Címke archívuma: Szerzők

Előszavak

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM REKTORÁNAK ELŐSZAVA Legutolsó könyvéhez írt előszavamban a Tóra szavát idéztem. Most a kommentár irodalom erre vonatkozó homiliájából idézek: מדכי כארצו, שכולה בית השילחין (כראעית דכה סדר ויחי יו) Naftali Kraus most megjelent munkája, számos olyan ele­met tartalmaz, amely unikális jellegű, s így összességében meglepően újszerűnek tűnik. Szerény megítélésem szerint Kraus… Tovább Előszavak

Bővebben »

Bírák és rabbik – Megtért és kitért talmudi bölcsek

Bírák és rabbik Megtért és kitért talmudi bölcsek   Naftali Kraus Elisá, az eretnek Elisá ben Ávujá a zsidó történelem egyik legrendhagyóbb szellemi vezetője, legellentmondásosabb tanaitája. Maga a tény, hogy bölcseink nem „cenzúrázták ki” maguk közül, ékesen bizonyítja, hogy a zsidóság még azokkal szemben is elfogadó, akik az ellenség oldalára álltak, nem leplezve gyűlöletüket. Mielőtt… Tovább Bírák és rabbik – Megtért és kitért talmudi bölcsek

Bővebben »

Szemelvények Rási kommentárjából

Szemelvények Rási kommentárjából   וַיֹּאמֶר יהוה אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא בְּעַמָּיו. (ויקרא כא, א) És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és mondd nekik: Halott miatt ne tisztá­ta­la­nítsa meg magát népe között. (3Mózes 21:1.) אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים – …Szólj a papokhoz… – אֱמֹר וְאָמַרְתָּ… Tovább Szemelvények Rási kommentárjából

Bővebben »

Rási kommentárja – Ködosim

Ködosim (3Mózes 19–20.) פָּרָשָׁת קְדֹשִׁים   דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ, כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא יט, ב) Szólj Izráel fiainak egész községéhez, és mondd nekik: Szentek legyetek, mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:2.) דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל – Szólj Izráel fiainak… Tovább Rási kommentárja – Ködosim

Bővebben »

Biblia – A Rási kommentár a Tórához

Biblia  A Rási kommentár a Tórához   אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ, נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו, אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ. (בראשית ו, ט) Ezek Noé leszármazottai: Noé igaz, jámbor ember volt a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. (1Mózes 6:9.) אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק – Ezek Noé leszármazottai: Noé igaz… ember… [Miért csak… Tovább Biblia – A Rási kommentár a Tórához

Bővebben »

Naftali Kraus: Simon bár Jocháj rabbi, az „isteni” tanaita

Naftali Kraus: Simon bár Jocháj rabbi, az „isteni” tanaita Simon bár Jocháj rabbi talán a legtöbbet politizáló tanaita volt a kései jávnei nemzedék legfiatalabb tagjai közül. Szélsőségesen szembenállt a római hódoltsággal, és a megszállók halálra keresték. Már életében legendává vált, s halála után a kabbalisztikus Zohár szerzőségét tulajdonították neki.  Apja, Jocháj, jómódú ember volt, és… Tovább Naftali Kraus: Simon bár Jocháj rabbi, az „isteni” tanaita

Bővebben »

📖 Öt tekercs

A szerző Naftali Kraus Tel-Avivban élő, izraeli író és újságíró. „Az öt Tekercs” című műve az Ősi Forrás című könyvsorozatának  hatodik kötete. A könyv érdekes olvasmányt nyújt a nagy világvallások iránt érdeklődő  széles olvasóközönség számára, a zsidó Biblia öt tekercséről, Eszter könyvéről, Jeremiás siralmairól, a Prédikátorról és Rút könyvéről.

Bővebben »

📖 Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjaiból

Rásit az egész zsidó világ autentikus szövegmagyarázónak ismeri el. A judaizmus legszentebb szövegeihez, a Bibliához és a Babiloni Talmudhoz írt kommentárokat. Az ő Tóra-kom­men­tárja volt az első nyomtatásban megjelent héber nyelvű könyv (Reggio Calabria, 1475). Kommentárja, szinte minden hagyományos és zsinagógai használatra szánt héber Tóra-kiadásban benne van. A történelmi magyar kiadás megjelenését Dr. Georg Katcz jóvoltából… Tovább 📖 Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjaiból

Bővebben »

📖 A próféták népe

A szerző Naftali Kraus Tel-Avivban élő, izraeli író és újságíró. A háftárá tartalma majdnem mindig a heti Tóra szakaszhoz, a szidrához kapcsolódik: ez a kapcsolat néha egyértelmű, néha kevésbé érzékelhető. Naftali Kraus könyvében, a hetiszakaszok rendje szerint találunk közérthető magyarázatokat a Tóra haftaráihoz.

Bővebben »

Biblia – Szemelvények Rási kommentárjából

Biblia  Szemelvények Rási kommentárjából   1Mózes 24. fejezet 1. Ábrahám öreg volt, előrehaladt korú; és az Örökkévaló megáldotta Ábrahámot mindennel. 2. És mondta Ábrahám az ő szolgájának, háza vénjének, aki rendelkezett mindenben, amije volt: Tedd csak kezedet csípőm alá! 3. Én megesketlek téged az Örökkévalóra, az ég Istenére és a föld Istenére, hogy nem veszel feleséget… Tovább Biblia – Szemelvények Rási kommentárjából

Bővebben »

Zsidó ünnepek: Sorba álltam mézeskalácsért…

Zsidó ünnepek Sorba álltam mézeskalácsért…   Félelmetes Napok a New York-i Lubavicsban Írta Naftali Kraus    Pár nappal Ros HáSáná előtt közel hatvanfőnyi chábád chászid csoport utazott az ünnepekre Amerikába, hogy a Félelmetes Napokat a lubavicsi rebbe közvetlen környezetében töltse. E sorok írója az első csoporttal utazott a rebbéhez.  * Minden chászid vágyainak netovábbja a… Tovább Zsidó ünnepek: Sorba álltam mézeskalácsért…

Bővebben »

Miért táncolunk Szimchát Tórakor?

A határokat nem ismerő öröm   Miért marad ilyenkor a Tóra takaróban? Minden tartózkodásunk és félénkségünk feloldódik a Szimchát Torá túláradó táncában. Ilyenkor minden zsidó természetes vágyat érez arra, hogy a karjaiba vehessen egy Tóra-tekercset, és táncra perdüljön vele. Az öröm rejtett forrásai, olyan erők, melyekről tudomásunk sem volt, kerülnek felszínre ez alkalommal. Ennek a… Tovább Miért táncolunk Szimchát Tórakor?

Bővebben »

A négy növény és a négy fajta ember

Népünk egysége   Négyfajta ember A Tisri hónapban esedékes ünnepek igen összetett jelentéssel bírnak,[1] a hozzájuk kapcsolódó micvák szimbolikája is igen gazdag. Ebben az összefüggésben értendő az is, amit a Midrás[2] mond a luláv és az etrog micvájának jelentőségéről: ezek a zsidó nép belső egységét szimbolizálják. Ennek a micvának a teljesítésekor négyfajta fás növény gyümölcsét vagy leveles ágait kell összefognunk –… Tovább A négy növény és a négy fajta ember

Bővebben »

A szukká és a titokzatos vendégek

A szukkot: otthonos viszony az istenséggel   Körülvéve a micvával A Tóra azt parancsolja:[1] „Sátrakban lakjatok hét napon át; mindenki, aki bennszülött Izráelben, lakjék sátrakban.” Ennek a micvának a magyarázatakor a bölcseink azt mondják:[2]„Úgy kell élnetek [a szukkában], ahogy [az otthonotokban] éltek.” Az ünnep hét napja alatt[3]minden hétköznapi rutintevékenységünk a sátorban zajlik. Ahogy bölcseink magyarázzák: „Mert… Tovább A szukká és a titokzatos vendégek

Bővebben »

Tánc vagy tanulás?

Tánc vagy tanulás? Írta: Oberlander Baruch rabbi   A lubavicsi rebbe, rabbi Menachem M. Schneerson zcl tanítása alapján   A Sátrak ünnepének hét napja alatt a szabad ég alatt álló szukában, sátorban eszünk. A nyolcadik nap már független ünnep, Smini Áceret, “az ünnepi gyülekezet nyolcadik napja”. A heti Tóra-olvasás éves ciklusa a következő napon fejeződik… Tovább Tánc vagy tanulás?

Bővebben »

Bor és víz – az igazi öröm

Bor és víz – az igazi öröm Írta: Oberlander Baruch rabbi     (A lubavicsi rebbe, rabbi Menachem M. Schneerson zcl tanítása alapján). A Tisré havi ünnepciklus befejező része a Sátrak ünnepének hét napja. E napokban a szabad ég alatt álló szukkában, sátorban eszünk és szombat kivételével minden nap az ünnepi csokorral imádkozunk. Ez négy… Tovább Bor és víz – az igazi öröm

Bővebben »