Maimonidész, Mose ben Máimon, a Rámbám:

Széfer Kdusá: A szentség könyve

Hilchot Iszuré biá – A tiltott nemi kapcsolatok szabályai

22. fejezet

A jichud – négyszemközt-maradás tilalma

 A jichud tilalmának oka és forrása

 1. §. Tilos négyszemközt maradni az olyan asszonnyal, aki az árájot tilalma alá esik, akkor is, ha idős vagy kiskorú, mert az vezethet tiltott kapcsolathoz. Kivétel ez alól: az asszony és a fia, az apa és a lánya, illetve a férj és a nidá állapotában levő felesége.

Ha a menyasszony azelőtt menstruál, hogy az első kapcsolatot létesítették volna, akkor a vőlegény nem maradhat vele négyszemközt. Aludjon a menyasszony [más] nőkkel egy szobában, és a vőlegény is [más] férfiakkal egy szobában. Ha már volt köztük szexuális kapcsolat, és a menyasszony tisztátalanná lesz, megengedett, hogy négyszemközt maradjanak.

 1. §. Nem tételeztetik Izraelről, a férfiak egymásközti nemi kapcsolata vagy az állatokkal létesített szexuális kapcsolat, ezért aztán nincs is tilalom az ilyen személyek közti négyszemközti egyedüllétre. De ha valaki mégis távoltartja magát attól, hogy magára maradjon más férfiak vagy állatok társaságában, az igen dicséretre méltó dolog. Bölcseink elkülönítették magukat az állatoktól is, hogy nem is maradtak velük egyedül.

A négyszemközt maradás (jichud) tilalma a Szóbeli Tan részeként hagyományozódott ránk.

 1. §. Amikor Ámnon és Támár esete megtörtént[1], Dávid király és birósága tiltó rendeletet hozott, amely szerint férjezetlen asszonnyal sem szabad négyszemközt maradnia férfinak. Mert bár a férjezetlen asszony nem esik az ervá[2] hatálya alá, négyszemközt maradni vele mégis ervának számít. Samáj és Hilél hoztak egy tiltó határozatot, amely szerint nem szabad négyszemközt maradni nem-zsidó nőkkel sem.

Tehát ha valaki négyszemközt marad olyan asszonnyal, akivel tilos lenne, legyen bár zsidó vagy nem-zsidó, akivel tilos az ilyesmi, mindketten kapjanak korbácsütéseket rebellis viselkedésükért, és tetessék közhírré a történteket. Kivétel ez alól a férjes asszony. Mert bár tilos vele négyszemközt maradni, ha valaki mégis négyszemközt marad vele, a testi büntetést nem alkalmazzák, mert netalán elterjedne a pletyka, hogy házasságtörést követett el. Így elterjedhetne a híre, hogy a gyermekei mámzerek (törvénytelen gyermekek).

 

Négyszemközt pogányokkal

 1. §. Ha a férfinak tilos valamely asszonnyal négyszemközt maradnia, abban az esetben, ha a felesége is vele van, akkor mégis egyedül lehet velük, mert az asszony majd megóvja őt [a törvényszegéstől]. A zsidó asszony azonban ne maradjon négyszemközt pogány férfival akkor sem, ha a felesége is vele van. Mert a pogány asszony nem fogja megóvni férjét [a törvényszegéstől], és nem szégyenkeznek egymás előtt.
 2. §. Hasonlóképpen, a gyermeket ne bízzák pogányra, hogy az tanítsa őt olvasni vagy valami mesterségre, mert félő, hogy esetleg homoszexuális kapcsolatba lépne vele. Hasonlóképpen, ne szállásoljunk el állatot olyan fogadóban, aminek pogány a tulajdonosa, akkor sem, ha az állat hímnemű, és a fogadóban csak férfiak vannak, vagy ha az állat nőnemű, és a fogadóban csak asszonyok vannak.

[6. §.] Ne bízzunk állatot, se barmot, se háziszárnyast pogányra, hogy gondját viselje, akkor sem, ha az állat hímnemű, és az illető pogány férfi, és akkor sem, ha az állat nőnemű, és az illető pogány asszony, mert föltehető, hogy esetleg szodomizálja az állatot. Már mondtuk, hogy [a pogányoknak is] tilos a homoszexualitás és a szodómia. És az Írás azt mondja[3]: „A vak elé ne vess gáncsot…”.

 1. §. Miért ne bízzunk nőstény állatot pogány asszonyra? Mert föltehető, hogy promiszkuitásban él, és ha pogány férfi jön hozzá, hogy vele aludjon, lehetséges, hogy nem találja őt, és helyette szodomizálja az állatot. Vagy talán még akkor is, ha otthon találja, szodomizálja az állatot.

 

Egyedül többek között

 1. §. Ne maradjon magára egy asszony sem több férfival, csak akkor, ha egyikük felesége is jelen van. Hasonlóképpen, egy férfi se maradjon magára több asszonnyal, de ha sok asszony tartózkodik egy helyen sok férfival, a magára maradással kapcsolatos tilalmakra nem fordítunk gondot.

Ha a férfiak kívül vannak a házon, és az asszonyok belül, vagy ha a férfiak vannak belül és az asszonyok kívül, és egy asszony (vagy férfi) különvonul és csatlakozik a másik nemből valók csapatához, a magára maradással kapcsolatos tilalmak életbe lépnek.

Ha valakinek olyan a foglalkozása vagy az üzlete [hogy annak a révén kapcsolatba kerül] nőkkel, akkor is tilos magára maradnia velük. Mit tegyen az ilyen? Vagy legyen vele a felesége is, amikor dolga van más nőkkel, vagy válasszon egyéb foglalkozást.

 1. §. Szabad hatszemközt maradni két jövámot[4] társaságában, ugyanannak a férfinak két felesége társaságában, asszonynak és a férje lányának, asszonynak és anyósa lányának társaságában. [Az oka ennek az, hogy] ezek az asszonyok nem szívelik egymást, és nem fogják eltitkolni a másik [vétkét]. Hasonlóképpen, megengedett, hogy négyszemközt maradjunk az olyan asszonnyal, akinek a társaságában kis gyermek van, ha olyan, aki már elég idős ahhoz, hogy értse, mit jelent a szexuális kapcsolat, de ő maga még nem bocsátkozna ilyesmibe. [Az oka ennek az, hogy] az asszony nem kezdeményezne szexuális kapcsolatot a gyermek jelenlétében, mert az felfedné később az ő titkát.

 

Kisgyermekkel, androgünnel és a férj közelében

 1. §. Szabad négyszemközt maradni leánygyermekkel, ha három évesnél fiatalabb, a fiúgyermekkel, ha kilenc évesnél fiatalabb. Mert [bölcseink] a magára maradással kapcsolatos tilalmakat csak a szexuális kapcsolat létesítésére alkalmas nő és férfi esetére határozták meg.
 2. §. Androgünnek nem szabad magára maradnia nőkkel. Ha azonban mégis megteszi, ne kapjon testi büntetést, mert a státusza kétséges. Férfi azonban maradhat magára androgünnel és tumtummal (enouch) is.
 3. §. Ha férjes asszony férje [ugyanabban] a városban tartózkodik, nem kell törődnie a tilalommal, ami szerint nem maradhat magára más férfival, mert a férjétől való félelem hatása alatt lesz. Ha azonban az illető férfi régi ismerőse, például együtt nőttek fel, vagy rokon, akkor ne maradjon magára vele abban az esetben se, ha a férje ugyanabban a városban tartózkodik.

Ha férfi és asszony lépnek olyan szobába, aminek nyitva van az utcára néző ajtaja, nem kell törődni [a tilalommal, ami szerint nem] maradhatnak magukra.

 

További elővigyázatossági rendelkezések

 1. §. A nőtlen férfi ne tanítson gyermekeket, mert az asszonyok eljönnek az iskolába fiaik miatt, és így [a tanító] meg lesz kísértve általuk. Hasonlóképpen, ne tanítson asszony fiatal fiúkat, mert az apjuk eljön [az iskolába] a fia miatt, és így magára marad vele. A tanító feleségének nem kell az iskolában lennie vele, elegendő, ha otthon van, míg ő tanít a maga helyén.
 2. §. Bölcseink azt mondják, hogy az asszonyok beszéljenek egymáshoz, míg a mosdóban időznek, nehogy egy férfi [gyanutlanul] belépjen és magára maradjon velük.
 3. §. Olyan udvart, ahol asszonyok élnek, nem őrizhet férfi, akkor sem, ha istenfélő és hűséges ember. [Ez érvényes akkor is,] ha a házon kívül őrködik, mert a promiszkuitás ellen nincsen őr, [ami megvédene].

Tilos felvigyázót neveznünk ki otthonunk fölé, nehogy az asszonyt bűnbe vigye.[5]

 1. §. Tóra-tudós nem lakhat olyan udvarban, ahol özvegy él, akkor sem, ha nem maradnak négyszemközt sosem, nehogy gyanúsítások kapjanak lábra. Csak akkor lakhat ott, ha a felesége is vele van.

Hasonlóképpen, az özvegy ne tartson kutyát, nehogy gyanú keljen ellene.

Ne vásároljon egy nő férfi szolgát – kiskorút se! – mert gyanú kaphat lábra.

 1. §. A szexualitással kapcsolatos kényes kérdéseket ne tárgyaljuk három diák előtt. [Ennek a tilalomnak az az oka, hogy] az egyik majd kérdésekkel ostromolja a tanárt, a másik kettő meg egymás közt vitázik vég nélkül a témáról, és nem tud figyelni a tanárra. Minthogy az ember szíve vonzódik a szexualitáshoz, így ha netán kételye támad valami felől, amit hallott, még képes [tévedésből] megengedően ítélni. Ezért csak kettőt tanítsunk. Így az egyik, amelyik hallgat, a figyelmét összpontosítani tudja, és visszaemlékszik majd, mit hallott tanárától.

 

A szexuális tilalmak a legnehezebbek

 1. §. Nincs az egész Tórában semmi, amit az embernek nehezebben esne megtartani, mint a szexuális bűnökkel és a tiltott kapcsolatokkal [összefüggő tilalmakat]. Bölcseink azt mondják: mikor a zsidók megkapták a tiltott szexuális kapcsolatokról szóló tilalmakat, sírtak, jajveszékelés és sóhajtozás közepette fogadták a micvát, ahogy kiderül a [következő] mondatból[6]: „Sírás-rívás volt családjaik közt”, [ami megmagyarázva ezt jelenti:] „Sírtak a családi ügyek miatt”.
 2. §. Bölcseink azt mondják: az embert kívánsága hajtja a lopásra és a tiltott szexuális magaviseletre. Nincs olyan közösség a földön, melynek ne volnának promiszkuitásban élő tagjai, akik tiltott szexuális magaviseletet tanúsítanak, tilos kapcsolatokat ápolnak. Még azt is mondják bölcseink: sokan szegik meg a lopás tilalmát, kevesebben a tiltott szexuális magaviselettel kapcsolatos tilalmakat, de mindenki vétkezik, ami a nemkívánatos pletykálkodást illeti.
 3. §. Ezért hát úgy illő, hogy az ember iga alá vesse ezt a természetes hajlandóságát, és eddze magát a szentségre, tiszta gondolatokra és alkalmas jellemvonásokra, hogy őrizve legyen vele szemben.

Nagyon óvatos legyen azzal, ha magára marad egy asszonnyal, mert ez nagy oka lehet [a törvényszegésnek]. Bölcseink ilyeneket mondtak tanítványainak: „Vigyázzatok rám a lányom miatt”, „Ügyeljetek rám a menyem miatt”, hogy tanítsák tanítványaikat, ne szégyelljék az ilyen témát, viszont ügyeljenek rá, hogy ne maradjanak négyszemközt asszonnyal.

 1. §. Hasonlóképpen tartsa távol magát mindenki a léhaságtól, alkoholizálástól és a flörtöléstől, mert ezek siettetik [a veszedelmet], a tiltott kapcsolatok felé vezető lépcsőfokok.

Egy férfi se éljen asszony nélkül, mert a tisztasághoz vezető út a [házasélet] gyakorlata.

És [bölcseink] még jobb tanácsot is adnak, mondván: „Az ember fordítsa szívét és gondolatait mindig a Tóra szavai felé, terjessze ki tudását a bölcsességben, mert a tiltott kapcsolatokról szőtt gondolatok olyan szívben tenyésznek csak, amely üres a bölcsességtől.” És [Salamon szavai] a bölcsességről így szólnak [a feleségről][7]: „Szerelmes őzike, kedves zerge: emlői ittasítsanak minden időben, szerelmében mámorosodjál mindig.”

Áldott legyen a segedelmet adó Isten.

Bevégeztettek a tiltott nemi kapcsolatok szabályai.

[1] 2Sámuel 13. fejezet.

[2] Olyan tiltott szexuális kapcsolat, amelyből a született gyermek törvénytelennek számít.

[3] 3Mózes 19:14.

[4] A fiú gyermeknélkül elhunyt férfi feleségének megadatik a lehetőség, hogy a férje fivérével házasodjon össze és így állítson emléket egy születendő gyermek által (5Mózes 25:5–6.). Ha két felesége volt az illetőnek, akkor mindkető potenciálisan lehet a fivér felesége.

[5] Lásd József történetét Potifár házában (1Mózes 39:1–20).

[6] 4Mózes 11:10.

[7] Példabeszédek 5:19.

Megszakítás