A jelenlegi ukrajnai háború nem az első olyan tragédia, amely világszerte mélyen megrázza a zsidó közösséget. Néhány évtizeddel ezelőtt a fenyegető nukleáris katasztrófa tartotta félelemben az embereket. Alább az áldott emlékű lubavicsi Rebbe levele olvasható, amelyben arról ír, hogy mit tehet egy zsidó abban a helyzetben, amikor tehetetlennek érzi magát egy tragédia vagy egy tragédiával fenyegető szituáció kapcsán.

Isten kegyelméből

5744. tévét hó 12. [1983. december 18.]

Brooklyn, N.Y.

Üdvözlet és áldás,

Az alábbiakban válaszolok az Ön levelére, amelyben a világ állapotáról, a nukleáris fegyverkezési versenyről és hasonló ügyekről ír, és azt kérdezi, hogy mit tehet egy zsidó a világbéke érdekében.

Felesleges elmondanom, hogy nagy általánosságban egyetlen ember nem sokat tehet egy globális problémával kapcsolatban. Akármennyire is próbálkozik valaki, nem lehet biztos abban, hogy bármilyen eredményt elérhet. Mindenesetre a törekvéseit arra a területre és módszerre kell koncentrálnia, amely a legnagyobb esélyt kínálja a sikerre.

Egy zsidó és különösen egy ortodox zsidó esetén az garantálja a legnagyobb esélyt a sikerre, ha követi az Örökkévaló egyértelmű utasítását, amelyet a Tórában (3Mózes 26:3) fektetett le:

„Ha a törvényeim szerint jártok és parancsolataimat megőrzitek és megteszitek azokat”.

Ezt követően Isten számtalan áldást helyez kilátásba mind szellemi, mind materiális értelemben, beleértve a békét és jólétet is.

Ez az, ami hozzásegíthet egy zsidót ahhoz, hogy a Tóra és a parancsolatok segítségével képes legyen megváltoztatni a világ vezetőinek gondolkodását és azok a nukleáris fegyverek fejlesztése helyett a békés együttélés megteremtésére törekedjenek. Ezzel együtt az is áll a Tórában, hogy

„A királyok és uralkodók szíve Isten kezében van”.

A fentiek fényében tehát az hozhat békét és prosperitást a világra, ha az ember személyesen kötelezi el magát arra, hogy a mindennapokban a Tóra és a parancsolatok útját követi, továbbá mindent megtesz azért, hogy a többi zsidó is ezt tegye, így befolyásolva pozitív irányba a teljes környezetét. Mivel Önt igen nagy mértékben foglalkoztatják a világ problémái, egészen biztos vagyok abban, hogy mindent megtesz majd, hogy a fentiek szerint járjon el.

Igaz, hogy a Tórát és a parancsolatokat alapvetően önmagukért kell megtartani, csupán azért, mert ez a Teremtő akarata, de ezzel együtt minden erőfeszítés, amelyet ebbe az irányba teszünk, kiszélesíti azokat a csatornákat, amelyeken keresztül Isten áldása elér minket és sikerhez juttat a fenti és más ügyekben is.

Áldással,

M. Schneerson

 

Megszakítás