Ködosim (3Mózes 19–20.) פָּרָשָׁת קְדֹשִׁים

 

דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ, כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא יט, ב)

Szólj Izráel fiainak egész községéhez, és mondd nekik: Szentek legyetek, mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:2.)

דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל – Szólj Izráel fiainak egész községéhez…[1]מְלַמֵּד שֶׁנֶּאֶמְרָה פַּרְשָׁה זוֹ – Azt tanítja, hogy ez a szakasz – בְּהַקְהֵל – [a nép minden tagjának] egybegyűlésével hangzott el.[2]מִפְּנֵי שֶׁרֹב גּוּפֵי תוֹרָה תְּלוּיִין בָּהּ – [Ez a rész azért fontosabb más részeknél,] mivel a Tóra alapvető tanításainak java része erre épül.

קְדֹשִׁים תִּהְיוּ – …Szentek legyetek…הֱווּ פְּרוּשִׁים מִן הָעֲרָיוֹת – Tartózkodjatok a szexuális tilalmak megszegésétől[3]וּמִן הָעֲבֵרָה – és [minden] vétkezéstől, [amely a nemi élettel kapcsolatos], – שֶׁכָּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא גֶּדֶר עֶרְוָה – mert valahány helyen a szexuális bűnök ellen [emelt] kerítést[4] találsz [a Tórában], – אַתָּה מוֹצֵא קְדֻשָּׁה – a szentség [említését] is megtalálod ott. [Például:] – אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה וְגוֹמֵר – „Parázna[5] vagy meg­szent­ség­te­le­ní­tett nőt[6] [el ne vegyenek]… – אֲנִי ה’ מְקַדִּשְׁכֶם – szent vagyok Én, az Örökkévaló, aki megszentel benneteket”;[7]וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ – „…hogy meg ne szentségtelenítse magzatát[8]…, – אֲנִי ה’ מְקַדְּשׁוֹ – Én vagyok az Örökkévaló, aki őt megszenteli”;[9]קְדֹשִׁים יִהְיוּ – „Szentek legyenek… – אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה וְגוֹמֵר – parázna vagy megszentségtelenített nőt [el ne vegyenek].”[10]

 

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ, אֲנִי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא יט, ג)

Férfi, anyját és apját féljétek, és szombatjaimat tartsátok meg. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:3.)

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּFérfi, anyját és apját féljétek.כָּל אֶחָד מִכֶּם – Mindenki közületek – תִּירְאוּ אָבִיו וְאִמּוֹ – félje apját és anyját; – זֶהוּ פְּשׁוּטוֹ – ez a vers szó szerinti jelentése. – וּמִדְרָשׁוֹ – A midrási értelmezés [pedig a következő]: – אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ – Én [csupán annyit tudok a vers alapján, hogy ez vonatkozik] a férfira. – אִשָּׁה מִנַּיִן – Honnét [tudhatom, hogy ez ugyanúgy vonatkozik] a nőre [is]? – כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר תִּירָאוּ – Amikor azt mondja [a Tóra]: „féljétek,” הֲרֵי כַאן שְׁנַיִםkettőre [utal]. – אִם כֵּן – Ha így van, – לָמָּה נֶאֱמַר אִישׁ – akkor miért a „férfi”-t említi [a szöveg]? – שֶׁהָאִישׁ סִפֵּק בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת – Mert a férfinak hatalmában van cselekedni,[11]אֲבָל אִשָּׁה רְשׁוּת אֲחֵרִים עָלֶיהָ – egy nő viszont mások uralma alatt áll.[12]

אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ – Mindenki félje anyját és apját… כַּאן הִקְדִּים אֵם לְאָב – Itt előbb szerepel az anya, mint az apa, – לְפִי שֶׁגָּלוּי לְפָנָיו – mivel nyilvánvaló Őelőtte, – שֶׁהַבֵּן יָרֵא אֶת אָבִיו – hogy a gyermek az apját féli – יוֹתֵר מֵאִמּוֹ – jobban, mint az anyját. – וּבְכָבוֹד – A tiszteletadás parancsa pedig[13]הִקְדִּים אָב לְאֵם – az apát említi először, – לְפִי שֶׁגָּלוּי לְפָנָיו – mivel nyil­ván­való Őelőtte, – שֶׁהַבֵּן מְכַבֵּד אֶת אִמּוֹ – hogy a gyermek az any­ját tiszteli, – יוֹתֵר מֵאָבִיו – jobban, mint az apját, – מִפְּנֵי שֶׁמְּשַׁדַּלְתּוֹ בִּדְבָרִים – mert az szép szóval bánik vele.

וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ…és szombatjaimat tartsátok meg… סָמַךְ שְׁמִירַת שַׁבָּת – Egymás után említtetik a szombat meg­tartása – לְמוֹרָא אָב – és az apa félésének parancsa. – לוֹמַר – Ez arra tanít minket, hogy – אַף עַל פִּי שֶׁהִזְהַרְתִּיךָ – „Noha figyelmeztettelek – עַל מוֹרָא אָב – az apai tiszteletre, – אִם יֹאמַר לְךָ – mégis ha azt mondja neked: – חַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת»Szegd meg a Szombatot!«אַל תִּשְׁמַע לוֹ – ne hallgass rá!”. – וְכֵן בִּשְׁאָר כָּל הַמִּצְווֹת – És ugyanez érvényes a többi parancsolatra is!

אֲנִי ה’ אֱלֹהֵיכֶם – [Mert] …Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. אַתָּה וְאָבִיךָ חַיָּבִים בִּכְבוֹדִי – Te is és apád is kötelesek vagytok tisztelni Engem, – לְפִיכָךְ לֹא תִשְׁמַע לוֹ – ezért ne hallgass őrá abban, – לְבַטֵּל אֶת דְּבָרָי – hogy megszegd az Én uta­sí­tá­sa­i­mat.

אֵיזֶהוּ מוֹרָא – Hogyan kell érteni azt, hogy féld? – לֹא יֵשֵׁב בִּמְקוֹמוֹ – Ne ülj a helyére, – וְלֹא יְדַבֵּר בִּמְקוֹמוֹ – jelenlétében ne beszélj, – וְלֹא יִסְתּוֹר אֶת דְּבָרָיו – ne cáfold meg a szavait! – וְאֵיזֶהוּ כָּבוֹד – És hogyan tiszteld? – מַאֲכִיל – Etesd, – וּמַשְׁקֶה – itasd, – מַלְבִּישׁ – öltöztesd, – וּמַנְעִיל – add rá cipőjét, – מַכְנִיס – kísérd be – וּמוֹצִיא – és kísérd ki őt! …

 

וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ לִקְצֹר, וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט. (ויקרא יט, ט)

És amikor learatjátok országotok aratását, ne arasd le teljesen földed szögletét és ami elhullott, ne szedegesd fel. (3Mózes 19:9.)

לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ – …ne arasd le teljesen földed szögletét…שֶׁיַּנִּיחַ – [Ez azt jelenti,] hogy az embernek [learatatlanul] kell hagynia – פֵּאָה – egy sarkot – בְּסוֹף שָׂדֵהוּ – a földje végében.[14]

וְלֶקֶט קְצִירְךָ – …és ami elhullott…שִׁבֳּלִים הַנּוֹשְׁרִים בִּשְׁעַת קְצִירָה – [Ezek] az aratás során elhullott kalászok. – אַחַת אוֹ שְׁתַּיִם – egy vagy kettő [még hulladéknak tekintendő], – אֲבָל שָׁלֹשׁ – de [amikor egyszerre] három [hullik el], – אֵינָן לֶקֶט – az nem [tekintendő] „hulladéknak”.

 

לֹא תִּגְנֹבוּ, וְלֹא תְכַחֲשׁוּ וְלֹא תְשַׁקְּרוּ אִישׁ בַּעֲמִיתוֹ. (ויקרא יט, יא)

Ne lopjatok, és ne tagadjátok le az igazságot, és ne ha­zud­jatok egymás ellen. (3Mózes 19:11.)

לֹא תִּגְנֹבוּ – Ne lopjatok…אַזְהָרָה לְגוֹנֵב מָמוֹן – [Ez] a tiltás arra vonatkozik, aki pénzt lop, – אֲבָל לֹא תִגְנֹב – ám a „Ne lopj!” [tilalma], – שֶׁבַּעֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת – amely a Tízparancsolatban [található], – אַזְהָרָה לְגוֹנֵב נְפָשׁוֹת – az emberrablókra vonatkozik. – דָּבָר הַלָּמֵד מֵעִנְיָנוֹ – Ez a szövegösszefüggésből lett kikövetkeztetve; – דָּבָר שֶׁחַיָּבִין עָלָיו מִיתַת בֵּית דִּין – [mert ez olyan] dolog, amely bíróság által kirótt halálbüntetéssel sújtható.[15]

וְלֹא תְכַחֲשׁוּ – …és ne tagadjátok le [az igazságot]…לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר וְכִחֶשׁ בָּהּ – Mivel már írva van:[16] „…és letagadja…,”[17]מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹמֶשׁ – [akkor az a büntetése, hogy] megfizeti a tőkét[18] plusz egy ötödöt, – לָמַדְנוּ עֹנֶשׁ – tanultuk [a] büntetést.אַזְהָרָה מִנַּיִן – [De] hol szerepel a tiltás?[19]תַּלְמוּד לוֹמַר – A Tóra ezért [itt] azt mondja, hogy: – וְלֹא תְכַחֲשׁוּ – „Ne tagadjátok le…”.[20]

וְלֹא תְשַׁקְּרוּ – …és ne hazudjatok…לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר – Mivel írva van:[21]וְנִשְׁבַּע עַל שָׁקֶר – „…és hazugul esküszik,” – יְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹמֶשׁ – [akkor az a büntetése, hogy] megfizeti a tőkét [azaz a tárgy értékét] plusz egy ötödöt,[22]לָמַדְנוּ עֹנֶשׁ – tanultuk [a] büntetést. – אַזְהָרָה מִנַּיִן – [De] hol szerepel a tiltás? – תַּלְמוּד לוֹמַר – A Tóra ezért [itt] azt mondja, hogy – וְלֹא תְשַׁקְּרוּ – „és ne hazudjatok.”

לֹא תִּגְנֹבוּ וְלֹא תְכַחֲשׁוּ וְלֹא תְשַׁקְּרוּ וְלֹא תִשָּׁבְעוּ – Ne lopjatok, és ne tagadjátok… és ne hazudjatok… És ne esküdjetek… [hazugságra]…[23]אִם גָּנַבְתָּ סוֹפְךָ לְכַחֵשׁ – Ha lopsz, végül le fogod tagadni, – סוֹפְךָ לְשַׁקֵּר – végül hazudni fogsz, – סוֹפְךָ לְהִשָּׁבַע לַשָּׁקֶר – végül hazugságra fogsz esküdni.[24]

 

לֹא תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ וְלֹא תִגְזֹל, לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר. (ויקרא יט, יג)

Ne fosztogasd felebarátodat és ne rabolj, ne tartsd éjjelen át béres szolgádnak munkájáért járó fizetségét magadnál reggelig. (3Mózes 19:13.)

לֹא תַעֲשֹׁק – Ne fosztogasd felebarátodat…זֶה – Ez [arra az emberre utal] – הַכּוֹבֵשׁ שְׂכַר שָׂכִיר – aki visszatartja egy béresnek a bérét.[25]

לֹא תָלִין – …ne tartsd éjjelen át…לְשׁוֹן נְקֵבָה – [Ez] egy nőnemű [ige], מוּסָב עַל הַפְּעֻלָּהamely a peulá („munka”) [szóra] utal.[26]

עַד בֹּקֶר – …reggelig.בִּשְׂכִיר יוֹם הַכָּתוּב מְדַבֵּר – A vers egy napszámosról beszél, – שֶׁיְּצִיאָתוֹ מִשֶּׁשָּׁקְעָה חַמָּה – aki napnyugtakor abbahagyja [a munkát] – לְפִיכָךְ – és ezért – זְמַן גִּבּוּי שְׂכָרוֹ – fizetsége felvételének ideje – כָּל הַלַּיְלָה – az egész éjszaka. – וּבְמָקוֹם אַחֵר הוּא אוֹמֵר – És egy másik helyen ez áll: – וְלֹא תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ – „és ne menjen le fölötte a nap.”[27]מְדַבֵּר בִּשְֹכִיר לַיְלָה – [Ez a vers pedig] egy éjszakai munkásról beszél, – שֶׁהַשְׁלָמַת פְּעֻלָּתוֹ מִשֶּׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר – [aki] hajnalban fejezi be a munkát, – לְפִיכָךְ – [és] ezért – זְמַן גִּבּוּי שְׂכָרוֹ – fizetsége felvételének ideje – כָּל הַיּוֹם – a teljes nappal. – לְפִי שֶׁנָּתְנָה תוֹרָה זְמַן לְבַעַל הַבַּיִת עוֹנָה – Mivel a Tóra egy félnapos időtartamot[28] adott a tulajdonosnak,[29]לְבַקֵּשׁ מָעוֹת – hogy szert tegyen a szükséges készpénzre.[30]

 

לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל, וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהֹוָה. (ויקרא יט, יד)

Ne átkozd a süketet, és a vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 19:14.)

לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ – Ne átkozd a siketet…אֵין לִי אֶלָּא חֵרֵשׁ – Én [csupán annyit tudok ez alapján, hogy] egy siketet [nem szabad átkozni]; – מִנַּיִן לְרַבוֹת כָּל אָדָם – azt honnét [tudhatom, hogy ez a tilalom] mindenkire kiterjesztendő?[31]תַּלְמוּד לוֹמַר – Ezért van írva: – בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר – „…népedben [fejedelmet] ne átkozz!”[32]אִם כֵּן – Ha így van, – לָמָּה נֶאֱמַר חֵרֵשׁ – akkor miért beszél [a Tóra ebben a versben éppen] egy siketről? – מַה חֵרֵשׁ מְיֻחָד שֶׁהוּא בַּחַיִּים – Amiképpen a siket különleges abból a szempontból, hogy él, – אַף כָּל שֶׁהוּא בַּחַיִּים – ugyanígy [a tilalom vonatkozik] mindenkire, aki él, – יָצָא הַמֵּת – kivéve a halottakat, – שֶׁאֵינוֹ בַּחַיִּים – akik nem élnek.[33]

וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשׁוֹל…vak elé ne vess gáncsot… לִפְנֵי הַסּוּמָא בַּדָּבָר – Ha valaki „vak” valamilyen ügyben, – לֹא תִתֵּן עֵצָה – ne adj neki olyan tanácsot, – שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת לוֹ – amely nem szolgál a javára. – אַל תֹּאמַר – Ne mondd: – מְכֹר שָׂדְךָ וְקַח לְךָ חֲמוֹר – „Add el földedet, és vegyél helyette szamarat!” – וְאַתָּה עוֹקֵף עָלָיו – [azzal a gondolattal] hogy te [majd] becsapod – וְנוֹטְלָהּ הֵימֶנּוּ – és [könnyedén] elcsalhasd tőle.

וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ – …hanem féld Istenedet…לְפִי שֶׁהַדָּבָר הַזֶּה אֵינוֹ מָסוּר לַבְּרִיּוֹת – Mivel erről a dologról az embernek nincs módjában [dönteni], – לֵידַע אִם דַּעְתּוֹ שֶׁל זֶה לְטוֹבָה אוֹ לְרָעָה – [azaz] tudni, hogy ennek[34] a szándéka jó volt, vagy gonosz, – וְיָכוֹל לְהִשָּׁמֵט וְלוֹמַר – és el [is] kerülheti [a gonosz szándék vádját] az által, hogy azt mondja: – לְטוֹבָה נִתְכַּוַּנְתִּי – „Én csak a legjobbat akartam,” – לְפִיכָךְ נֶאֱמַר בּוֹ – ezért mondatik vele kapcsolatban: – וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ – „Féld Istenedet,” – הַמַּכִּיר מַחְשְׁבוֹתֶיךָ – Aki belelát gondolataidba. – וְכֵן כָּל דָּבָר – Hasonlóan, minden olyan dologról, – הַמָּסוּר לְלִבּוֹ שֶׁל אָדָם הָעוֹשֵׂהוּ – amely [annak] az embernek a lelkiismeretére van bízva, aki megcselekszi,[35]וְאֵין שְׁאָר הַבְּרִיּוֹת מַכִּירוֹת בּוֹ – [míg] mások nem ismerhetik [az ő valódi szándékát], – נֶאֱמַר בּוֹ וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ – az áll [a Szentírásban]: „Féld Istenedet.”[36]

 

לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל,בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ. (ויקרא יט, טו)

Ne kövess el igazságtalanságot az ítéletben, ne légy tekintettel a szegényre, és ne tiszteld a hatalmasok személyét, igazsággal ítéld meg embertársadat. (3Mózes 19:15.)

לֹא תַעֲשֹוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט – Ne kövess el igazságtalanságot az ítéletben.מְלַמֵּד – [Ez a vers] azt tanítja, – שֶׁהַדַּיָּן הַמְקַלְקֵל אֶת הַדִּין – hogy a bíró, aki hamisan ítél, – קָרוּי עַוָּל, שָׂנאוּי וּמְשֻׁקָּץ – igazságtalannak, gyűlöletesnek és megvetendőnek neveztetik, – חֵרֶם וְתוֹעֵבָה – pusztulásra [ítéltnek] és irtózat tárgyának. – שֶׁהֶעָוֶל קָרוּי תּוֹעֵבָה – Mert az igazságtalan személy utálat tárgyának neveztetik, – שֶׁנֶּאֱמַר – amint írva van:[37]כִּי תוֹעֲבַת ה’ וְגוֹמֵר כֹּל עֹשֵׂה עָוֶל – „Mert az Örökkévaló, a te Istened utálatának tárgya… bárki, aki elkövet jogtalanságot.” – וְהַתּוֹעֵבָה קָרוּי שֶׁקֶץ וְחֵרֶם – És az, aki utálat tárgya, átkozott és megvetendő, – שֶׁנֶּאֱמַר – amint írva van:[38]וְלֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ – „És ne vígy be utálatot [utalva a bálványokra] a te házadba, – וְהָיִיתָ חֵרֶם כָּמֹהוּ – hogy átok alatt legyél, mint az; – שַׁקֵּץ תְּשַׁקְּצֶנּוּ וְגוֹמֵר – undorodva undorodjál tőle...”.

לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל – …ne légy tekintettel a szegényre…שֶׁלֹא תֹאמַר עָנִי הוּא זֶה – [Vagyis] ne mondd: „Ez egy szegény ember, – וְהֶעָשִׁיר חַיָּב לְפַרְנְסוֹ – és a gazdagnak támogatnia kell őt; – אֲזַכֶּנּוּ בַדִּין – [ezért] az ő javára fogok dönteni [ebben] a perben, – וְנִמְצָא מִתְפַּרְנֵס בִּנְקִיּוּת – hogy így tisztességes úton jusson megélhetéséhez[39].”

וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל – …és ne tiszteld a hatalmasok személyét…שֶׁלֹא תֹאמַר עָשִׁיר הוּא זֶה – [Vagyis] ne gondold: „Ez [az ember] itt gazdag, – בֶּן גְּדוֹלִים הוּא זֶה – [egy] tekintélyes család sarja; – הֵיאַךְ אֲבַיְּשֶׁנּוּ – hogyan is szégyeníthetném meg,[40]וְאֶרְאֶה בְּבָשְׁתּוֹ – és láthatnám őt szégyenében? – עֹנֶשׁ יֵשׁ בַּדָּבָר – Ez [a megszégyenítés] büntetést érdemel!”[41]לְכָךְ נֶאֱמַר – Ezért áll [a Tórában]: – וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל – „…és ne tiszteld a hatalmasok személyét.”

בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ – …igazsággal ítéld meg embertársadat.כְּמַשְׁמָעוֹ – Szó szerint értve. – דָּבָר אַחֵר – Egy másik magyarázat: – הֱוֵי דָן אֶת חֲבֵרְךָ לְכַף זְכוּת – Jóindulattal ítéld meg embertársadat.[42]

 

לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ, אֲנִי יְהֹוָה. (ויקרא יט, טז)

Ne járj mint rágalmazó néped között; ne maradj tétlen felebarátod vérénél. Én vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 19:16.)

לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ – …ne maradj tétlen felebarátod vérénél…לִרְאוֹת בְּמִיתָתוֹ – hogy nézd, ahogyan meghal, – וְאַתָּה יָכוֹל לְהַצִּילוֹ – [amikor] képes vagy megmenteni őt, – כְּגוֹן טוֹבֵעַ בַּנָּהָר – mint például olyasvalakit, aki a folyóban fuldoklik, – וְחַיָּה אוֹ לִסְטִים בָּאִים עָלָיו – vagy ha vadállat vagy útonálló támad rá.

אֲנִי ה’ – …Én vagyok az Örökkévalóנֶאֱמָן לְשַׁלֵּם שָׂכָר – aki hűen megjutalmaz, – וְנֶאֱמָן לְהִפָּרֵעַ – és a fizetséget is precízen beszedi[43].

 

לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ, אֲנִי יְהֹוָה. (ויקרא יט, יח)

Ne állj bosszút, és ne tarts haragot néped fiai között; hanem szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Én vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 19:18.)

לֹא תִקֹּם – Ne állj bosszút…אָמַר לוֹ הַשְׁאִילֵנִי מַגָּלְךָ – [Ha az egyik ember] azt mondta [a másiknak]: „Add kölcsön a kaszádat.” – אָמַר לוֹ לַאו – „Nem [adom]!” mondta [a másik]. – לְמָחָר אָמַר לוֹ – Másnap [a másik] azt mondta [az elsőnek]: – הַשְׁאִילֵנִי קַרְדֻּמְּךָ – „Add kölcsön a fejszédet.” – אָמַר לוֹ אֵינִי מַשְׁאִילְךָ – [Az utóbbi erre] azt mondta: „Nem adom neked kölcsön, – כְּדֶרֶךְ שֶׁלֹּא הִשְׁאַלְתַּנִי – ahogy te sem adtad kölcsön [a kaszádat].” – זוֹ הִיא נְקִימָה – Ezt hívják bosszúállásnak.

וְאֵיזוֹ הִיא נְטִירָה – És mi az a „haragtartás”? – אָמַר לוֹ הַשְׁאִילֵנִי קַרְדֻּמְּךָ – [Az egyik] azt mondta [a másiknak]: „Add kölcsön a fejszédet.” – אָמַר לוֹ לַאו – „Nem [adom]!” mondta [a másik]. – לְמָחָר אָמַר לוֹ – Másnap [a másik] azt mondta [az elsőnek]: – הַשְׁאִילֵנִי מַגָּלְךָ – „Add kölcsön a kaszádat.” – אָמַר לוֹ – [Az utóbbi erre] azt mondta: – הֵא לְךָ וְאֵינִי כְּמוֹתְךָ – „Itt van, én nem olyan vagyok, mint te, – שֶׁלֹּא הִשְׁאַלְתַּנִי – aki nem adott kölcsön nekem.” – זוֹ הִיא נְטִירָה – Ezt hívják „haragtartásnak,” – שֶׁנּוֹטֵר הָאֵיבָה בְּלִבּוֹ – ez [utóbbi] ugyanis őrizte a haragot szívében, – אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ נוֹקֵם – jóllehet, nem állt bosszút.

וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ – …hanem szeresd felebarátodat, mint tenmagadat…אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא – Akiva rabbi azt mondta: – זֶה כְּלָל גָּדוֹל בַּתּוֹרָה – Ez a Tóra egyik kiemelkedő alapelve.[44]

 

אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם, וּבֶגֶד כִּלְאַיִם שַׁעַטְנֵז לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ. (ויקרא יט, יט)

Törvényeimet tartsd meg; barmodat ne párosítsd másféle fajúval és meződet ne vesd be kétféle maggal; és kétféléből készült ruhát, kevert szövésűt ne végy magadra. (3Mózes 19:19.)

אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ – Törvényeimet tartsd meg…וְאֵלּוּ הֵן – és ezek a következők: …

וּבֶגֶד כִּלְאַיִם וְגוֹמֵר – …és kétféléből[45] készült ruhát stb.לָמָּה נֶאֱמַר – Miért mondja ezt [a Tóra]?[46]לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר – Mert az szerepel [Mózes ötödik könyvében][47]: – לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו – „Ne ölts fel kevert szövésű ruhát, gyapjút és lent együtt.” – יָכוֹל לֹא יִלְבַּשׁ – [Ez] talán [azt jelenti], hogy ne viseljen – גִּזֵּי צֶמֶר וַאֲנִיצֵי פִשְׁתָּן – gyapjúnyiradékot és lenszálakat? – תַּלְמוּד לוֹמַר בֶּגֶד – Erre az van írva: „ruhát.”[48]מִנַּיִן לְרַבּוֹת הַלְּבָדִים – És azt honnét [tudom, hogy a tilalom] a nemezre [is vonatkozik]? – תַּלְמוּד לוֹמַר שַׁעַטְנֵז – Erre az van írva [Mózes ötödik könyvében]: „sáátnéz”, – דָּבָר שֶׁהוּא שׁוּעַ טָווּי וְנוּז – [ami] bármi [olyasmire vonatkozik], amit kártolnak, szőnek vagy összefonnak.[49]

 

וּבַשָּׁנָה הַחֲמִישִׁת תֹּאכְלוּ אֶת פִּרְיוֹ לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ, אֲנִי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא יט, כה)

…és az ötödik évben ehetitek a gyümölcsét, hogy szaporítsa nektek a termést. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:25.)

לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ – …hogy szaporítsa nektek a termést…הַמִּצְוָה הַזֹּאת שֶׁתִּשְׁמְרוּ – Ez a micva, amelyet meg kell tartanotok, – תִּהְיֶה לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ – azt a célt szolgálja majd, hogy szaporítsa nektek a termést, – שֶׁבִּשְׂכָרָהּ – mert jutalmul [az orlá micvájának teljesítéséért] – אֲנִי מְבָרֵךְ לָכֶם פֵּרוֹת הַנְּטִיעוֹת – Én megáldom nektek az ültetés gyümölcseit. – הָיָה רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר – Akiva rabbi szokta volt mondani: – דִּבְּרָה תוֹרָה כְּנֶגֶד יֵצֶר הָרָע – „A Tóra [az ember] rossz természete ellen szól, – שֶׁלֹא יֹאמַר אָדָם – hogy az ember ne mondhassa: – הֲרֵי אַרְבַּע שָׁנִים אֲנִי מִצְטַעֵר בּוֹ חִנָּם – »Íme, négy éven át a semmiért vesződtem!« – לְפִיכָךְ נֶאֱמַר לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ – Ezért mondja [a Tóra]: »hogy szaporítsa a termést.«”[50]

אֲנִי ה’ – …Én vagyok az Örökkévaló…אֲנִי ה’ הַמַּבְטִיחַ עַל כָּךְ – Én vagyok az Örökkévaló, aki ígéretet tesz erre vonatkozóan, – וְנֶאֱמָן לִשְׁמוֹר הַבְטָחָתִי – és Én hűen betartom ígéretemet.

 

לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם, לֹא תְנַחֲשׁוּ וְלֹא תְעוֹנֵנוּ. (ויקרא יט, כו)

Ne egyetek semmit a vérén; ne jövendöljetek, és ne jósolgassatok. (3Mózes 19:26.)

לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם – Ne egyetek semmit a vérén…לְהַרְבֵּה פָנִים נִדְרָשׁ בְּסַנְהֶדְרִין – Ezt többféleképpen[51] értelmezi a [Talmud] Szánhedrin [traktátusa[52]. Ezek a következők]:אַזְהָרָה שֶׁלֹּא יֹאכַל מִבְּשַֹר קָדָשִׁים – Tilalom, hogy az ember ne egyen a szent [vagyis az áldozati] húsból, – לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים – a vér hintése előtt[53];וְאַזְהָרָה לְאוֹכֵל מִבֶּהֱמַת חֻלִּין – Tilalom, hogy az ember ne egyen nem áldozati állat [húsából], טֶרֶם שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּmielőtt a lelke (az élete) el nem távozik belőle[54]; – וְעוֹד הַרְבֵּה – és még sok egyéb [értelmezés is olvasható ott].

לֹא תְנַחֲשׁוּ – …ne jövendöljetek...כְּגוֹן אֵלּוּ הַמְנַחֲשִׁין – Mint azok, akik előjelek után kutatnak, – בְּחֻלְדָּה וּבְעוֹפוֹת – menyétek és madarak [hangját értelmezik, jövőbeli eseményekre utaló jelzésekként], – פִּתּוֹ נָפְלָה מִפִּיו – [és olyan történéseket is előjelekként értelmeznek, mint amikor] egy kenyér[morzsa] kihullik [valaki] szájából – צְבִי הִפְסִיקוֹ בַדֶּרֶךְ – [vagy] egy őz keresztezi [valaki] útját.

וְלֹא תְעוֹנֵנוּ – …és ne jósolgassatok (völo töonénu).לְשׁוֹן עוֹנוֹת וְשָׁעוֹת – [A „töonénu” szó] egy „időszakokra és órákra” [utaló] kifejezés; – שֶׁאוֹמֵר – [ez a tilalom olyan esetre vonatkozik,] amikor valaki [például] azt mondja: יוֹם פְּלוֹנִי יָפֶה לְהַתְחִיל מְלָאכָה„Ez a nap kedvező egy munka elkezdéséhez, – שָׁעָה פְּלוֹנִית קָשָׁה לָצֵאת – ez az óra kedvezőtlen [arra, hogy az ember] útnak induljon.”

 

לֹא תַקִּפוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם, וְלֹא תַשְׁחִית אֵת פְּאַת זְקָנֶךָ. (ויקרא יט, כז)

Ne vágjátok le kerekre hajatok szélét, és ne borotváld le szakállad szélét. (3Mózes 19:27.)

לֹא תַקִּפוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם – Ne vágjátok le kerekre hajatok szélét…זֶה הַמַּשְׁוֶה צְדָעָיו – [Ez] arra utal, aki halántékát egy vonalba hozza[55]לַאֲחוֹרֵי אָזְנוֹ – a füle mögötti [hajatlan] résszel – וּלְפַדַּחְתּוֹ – valamint [csupasz] homlokával, – וְנִמְצָא הֶקֵּף רֹאשׁוֹ – s így fejének kerülete – עָגֹל סָבִיב – köröskörül lekerekített [csupasz] lesz, – שֶׁעַל אֲחוֹרֵי אָזְנָיו – [mivel] a füle mögött – עִקָּרֵי שְׂעָרוֹ לְמַעְלָה מִצְּדָעָיו הַרְבֵּה – a hajtövei jóval magasabban lesznek, mint a halántéka.

פְּאַת זְקָנֶךָ – …szakállad szélét.סוֹף הַזָּקָן וּגְבוּלָיו – A sza­káll csúcsát és a „határait”, – וְהֵן חָמֵשׁ – és ezekből öt van: – שְׁתַּיִם בְּכָל לֶחִי וָלֶחִי – kettő mindkét orcán, – לְמַעְלָה אֵצֶל הָרֹאשׁ – fent, közel a fejhez[56], – שֶׁהוּא רָחָב וְיֵשׁ בּוֹ שְׁתֵּי פֵאוֹת – ahol [az orca] széles és két sarka van,[57]וְאַחַת לְמַטָּה בְּסַנְטֵרוֹ – és egy alul, az állon, – מְקוֹם חִבּוּר שְׁנֵי הַלְּחָיַיִם יָחַד – a két orca találkozásának helyén.

 

וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ בִּבְשַׂרְכֶם וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם, אֲנִי יְהֹוָה. (ויקרא יט, כח)

Ne tegyetek testeteken bevágást halott miatt és bekarcolt jeleket ne tegyetek magatokon. Én vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 19:28.)

וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ – …bevágást halott miatt…כֵּן דַּרְכָּן שֶׁל אֱמוֹרִיִּים – Az amoriták szokása – לִהְיוֹת מְשָׂרְטִין בְּשָֹרָם – vágásokat ejteni a testükön, – כְּשֶׁמֵּת לָהֶם מֵת – amikor valaki [a családból] meghal.

וּכְתֹבֶת קַעֲקַע – …bekarcolt jeleket…כְּתָב הַמְחֻקֶּה וְשָׁקוּעַ – [Ez] egy bevésett és besüllyesztett írás [a bőrön], – שֶׁאֵינוֹ נִמְחָק לְעוֹלָם – amelyet [éppen ezért] sosem lehet eltávolítani[58], – שֶׁמְּקַעְקְעוֹ בְּמַחַט – mert egy tűvel tetoválja azt, – וְהוּא מַשְׁחִיר לְעוֹלָם – és örökre fekete marad.

קַעֲקַע – …bekarcolt…לְשׁוֹן וְהוֹקַע אוֹתָם – [A kááká] kifejezés [rokon] az „és akaszd fel őket”[59] [szövegrészben szereplő vöhoká szóval] – וְהוֹקַעֲנוּם – és a „hogy fölakasszuk őket[60] [szövegrész vöhokáánum szavával]. – תּוֹחֲבִין עֵץ בָּאָרֶץ – [A tetoválás és az akasztás a következőképpen rokon:] Leszúrnak egy póznát a földbe, – וְתוֹלִין אוֹתָם עֲלֵיהֶם – és felakasztják rá őket[61], – וְנִמְצְאוּ מְחֻקִּין וּתְחוּבִין בַּקַּרְקַע – aminek következtében [az akasztottak, akárcsak maguk a póznák, amelyekre felakasztották őket] bele vannak süllyedve és szúródva a földbe;[62]פורפוינט בְּלַעַז – ófranciául porpoint.

 

אַל תְּחַלֵּל אֶת בִּתְּךָ לְהַזְנוֹתָהּ, וְלֹא תִזְנֶה הָאָרֶץ וּמָלְאָה הָאָרֶץ זִמָּה. (ויקרא יט, כט)

Ne szentségtelenítsd meg leányodat, paráználkodni engedve őt, ne legyen parázna az ország, ne teljék meg az ország fajtalansággal. (3Mózes 19:29.)

אַל תְּחַלֵּל אֶת בִּתְּךָ לְהַזְנוֹתָהּ – Ne szentségtelenítsd meg leányodat, paráználkodni engedve őt...בְּמוֹסֵר בִּתּוֹ פְּנוּיָה – [Ez] arra [utal], aki hajadon leányát [azért] adja oda [másoknak], – לְבִיאָה שֶׁלֹּא לְשֵׁם קִדּוּשִׁין – hogy nemi életet [éljenek vele] és nem házasság céljából.

וְלֹא תִזְנֶה הָאָרֶץ – …ne legyen parázna az ország…אִם אַתָּה עוֹשֶׂה כֵּן – Ha ezt teszed, – הָאָרֶץ מְזַנָּה אֶת פֵּרוֹתֶיהָ – a föld „eltévelyíti” gyümölcseit – לַעֲשׂוֹתָן בְּמָקוֹם אַחֵר וְלֹא בְּאַרְצְכֶם – [azáltal], hogy máshol termi azokat, és nem a ti országotokban. – וְכֵן הוּא אוֹמֵר – És így szól [a Szentírás]:[63]וַיִּמָּנְעוּ רְבִבִים וְגוֹמֵר – „[Gyalázatossá tetted az országot paráznaságod­dal]… Ezért maradtak el az esőzések...”.

 

אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ, אֲנִי יְהֹוָה. (ויקרא יט, ל)

Szombatjaimat őrizzétek meg és tiszteljétek szentélyemet. Én vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 19:30.)

וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ – …és tiszteljétek szentélyemet…לֹא יִכָּנֵס לֹא בְּמַקְלוֹ – Az ember nem léphet be [a Szentélybe] a botjával, – וְלֹא בְּמִנְעָלוֹ וּבַאֲפֻנְדָּתוֹ – cipőben, a pénztartó övével – וּבֶאָבָק שֶׁעַל רַגְלָיו – [vagy] poros lábbal. – וְאַף עַל פִּי שֶׁאֲנִי מַזְהִירְכֶם – És noha figyelmeztetlek titeket – עַל הַמִּקְדָּשׁ – a Szentély [iránt tanúsítandó illő tisztelet]re, [azért]

אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ – …Szombatjaimat őrizzétek meg...אֵין בִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ – A Szentély felépítése nem – דּוֹחֶה שַׁבָּת –hatálytalanítja [a] Szombat [törvényeit]. …

 

מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן, וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְהֹוָה. (ויקרא יט, לב)

Ősz fej előtt állj föl, és tiszteld az öregnek arcát, és féld Istenedet. Én vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 19:32.)

מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּםŐsz fej előtt állj fölיָכוֹל זָקֵן אַשְׁמָאִי – Netalán még egy tanulatlan és gonosz öregember [előtt] is? – תַּלְמוּד לוֹמַרA Tóra ezért azt mondja: זָקֵן„öreg,” – אֵין זָקֵן אֶלָּא שֶׁקָּנָה חָכְמָה – [és] csupán azt [hívják] „öreg”-nek, aki szert tett a [a Tóra] bölcsességére.[64]

וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן – …és Tiszteld az öregnek arcát…אֵיזֶהוּ הִדּוּר – Mit [jelent ebben az esetben] a tisztelet? – לֹא יֵשֵׁב בִּמְקוֹמוֹ – Ne ülj le a helyére, – וְלֹא יְדַבֵּר בִּמְקוֹמוֹ – jelenlétében ne beszélj, – וְלֹא יִסְתּוֹר אֶת דְּבָרָיו – és ne cáfold a szavait. – יָכוֹל יַעֲצִים עֵינָיו – Netán megtehetné, hogy becsukja a szemét,[65]כְּמִי שֶׁלֹּא רָאָהוּ – hiszen [ezzel olyan] mintha nem is látná [az öreget]? – לְכָךְ נֶאֱמַר – Ezért áll [a Tórában]:

וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ – …és féld Istenedet… שֶׁהֲרֵי דָּבָר זֶה מָסוּר – Mert ennek a dolognak a megítélése rá van bízva – לְלִבּוֹ שֶׁל עוֹשֵׂהוּ – arra, aki végrehajtja [a cselekedetet], – שֶׁאֵין מַכִּיר בּוֹ אֶלָּא הוּא – mert senki más, csakis ő ismeri, [mit rejt a szíve]; – וְכָל דָּבָר הַמָּסוּר לַלֵּב – és mindazon dologgal kapcsolatban, aminek megítélése az embernek a lelkiismeretére van bízva, – נֶאֱמַר בּוֹ – az áll [a Szentírásban]: – וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ – „És féld Istenedet.”[66]

 

וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם, לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ. (ויקרא יט, לג)

És ha jövevény tartózkodik nálad országotokban, ne tégy vele rosszat. (3Mózes 19:33.)

לֹא תוֹנוּ – …ne tégy vele rosszat.אוֹנָאַת דְּבָרִים – [Ne gyötörd őt] bántó szavakkal. – לֹא תֹאמַר לוֹ – Ne mondd neki: – אֶמֶשׁ הָיִיתָ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה – „Tegnap még bálványimádó voltál, – וְעַכְשָׁו אַתָּה בָּא לִלְמוֹד תּוֹרָה – most meg jössz, hogy Tórát tanuljál, – שֶׁנִּתְּנָה מִפִּי הַגְּבוּרָה – amely az Örökkévaló szájából ered?”

 

כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם, אֲנִי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא יט, לד)

Olyan legyen nálatok a jövevény, aki köztetek tartózkodik, mint az odavaló, és szeresd őt, mint tenmagadat, mert jövevények voltatok Egyiptom országában. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:34.)

כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם – …mert jövevények voltatok Egyiptom országában…מוּם שֶׁבְּךָ אַל תֹּאמַר לַחֲבֵרֶךָ – Ne emlékeztesd felebarátodat egy olyan fogyatékosságra, amellyel [te magad is] rendelkezel.

אֲנִי ה’ אֱלֹהֵיכֶם – …Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.אֱלֹהֶיךָ וֵאלֹהָיו אָנִי – A te Istened és az ő Istene [is] vagyok![67]

 

מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק וְהִין צֶדֶק יִהְיֶה לָכֶם, אֲנִי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. (ויקרא יט, לו)

Igaz mérleg, igaz súlykövek, igaz éfá, igaz hin legyen nálatok. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából. (3Mózes 19:36.)

אַבְנֵי צֶדֶק – …igaz súlykövek…הֵם הַמִּשְׁקוֹלוֹת – Ezek azok a súlyok, – שֶׁשּׁוֹקְלִין כְּנֶגְדָּן – amelyekhez viszonyítva mérjük[68].

אֵיפָה – …éfá…הִיא מִדַּת הַיָּבֵשׁ – Száraz áruk esetén használt mértékegység.[69]

הִין – …hin…זוֹ הִיא מִדַּת הַלַּח – Folyadék-űrmér­ték.[70]

אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם – …aki kivezettelek benneteket.[71]עַל מְנָת כֵּן – Azzal a feltétellel[72]. – דָּבָר אַחֵר – Egy másik magyarázat: – אֲנִי הִבְחַנְתִּי בְּמִצְרַיִם בֵין טִפָּה שֶׁל בְּכוֹר – Én különbséget tettem Egyiptomban[73] az elsőszülöttek[74]לְטִפָּה שֶׁאֵינָהּ שֶׁל בְּכוֹר – és a nem első­szü­löt­te­k között, – וַאֲנִי הַנֶּאֱמָן לְהִפָּרַע – [ehhez hasonlóan] Én híven megbüntetem azt, – מִמִּי שֶׁטּוֹמֵן מִשְׁקְלוֹתָיו בְּמֶלַח – aki sóba mártja a súlyait,[75]לְהוֹנוֹת אֶת הַבְּרִיּוֹת שֶׁאֵין מַכִּירִים בָּהֶם – hogy becsapja [a csalásról] mit sem tudókat.

 

[1] A Tóra egyéb részeit Mózes szintén Izrael egész közösségének tanította, amint azt Rási a 2Mózes 34:32-nél részletesen is kifejti, így az „egész közössége” hangsúlyozása látszólag felesleges.

[2] Azaz minden egyes embernek jelen kellett lenni. Más részek tanításakor egyes egyének távol maradhattak.

[3] Ez a legkomolyabb szexuális kicsapongásokra utal, többek között a vérfertőzésre, a házasságtörésre, valamint a menstruáló nővel való nemi érintkezésre. Ezeket mind felsorolja az előző és a mostani hetiszakasz (3Mózes 18., 20:10–21.).

[4] Kísérlet elsőrendű parancsolat áthágásának kivédésére egy „kerítés” avagy másodrendű parancsolat emelésével, hatályba léptetésével.

[5] Olyan nő, akinek már volt tiltott nemi kapcsolata.

[6] Olyan nő, aki egy kohén és egy annak számára tiltott, például elvált nő házasságából született.

[7] Uo. 21:7-8.

[8] Utalva azokra a nőkre, akikkel egy kohén nem házasodhat.

[9] Uo. 21:15.

[10] 3Mózes 21:6-7.

[11] Nem függ olyan mértékben egy másik ember uralmától, mint a felesége, így időt és energiát tud áldozni szülei tiszteletére.

[12] Ki kell kérnie a férje véleményét bizonyos házon kívül végzett cselekedetire vonatkozóan.

[13] A Tízparancsolatban (2Mózes 20:11.).

[14] A szegények számára meghagyott sarkot az aratás végén kell meghagyni. Korábban nem lehet a sarkot kijelölni. Ha valaki elkülöníti a földje egy részét mint péá-t, mielőtt learatta volna a földje többi részét, akkor az a terület ugyan péá-nak tekintendő és a szegényeket illeti, de neki ennek ellenére egy újabb sarkot is meg kell hagynia az aratás végén (Torát Kohánim 1:9.).

[15] Akárcsak a megelőző Parancsolatok esetében. Így hát, mivel tárgyak, vagy pénz ellopásáért nem jár halálbüntetés, ezért a Tízparancsolatban található „Ne lopj!” nyilvánvalóan csakis emberrablásra és nem értékek lopásra vonatkozik.

[16] 3Mózes 5:22.

[17] Vagyis ha valaki letagad egy talált vagy nála letétbe helyezett tárgyat.

[18] Azaz a jogtalanul eltulajdonított tárgy értékét.

[19] Mivel büntetést nem lehet kiróni, hacsak a törvénysértőt előre nem figyelmeztették, ezért kell lennie egy olyan versnek, amely figyelmeztet és egyben a büntetés jellegét és mértékét is meghatározza.

[20] Tehát itt a tiltás.

[21] Uo. 5:22.

[22] Uo. 24.

[23] Az utolsóként szereplő tiltás már a következő versből való.

[24] Azért vannak ezek a tilalmak „és”-sel összekötve.

[25] Ez kiderül a kontextusból.

[26] A tálin szó ת-ja jelezhetné az ige hímnemű, egyes szám második szeméjű alakját, amely esetben a vers így hangzana: „ne tartsd éjjelen át béres szolgádnak munkájáért [járó fizetségét].” De ha ez így lenne, akkor az itchá („magadnál”) szó fölösleges lenne, mert a „ne hagyd éjjelen át” szövegrész ezt kimondatlanul is tartalmazza. Ezért Rási úgy tekinti a tálin szó ת-ját, mint ami egy nőnemű, egyes szám harmadik személyű igealakot jelöl, melynek alanya a nőnemű peulá szó. A vers tehát azt mondja: „Béres szolgád munka[díja] ne tartsd éjjelen át magadnál reggelig” (Minchát Jehudá; Szifté Cháchámim).

[27] 5Mózes 24:15.

[28] Az egyik esetben egy nappalt, a másik esetben egy éjszakát.

[29] Vagyis a munkaadónak.

[30] Szó szerint: „hogy megkeresse a szükséges pénzérméket,” ugyanis a pénzváltókat akkoriban nem lehetett olyan könnyen találni.

[31] Vagyis, hogy senkit sem szabad átkozni.

[32] 2Mózes 22:27. Ezt a szövegrészt itt szövegmagyarázati célból kontextusából némileg kiragadva idézzük.

[33] Ennek ellenére létezik egy tilalom, amely kimondja, hogy nem szabad a halottakról sem rosszat mondani.

[34] Aki a rossz tanácsot adta.

[35] Vagyis minden olyan cselekedet, amelynek jó vagy gonosz indíttatását csak maga a cselekvő ismerheti biztosan.

[36] Hiszen emberi bíróság úgysem ítélheti meg lelked szándékát, de Ő igen. Lásd a 3Mózes 19:32., 25:17., 36. és 43. vershez tartozó Rási-kom­men­tárt.

[37] 5Mózes 25:16.

[38] Uo. 7:26.

[39] És ne kényszerüljön koldulni.

[40] Azzal, hogy ellene ítélek.

[41] Azaz joggal büntetnének meg, ha ilyesmit tennék.

[42] Azt gondolhatnánk, hogy az „igaz­ság” arra utal, hogy a másik zsidót szigorúan, enyhítő körülményeket figyelembe nem véve kell megítélni. Bölcseink mindazonáltal úgy értelmezték, hogy az „igazsággal” azt is je­lent­heti, hogy „könyörülettel/irgalommal”, amiképpen a „cö­dá­ká” szó is, amely eredetileg „igazság”-ot jelentett, s ma in­kább „jótékonyság” értelemben használjuk.

[43] Vagyis megbüntet. Rási itt nem mondja, hogy „Bíró, aki megbünteti [a bűnösöket],” mivel ebben a versben a Tetragrammaton szerepel, amely az Örökkévaló kegyelmes attribútumát képviseli, míg fentebb, a 10. versben, a Névhez kapcsolódik még az elohim Isten-név is, amely az igazságszolgáltatás attribútumának reprezentánsa. Vagyis az Örökkévaló ebben az esetben még a büntetést sem mint Bíró szabja ki.

[44] Amint Hilél mondta: „Ami gyűlöletes a számodra, azt a felebarátoddal se tedd meg”. (Talmud, Sábát 31a.)

[45] Lenből és gyapjúból.

[46] Hiszen ugyanez a tilalom hangzik el az 5Mózes 22:11-ben.

[47] 22:11.

[48] Versünk megszabja, hogy a tilalom ruhákra vonatkozik és nem pusztán lazán egymáshoz tapadt gyapjúcsomókra és lenrostokra.

[49] A sá’átnéz kifejezés a suá, a távuj, és a nuz szavak összetételéből ered. Ez azt implikálja, hogy bármi, amin alkalmazták a kártolás, a szövés vagy az összefonás/összesodrás három eljárásának valamelyikét, a sá’átnéz tilalma alá esik. Ezért tilos a nemez viselése is.

[50] Hogy az ember ráébredjen arra, hogy többet fog nyerni, mint amennyit veszített.

[51] Hiszen a „vérén” kifejezés a vér tilalmán túl további tilalmakra utal.

[52] 63a.

[53] Ami megengedetté teszi a hús fogyasztását, ebben az értelemben a „vérén” megfogalmazás azt az állapotot jelzi, amikor az állatnak nem lett még feláldozva a vére.

[54] Ebben az értelemben a „vérén” megfogalmazás azt az állapotot jelzi, amikor az állatnak még nem folyt el a vére, vagyis még nem halt meg teljesen.

[55] Azzal, hogy leborotválja halántéktincseit és tarkóját.

[56] Azaz a halántékokhoz.

[57] Így ez a két oldalon eddig összesen négy.

[58] Szemben a tintával bőrre festett jelekkel, amelyeket egyszerűen le lehet mosni.

[59] 4Mózes 25:4.

[60] 2Sámuel 21:6.

[61] Vagyis azokat, akiket ki akarnak végezni.

[62] Amiképpen a póznák a rájuk akasztott emberekkel együtt bele vannak ágyazódva a földbe, ugyanúgy van beleágyazódva a tetoválás festékanyaga a bőrbe.

[63] Jeremiás 3:2-3.

[64] Az öreg” (zákén) úgy értelmezhető, mint a szert tett (ze káná) mozaikszava.

[65] És ezzel eltekinthetne kötelességétől.

[66] Lásd a 3Mózes 19:14. vershez tartozó Rási-kommentárt.

[67] Ugyanazt az Istent imádjátok, ezért hát bánj vele úgy, mint a született zsidókkal.

[68] A tárgyak súlyát a mérlegen.

[69] 1 éfá = kb. 27,6 liter.

[70] Kb. 6,6 liter.

[71] Mi köze ennek a parancsolatnak az egyiptomi kivonuláshoz?

[72] …vezettelek ki onnan, hogy tisztességesen jársz el dolgaidban.

[73] Az első­szü­löt­te­ket sújtó csapás idején.

[74] 2Mózes 11:5., 12:29. Lásd még uo., a 12:30. vershez tartozó Rási-kom­men­tárt.

[75] Mivel a só kimarja a súly anyagát, könnyebbé téve azt.

Megszakítás