו מדין ומואב מריבים זה עם זה – hogy Midján és Moáv harcban álltak egymással, – ובימי בלעם עשו שלום – és [csak] Bileám idejében kötöttek békét,[24] – להתקשר על ישראל – hogy szövetkezzenek Izrael ellen.

 

[1] 1Mózes 27:29.

[2] Uo. 27:28.

[3] Uo. 32:22.

[4] Uo. 32:10.

[5] Lásd a 34. fejezetet.

[6] Hoséá 12:5.

[7] Uo.

[8] 1Mózes 32:30.

[9] Böháálotchá 69.

[10] Lásd 1Mózes 49:22. és Rási uo.

[11] 1Sámuel 30:17.

[12] 1Mózes 30:16.

[13] Jechezkél 16:44.

[14] 1Mózes 33:19.

[15] 1Mózes 28:20-22.

[16] Uo. 27:45.

[17] A 11. század elejének egyik francia Biblia-kommentátora.

[18] 1Mózes 28:9.

[19] 17. fejezet.

[20] Mi több, mi magunk is ki tudjuk következtetni, hogy Máchálát Nevájot nővére volt, mégpedig abból a versből, hogy „Ismáél elsőszülöttje Nevájot” (1Mózes 25:13.)

[21] Uo. 36:22.

[22] 1Krónikák 1:36.

[23] 1Mózes 36:22-23.

[24] 4Mózes 22.