Bo (2Mózes 10:1–13:16.) פרשת בא

 A hetiszakasz tartalmából

l  Újabb három csapás sújtja Egyiptomot: sáskajárás pusztítja el a terményt és minden zöld növényzetet; sűrű, szinte tapintható sötétség ereszkedik az országra; s végül niszán hónap 15-én éjfélkor minden egyiptomi elsőszülött elpusztul. – 2Mózes 10–11.

l  Izrael népe megkapja az Örökkévalótól az első micvát: naptárat kell alapozni a hold havonkénti újjászületésére. Az izraeliták ezen kívül utasítást kapnak arra, hogy hozzanak „peszáchi áldozatot” az Örökkévalónak: minden izraelita otthonban le kell vágni egy bárányt vagy egy gödölyét, és a vérét rá kell spriccelni a két ajtófélfára és a szemöldökfára, hogy Isten elkerülje ezeket az otthonokat, amikor jön, hogy végezzen Egyiptom elsőszülöttjeivel. Az áldozat tűzön megsütött húsát aznap éjjel kell elfogyasztani mácával (kovásztalan kenyérrel) és keserű füvekkel. – 2Mózes 12:1–28.

l  Az elsőszülöttek halála végre megtöri a fáraó ellenállását, és szabályosan kihajtja Izrael gyermekeit az országából. Az izraeliták olyan kapkodva távoznak, hogy nincs idő megkeleszteni a tésztájukat, így csupán kovásztalan kenyeret tudnak magukkal vinni az útra. Távozásuk előtt még arany- és ezüstedényeket valamint ruhákat kérnek az egyiptomiaktól, így sarcolva meg Egyiptom javait. – 2Mózes 12:29–51.

l  Az Örökkévaló elrendeli, hogy Izrael gyermekei szenteljék Neki minden elsőszülöttjüket, és azzal ünnepeljék meg minden évben a Kivonulás évfordulóját, hogy eltávolítanak otthonaikból minden kovászosat, hét napon át maceszt esznek, és elmesélik gyermekeiknek megszabadulásuk történetét. Azt is megparancsolja nekik, hogy karjukon és homlokukon tfilint viseljenek, emlékeztetőül a Kivonulásra. – 2Mózes 13:1–16.

Szemelvények

וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יְהִי כֵן יהוה עִמָּכֶם כַּאֲשֶׁר אֲשַׁלַּח אֶתְכֶם וְאֶת טַפְּכֶם, רְאוּ כִּי רָעָה נֶגֶד פְּנֵיכֶם. (שמות י, י)

És szólt hozzájuk [a fáraó]: Úgy legyen az Örökkévaló veletek, ahogy én elbocsátalak benneteket és gyermekeiteket; mert lássátok, a rossz van előttetek. (2Mózes 10:10.)

ראו כי רעה נגד פניכם – …lássátok, a rossz van előttetek. – כתרגומו – [Az egyszerű jelentése] ahogyan Onkelosz fordítja: [„Lássátok, hogy az a rossz, amit meg akartok tenni, ellenetek fordul”]. – ומדרש אגדה שמעתי – Egy midrás ágádát pedig így hallottam: – כוכב אחד יש ששמו רעה – Van egy csillag, aminek a neve ráá (rossz). – אמר להם פרעה – Azt mondta nekik a fáraó: – רואה אני באיצטגנינות שלי – a jövendölésemből úgy láttam, – אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר – hogy ez a csillag fog előttetek menni a pusztában, – והוא סימן דם והריגה – és ez a vérnek és a gyilkolásnak a jele. – וכשחטאו ישראל בעגל – Később, amikor vétkezett Izrael az aranyborjúval, – ובקש הקב”ה להרגם – és az Örökkévaló meg akarta őket ölni, – אמר משה בתפלתו – azt mondta Mózes imájában:[1] – למה יאמרו מצרים לאמר – „Miért mondhatják az egyiptomiak, szólván: – ברעה הוציאם – rossz-szal hozta ki őket…?”. – זו היא שאמר להם – Ez arra vonatkozik, amit mondott nekik [a fáraó a fenti idézetben]: – ראו כי רעה נגד פניכם – „…lássátok, a rossz van előttetek”. – מיד – Ezért rögtön:[2] – וינחם ה’ על הרעה – „…elállott az Örökkévaló a rossz-tól [amit tenni akart]”, – והפך את הדם – és a vért pedig [ami a ráá jele] felcserélte – לדם מילה – a körülmetélés vérére, – שמל יהושע אותם – mivel Józsua körülmetélte őket. – וזהו שנאמר – Ezért írva van:[3] – היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם – „Ma hárítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát.”, – שהיו אומרים לכם – mert ők azt mondták nektek: – דם אנו רואין עליכם במדבר – vért láttunk rajtatok a pusztában.

 

וַיַּעַל הָאַרְבֶּה עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם וַיָּנַח בְּכֹל גְּבוּל מִצְרָיִם, כָּבֵד מְאֹד לְפָנָיו לֹא הָיָה כֵן אַרְבֶּה כָּמֹהוּ וְאַחֲרָיו לֹא יִהְיֶה כֵּן. (שמות י, יד)

És feljött a sáskahad Egyiptom egész országa fölé, és leereszkedett Egyiptom egész területén. Súlyos volt nagyon, azelőtt nem volt hasonló sáskajárás, és utána sem lesz hozzá fogható. (2Mózes 10:14.)

ואחריו לא יהיה כן – …és utána sem lesz hozzá fogható. – ואותו שהיה בימי יואל – És az [a sáskahad], ami Jóél idejében volt, – שנאמר – ahogy írva van:[4] – כמוהו לא נהיה – „…hozzá hasonló nem volt – מן העולם – öröktől fogva”, – למדנו – ebből azt tanulhatjuk, – שהיה כבד משל משה – hogy az még a Mózes idejében lévőnél is erősebb volt? – כי אותו של יואל – Az, ami Jóél idejében volt, – היה על ידי מינין הרבה – az több fajta sáskának az összessége volt:[5] – שהיו יחד ארבה ילק חסיל גזם – árbe, jelek, chászil, gázám, – אבל של משה – de Mózes idejében – לא היה אלא של מין אחד – csak egy fajta sáska volt, – וכמוהו לא היה ולא יהיה – és ahhoz hasonló valóban nem volt sem előtte, sem utána.

 

וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ עַל הַשָּׁמָיִם, וַיְהִי חֹשֶׁךְ אֲפֵלָה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁלֹשֶׁת יָמִים. (שמות י, כב)

És kinyújtotta Mózes karját az ég felé, és lett sűrű sötétség Egyiptom egész országában három napon át. (2Mózes 10:22.)

ויהי חשך אפלה שלשת ימים וגו’ – …és lett sűrű sötétség (chosech áfélá)… három napon át. – חשך של אופל – [Chosech áfélá annyit jelent, mint:] a sötétség sötétsége, – שלא ראו איש את אחיו – vagyis az emberek nem látták egymást – אותן שלשת ימים – azon a három napon, – ועוד שלשת ימים אחרים – majd ezt követően három újabb napig – חשך מוכפל על זה – [az eddiginél még] duplán sűrűbb sötétség [honolt], – שלא קמו איש מתחתיו – amelyben az emberek fektükből sem voltak képesek felkelni. – יושב אין יכול לעמוד – Ha valaki ült, nem volt képes felállni, – ועומד אין יכול לישב – ha állt, nem volt képes leülni.

– ולמה הביא עליהם חשך – Miért bocsátott rájuk [Isten] sötétséget? – שהיו בישראל באותו הדור רשעים – Mert volt az izraeliták között abban a nemzedékben olyan gonosz ember, – ולא היו רוצים לצאת – aki nem akarta elhagyni [Egyiptomot], – ומתו בשלשת ימי אפלה – és ezek [az emberek] meghaltak e három napig [tartó sötétség] alatt, – כדי שלא יראו מצרים במפלתם – s így az egyiptomiak nem láthatták kimúlásukat, – ויאמרו – s nem mondhatták: – אף הן לוקין כמונו – „Őket is ugyanúgy sújtja [Isten], akárcsak bennünket.” – ועוד שחפשו ישראל – Azonkívül, [míg tartott a sötétség,] az izraeliták átkutatták [az egyiptomiak házait], – וראו את כליהם – és látták [az egyiptomiak értékes] edényeit, – וכשיצאו – úgyhogy amikor elhagyni [készültek Egyiptomot], – והיו שואלין מהן – és kérték azokat tőlük, – והיו אומרים – és azok azt válaszolták: – אין בידינו כלום – „Nincs nekünk semmink” – אומר לו – az [izraelita] azt mondta [egyiptomi szomszédjának]: – אני ראיתיו בביתך – „De hiszen láttam a házadban, – ובמקום פלוני הוא – és ott van azon a bizonyos helyen.”

שלשת ימים – …három (sloset) napon át. – שלוש של ימים – [A „sloset” birtokos szerkezet, azaz valaminek a hármasa. Azt jelenti:] napok hármasa. – טרציינ”א בלעז – Ófranciául terzaine (hármas). – וכן שבעת ימים בכל מקום – Hasonlóan, ahol az áll: „sivát jomim”, – שטיינ”א של ימים – az [ófranciául] seteine – azaz „napok egy hetes csoportja”.

 

דַּבֶּר נָא בְּאָזְנֵי הָעָם, וְיִשְׁאֲלוּ אִישׁ מֵאֵת רֵעֵהוּ וְאִשָּׁה מֵאֵת רְעוּתָהּ כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב. (שמות יא, ב)

Beszélj, kérlek, a nép füle hallatára, hogy kérjen a férfi a barátjától, az asszony, az ő asszonytársától ezüst- és aranyedényeket. (2Mózes 11:2.)

דבר נא – Beszélj, kérlek (ná)… – אין נא אלא לשון בקשה – Ná az kérést jelent, – בבקשה ממך – [azt mondta az Örökkévaló neki:] kérlek téged, – הזהירם על כך – figyelmeztesd őket erre, – שלא יאמר אותו צדיק אברהם – hogy ne mondhassa az a cádik, Ábrahám: – ועבדום וענו אותם קיים בהם – [azt, hogy] „…rabszolgákká teszik és sanyargatják őket…”[6] teljesítette [az Örökkévaló], – ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם – [de azt, hogy] „…de ezután nagy vagyonnal fognak kivonulni”[7] nem teljesítette!

 

וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ עַד בְּכוֹר הַשִּׁפְחָה אֲשֶׁר אַחַר הָרֵחָיִם, וְכֹל בְּכוֹר בְּהֵמָה. (שמות יא, ה)

És meg fog halni minden elsőszülött Egyiptom országában, a trónján ülő fáraónak elsőszülöttjétől a rabszolganő elsőszülöttjéig, aki a kézimalom kereke mögött áll, és minden állat elsőszülöttje is. (2Mózes 11:5.)

עד בכור השבי – …a fogolynak elsőszülöttjéig…[8] – למה לקו השבויים – Miért sújtotta [Isten] a foglyokat [hisz azok nem is voltak egyiptomiak]? – כדי שלא יאמרו – Hogy [a foglyok] ne mondhassák, – יראתם – hogy az ő istenük – תבעה עלבונם – követelt [bosszút] megaláztatásukért, – והביאה פורענות על מצרים – és sújtotta büntetéssel az egyiptomiakat.

מבכור פרעה עד בכור השפחה – …a… fáraónak elsőszülöttjétől a rabszolganő elsőszülöttjéig… – כל הפחותים מבכור פרעה – Mindazok, akik kevésbé fontosak, mint a fáraó elsőszülöttje – וחשובים מבכור השפחה – és fontosabbak, mint a rabszolganő elsőszülöttje, – היו בכלל – beleértendők [ebbe a leírásba]. – ולמה לקו בני השפחות – Miért sújtotta [Isten] a rabszolganők elsőszülöttjeit? – שאף הם היו משעבדים בהם – Mert ők is elnyomták [az izraelitákat], – ושמחים בצרתם – és örömüket lelték az elnyomásban.

וכל בכור בהמה – …és minden állat elsőszülöttje is. [Miért kell az állatokat is pusztulással sújtani?] – לפי שהיו עובדין לה – Mivel [az egyiptomiak istenekként] imádták [az állatokat]. – וכשהקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה – Amikor Isten megbüntet egy bálványimádó népet, – נפרע מאלהיה – [legelőször] isteneit sújtja.

 

דַּבְּרוּ אֶל כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בֶּעָשֹׂר לַחֹדֶשׁ הַזֶּה, וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׂה לְבֵית אָבֹת שֶׂה לַבָּיִת. (שמות יב, ג)

Szóljatok Izráel egész gyülekezetéhez, mondván: E hó tizedik napján vegyen magához minden férfi egy bárányt családi házak szerint, minden házra egy bárányt. (2Mózes 12:3.)

דברו אל כל עדת – Szóljatok [Izráel] egész gyülekezetéhez… – וכי אהרן מדבר – De hát Áron [is] beszélt? – והלא כבר נאמר – Nem lett-e már korábban kimondva:[9] – אתה תדבר – „Te [Mózes] pedig beszélj”? – אלא – Ám [a válasz az, hogy] – חולקין כבוד זה לזה – [ők] nagy tisztelettel viseltettek egymás iránt, – ואומרים זה לזה – és így szóltak egymáshoz: – למדני – „Taníts, [hogy mit mondjak]!” – והדבור יוצא מבין שניהם – Az üzenet így mindkettejükből áradt, – כאלו שניהם מדברים – mintha mindketten beszéltek volna.

אל כל עדת ישראל וגו’ בעשר לחדש – …Izráel egész gyülekezetéhez… E hó tizedik napján… – דברו היום בראש חודש – [Vagyis:] „Szóljatok ma, a hónap első napján, – שיקחוהו – hogy vegyenek magukhoz [egy bárányt] – בעשור לחודש – a hónap tizedik napján.”

הזה – …E [hó]… – פסח מצרים מקחו בעשור – A peszáchi áldozatot Egyiptomban tizedikén kellett beszerezni, – ולא פסח דורות – nem úgy az eljövendő nemzedékek peszáchi áldozatát [amit ráér később is].

שה לבית אבת – …egy bárányt családi házak szerint… – למשפחה אחת – [Vagyis nagy]családonként [egy bárányt]. – הרי שהיו מרובין – Így ha sok tagja volt [egy családnak], – יכול שה אחד לכולן – azt lehetett hinni, hogy egyetlen bárány mindnyájuknak [elegendő, függetlenül attól, hogy minden családtagnak jut-e elégséges mennyiség az áldozati húsból (egy közájit – egy olajbogyó nagyságú). – תלמוד לומר – A Tóra éppen ezért kijelenti: – שה לבית – „…minden házra egy bárányt.” [Azaz ha szükséges, akkor minden „házra”, kisebb családra is kell venni bárányt, a lényeg hogy mindenkire jusson megfelelő mennyiség.]

 

וְלָקְחוּ מִן הַדָּם וְנָתְנוּ עַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת וְעַל הַמַּשְׁקוֹף, עַל הַבָּתִּים אֲשֶׁר יֹאכְלוּ אֹתוֹ בָּהֶם. (שמות יב, ז)

És vegyenek a vérből, és tegyenek belőle a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokon a házakon, ahol elfogyasztják. (2Mózes 12:7.)

ולקחו מן הדם – És vegyenek a vérből… – זו קבלת הדם – Ez az [áldozatoknál szokásos] „vérvétel” (kábálá) micvájára utal. – יכול ביד – Azt gondolhatnám, hogy kézzel kell venni; – תלמוד לומר – Ezért a Tóra kijelenti:[10] – [בדם] אשר בסף – „[…a vérbe,] mely az edényben van.”

המזוזת – …a két ajtófélfára… – הם הזקופות – Ezek [ajtóitok] függőleges [elemei] – אחת מכאן לפתח – a bejárat egyik oldalán – ואחת מכאן – és másik oldalán.

המשקוף – …a szemöldökfára (hámáskof)… – הוא העליון – Ez az a felső [vízszintes elem], – שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו – amelynek az ajtó nekicsapódik, amikor bezárják; – לינטי”ל בלעז – ófranciául lintel. – ולשון שקיפה חבטה – A skifá szó csapás-t, döngetés-t jelent, – כמו – mint a [következő versben]:[11] – קול עלה נדף – „…kol ále nidáf,” – טרפא דשקיף – [amelyet Onkelosz úgy fordít, hogy] egymásnak verődő falevelek hangja; – חבורה משקופי – vagy mint: cháburá,[12] [amelyet Onkelosz úgy fordít, hogy] vert [seb].

על הבתים אשר יאכלו אתו בהם – …azokon a házakon, ahol elfogyasztják. – ולא על משקוף ומזוזות – És nem [annak a háznak] a szemöldökfájára és ajtófélfáira [kell kenni a vért], – שבבית התבן – [amelyben] a szalmát [tárolják] – ובבית הבקר – [és nem is] az istállóéra, – שאין דרין בתוכו – amelyben az emberek nem laknak [és nem is esznek].

וְלֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר, וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ. (שמות יב, י)

Ne hagyjatok meg belőle reggelre; ami pedig megmarad belőle reggelre, azt égessétek el! (2Mózes 12:10.)

והנתר ממנו עד בקר – …ami pedig megmarad belőle reggelre… – מה תלמוד לומר עד בקר פעם שניה – Miért van a reggelre kétszer írva? – ליתן בקר על בקר – Hogy előrébb hozza a reggel idejét, – שהבקר משמעו משעת הנץ החמה – mert a „reggel” szó a napfelkeltére utal, – ובא הכתוב להקדים – de erre az Írás korábbra teszi – שאסור באכילה מעלות השחר – és megtiltja az evést hajnalhasadtától. – זהו לפי משמעו – Ez az egyszerű magyarázat. – ועוד מדרש אחר – Egy másik midrás szerint: – למד – arra tanít minket, – שאינו נשרף ביום טוב – hogy nem égethetik el az ünnepnapon, – אלא ממחרת – csak másnap, – וכך תדרשנו – és így kell magyarázni: – והנותר ממנו בבקר ראשון – „…ami megmarad belőle” az első reggelre, – עד בקר שני תעמוד ותשרפנו – azt a második reggel égessétek el.

 

וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּלַּיְלָה הַזֶּה וְהִכֵּיתִי כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָדָם וְעַד בְּהֵמָה, וּבְכָל אֱלֹהֵי מִצְרַיִם אֶעֱשֶׂה שְׁפָטִים אֲנִי יהוה. (שמות יב, יב)

És átvonulok Egyiptom országán ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom országában, embert és állatot; és Egyiptom minden bálványán ítéletet teszek – Én az Örökkévaló. (2Mózes 12:12.)

כל בכור בארץ מצרים – …minden elsőszülöttet Egyiptom országában… – אף בכורות אחרים והם במצרים – más nép elsőszülötteit is, akik Egyiptomban voltak. – ומנין – És honnan tudjuk, – אף בכורי מצרים שבמקומות אחרים – hogy azokat az egyiptomi elsőszülötteket is [megölte], akik más országban voltak? – תלמוד לומר – Erre az van írva:[13] – למכה מצרים בבכוריהם – „Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire…” [az összesre].

 

וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת כִּי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הוֹצֵאתִי אֶת צִבְאוֹתֵיכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם, וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַיּוֹם הַזֶּה לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם. (שמות יב, יז)

És őrködjetek a kovásztalan kenyér fölött, mert ezen a napon vezéreltem ki seregeiteket Egyiptom országából, és tartsátok meg ezt a napot nemzedékeiteken át örök törvényül. (2Mózes 12:17.)

ושמרתם את המצות – És őrködjetek a kovásztalan kenyér fölött… – שלא יבאו לידי חמוץ – Hogy ne váljon cháméc-cé. – מכאן אמרו – Ebből [a bölcsek] azt tanították: – תפח – „Ha [a tészta] elkezdene kelni, – תלטוש בצונן – paskold meg valamilyen hideg folyadékkal.” [A hűvösség meggátolja a további kelést és cháméc-cé válást.] – רבי יאשיה אומר – Josijá rabbi azt mondja: – אל תהי קורא את המצות – „Ne úgy olvasd, hogy „et hámácot (הַמַּצּוֹת)” [azaz a kovásztalan kenyeret], – אלא את המצוות – hanem inkább úgy, [hogy ugyan ezeket a betűket más magánhangzókkal ejted ki,] hogy „et hámicvot (הַמִּצְוֹת)” [azaz a micvákat], – כדרך – [ami arra tanít bennünket, hogy] amiképpen – שאין מחמיצין את המצה – [a mácot sütésénél is ügyelünk,] nehogy megerjedjen a macesz, – כך אין מחמיצין את המצוה – ugyanúgy azt sem szabad engednünk, hogy a micvák „megerjedjenek”, – אלא – hanem, – אם באה לידך – ha alkalmad adódik [teljesíteni] egy micvát, – עשה אותה מיד – teljesítsd azonnal!”

עשה אותה מיד – …és tartsátok meg ezt a napot… – ממלאכה – Ne végezzetek azokon [az ünnepnapokon tiltott] munkát.

לדרתיכם חקת עולם – …nemzedékeiteken át örök törvényül. [Ez mintha ismételné a fentebb, a 14. versben elhangzottakat!] – לפי שלא נאמר דורות וחקת עולם – Mivel a „nemzedékekről” és az „örök törvényről” nem volt szó – על המלאכה – a munkával kapcsolatban, – אלא על החגיגה – csupán az ünnep megülésével kapcsolatban, – לכך חזר ושנאו כאן – ezért az itt meg van ismételve, – שלא תאמר אזהרת – hogy ne mondhassuk, hogy a tiltás: – כל מלאכה לא יעשה – „…semmiféle munkát ne végezzetek,”[14]– לא לדורות נאמרה – nem az eljövendő generációk számára hangzott el, – אלא לאותו הדור – hanem csak a [Kivonulás] nemzedéke számára.

 

וּלְקַחְתֶּם אֲגֻדַּת אֵזוֹב וּטְבַלְתֶּם בַּדָּם אֲשֶׁר בַּסַּף וְהִגַּעְתֶּם אֶל הַמַּשְׁקוֹף וְאֶל שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת מִן הַדָּם אֲשֶׁר בַּסָּף, וְאַתֶּם לֹא תֵצְאוּ אִישׁ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ עַד בֹּקֶר. (שמות יב, כב)

És szerezzetek magatoknak izsópköteget, és mártsátok a vérbe, mely az edényben van, és érintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófélfát az edényben levő vérrel; közületek pedig ne menjen ki senki háza ajtajából, míg föl nem virrad a reggel. (2Mózes 12:22.)

אזוב – …izsóp (ézov)… – מין ירק שיש לו גבעולין – Az „ézov” olyan típusú zöldség, aminek szára van.

אגדת אזוב – …izsópköteg… – שלושה קלחין קרויין אגודה – Három szárat [együtt már] kötegnek neveznek.

אשר בסף – …mely az edényben van… – בכלי – [A „bászáf” itt nem ajtófélfát jelent, hanem:] edényben, – כמו ספות כסף – mint: „szipot keszef” – „ezüst hangszerek”.[15] [Ez az idézet is bizonyítja, hogy a „száf” jelenthet valamilyen eszközt is.]

מן הדם אשר בסף – …az edényben levő vérrel… – למה חזר ושנאו – Miért ismétli meg [a vers azt, hogy: „az edényben levő vérrel”, amikor már egyszer említette, hogy a vér az edényben van]? – שלא תאמר טבילה אחת – Hogy ne mondhasd, hogy [az izsópnak a vérbe való] egyetlen bemártása – לשלש המתנות – [elegendő] a három hintéshez, [érintéshez]. – לכך נאמר עוד אשר בסף – Az „…az edényben levő” ezért [még ugyanazon versen belül] megismétlődik, – ושתהא כל נתינה ונתינה – hogy [ne maradjon kétség afelől, hogy] minden egyes hintést – מן הדם אשר בסף – az edényben lévő vérrel kell [elvégezni], – על כל הגעה טבילה – minden egyes érintéshez [külön] bemártással.

ואתם לא תצאו וגו’ – …közületek pedig ne menjen ki senki… [1. Az isteni döntés az elsőszülötteket érintette. Akkor miért ne menjen ki senki egészen reggelig? 2. Az intézkedés foganatosítása éjfélre volt beígérve. Akkor miért ne menjen ki senki egészen reggelig?] – מגיד – Ez arra tanít, – שמאחר שנתנה רשות למשחית – hogy ha egyszer felhatalmazást kapott a pusztító – לחבל – a kártevésre, – אינו מבחין – akkor nem fog különbséget tenni – בין צדיק לרשע – igaz és gonosz között. – ולילה רשות למחבלים הוא – És a kártevő erők éjszaka fejtik ki tevékenységüket, – שנאמר – mint írva van: – בו תרמוש – „[Éjszaka lesz,] amikor nyüzsög – כל חיתו יער – az erdő mindenféle vadja.”[16]

 

וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח פֶּסַח הוּא לַיהוה אֲשֶׁר פָּסַח עַל בָּתֵּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִצְרַיִם בְּנָגְפּוֹ אֶת מִצְרַיִם וְאֶת בָּתֵּינוּ הִצִּיל, וַיִּקֹּד הָעָם וַיִּשְׁתַּחֲווּ. (שמות יב, כז)

Feleljetek nekik: Peszách áldozat ez az Örökkévalónak, aki elkerülte Izráel fiainak házait Egyiptomban, midőn sújtotta Egyiptomot, a mi házainkat pedig megmentette. És a nép meghajolt és leborult. (2Mózes 12:27.)

ויקד העם – …És a nép meghajolt… – על בשורת הגאולה – [hálától eltelten, azok után, hogy az előző mondatokban Mózes beszélt a nép véneihez, azok pedig a néphez,] amiért megjövendöltetett nekik a megváltás – וביאת הארץ – és a megérkezés [Erec Jiszráel] országába,[17] – ובשורת הבנים שיהיו להם – és [amiért] megjövendöltetett nekik, hogy gyermekeik fognak születni.

 

וַיָּקָם פַּרְעֹה לַיְלָה הוּא וְכָל עֲבָדָיו וְכָל מִצְרַיִם וַתְּהִי צְעָקָה גְדֹלָה בְּמִצְרָיִם, כִּי אֵין בַּיִת אֲשֶׁר אֵין שָׁם מֵת. (שמות יב, ל)

És fölkelt a fáraó azon az éjjelen, ő maga és összes szolgái és egész Egyiptom és lett nagy jajkiáltás Egyiptomban, mert nem volt ház, ahol ne lett volna halott. (2Mózes 12:30.)

ויקם פרעה – És fölkelt a fáraó… – ממטתו – Az ágyából. לילה – …azon az éjjelen… – ולא כדרך המלכים – Nem akkor, amikor a királyok [rendszerint] szoktak [kelni], – בשלש שעות ביום – a nappal harmadik órájában.

הוא – …ő maga… – תחילה ואחר כך עבדיו – Ő először, majd pedig a szolgái. – מלמד – Ebből megtudjuk, – שהיה הוא מחזר על בתי עבדיו – hogy ő járta végig szolgái házait – ומעמידן – és keltette fel őket.

כי אין בית אשר אין שם מת – …mert nem volt ház, ahol ne lett volna halott. – יש שם בכור מת – Ha volt ott [a házban] elsőszülött (böchor), az meghalt, – אין שם בכור – ha nem volt ott elsőszülött, – גדול שבבית קרוי בכור – akkor a háznép legtekintélyesebb tagja tekintetik böchor-nak, – שנאמר – mint írva van:[18] – אף אני בכור אתנהו – „Én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg.” [Utalás Dávid királyra. Noha Dávid a legfiatalabb volt fivérei közül,[19] legtekintélyesebbként mégis őt tekintették böchor-nak.] – דבר אחר – Egy másik magyarázat: – מצריות מזנות תחת בעליהן – Az egyiptomi asszonyok hűtlenek voltak férjeikhez, – ויולדות מרווקים פנויים – és nőtlen férfiaktól való gyermekeket szültek, – והיו להם בכורות הרבה – így azoknak [a nőknek,] számos elsőszülöttjük volt; – פעמים הם חמשה לאשה אחת – néha [előfordult, hogy] egy nő [akár] öt [elsőszülöttet is] szült, – כל אחד בכור לאביו – [hisz] ezek mindegyike elsőszülöttje volt az [őt nemző] apának.

 

וַתֶּחֱזַק מִצְרַיִם עַל הָעָם לְמַהֵר לְשַׁלְּחָם מִן הָאָרֶץ, כִּי אָמְרוּ כֻּלָּנוּ מֵתִים. (שמות יב, לג)

És sürgették az egyiptomiak a népet, hogy minél gyorsabban menjenek el az országból, mert azt mondották, mindnyájan meghalunk! (2Mózes 12:33.)

כלנו מתים – …mindnyájan meghalunk! – אמרו – Azt mondták: – לא כגזרת משה הוא – „Ez nem ugyanaz, amit Mózes rendelt el, – שהרי אמר – mert ő azt mondta:[20] – ומת כל בכור – »Meg fog halni minden elsőszülött…,« – וכאן אף הפשוטים מתים – itt meg [már] a közönségesek [azaz a nem elsőszülöttek] is [sorra] halnak meg, – חמישה או עשרה בבית אחד – egyazon házban öten-tízen is.” [Azt hitték, hogy a közönséges emberek is áldozatul esnek, de tévedésben voltak.][21]

 

וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם, שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. (שמות יב, מ)

És volt Izráel fiainak tartózkodása, ameddig laktak Egyiptomban, négyszázharminc év. (2Mózes 12:40.)

אשר ישבו במצרים – …ameddig laktak Egyiptomban… – אחר שאר הישיבות שישבו גרים בארץ לא להם – azokkal a tartózkodásokkal együtt, amelyet más idegen országokban töltöttek el.

שלשים שנה וארבע מאות שנה – …négyszázharminc év. – בין הכל משנולד יצחק – Összesen [azaz a más országokban és az Egyiptomban eltöltött éveket együttesen véve]: Izsák születésétől – עד עכשיו היו ארבע מאות שנה – mostanáig négyszáz év telt el.[22] – משהיה לו זרע לאברהם – [Azért akkortól számolunk,] mert [csupán] az időtől, amikor Ábrahámnak gyermeke született – משהיה לו זרע לאברהם נתקיים – kezdődhetett [a prófécia] beteljesülése: – כי גר יהיה זרעך – „Idegen lesz a te magzatod…,”[23] – ושלשים שנה היו – és harminc év telt el – משנגזרה גזירת בין הבתרים – a Kettévágott Részek [mellett kötött] Szövetség megkötésétől – עד שנולד יצחק – Izsák születéséig.[24]

– ואי אפשר לומר – Nem lehet azt állítani, hogy [ez a 430 év] – בארץ מצרים לבדה – kizárólag Egyiptom országában [lett eltöltve], – שהרי קהת מן הבאים עם יעקב היה – hiszen Kehát [Mózes nagyapja] azok között volt, akik Jákobbal együtt érkeztek [Egyiptomba].[25] – צא וחשוב כל שנותיו – Akkor most adjuk össze az ő éveinek [számát][26] – וכל שנות עמרם בנו – és fia, Ámrám éveinek [számát],[27] – ושמונים של משה – valamint Mózes 80 évét, [amilyen idős a Kivonulás idején volt,][28] – לא תמצאם כל כך – és [összesen] ilyen sokat nem fogunk kapni.[29] – ועל כרחך – [Továbbá] be kell látnunk, hogy – הרבה שנים היו לקהת עד שלא ירד למצרים – Kehát már az Egyiptomba való megérkezését megelőzően [is] számos évet élt – והרבה משנות עמרם נבלעים בשנות קהת – és Ámrám évei közül sok átfedésben van Kehát éveivel, – והרבה משמונים של משה – és Mózes nyolcvan éve közül is sok – נבלעים בשנות עמרם – átfedésben van Ámrám éveivel, [így aztán a 350 évből le kell vonni Kehát mindazon éveit, amelyet Egyiptomba való megérkezte előtt élt le, valamint mindazon éveit, amelyeket még az Egyiptomba érkezés előtt, és Ámrám születését követően élt meg. Ezeken kívül le kell vonni Ámrám azon éveit is, amelyeket Mózes születését követően élt le,] – הרי שלא תמצא ארבע מאות – úgyhogy 400 évet [semmiképpen] nem kapunk – לביאת מצרים – az Egyiptomba való megérkezésüktől [a Kivonulásig]. – והוזקקת לומר על כרחך

– [Ezért] azt kell mondanunk, – שאף שאר הישיבות – hogy [még az Egyiptomot megelőző] egyéb tartózkodásaik – נקראו גרות – [is] gérut-nak, [idegenekként való tartózkodásoknak] számítanak, – אפילו בחברון – még [az az időszak is, amikor] Chevronban [laktak, noha az Kánaánban volt], – שנאמר – mint írva van:[30] – אשר גר שם אברהם ויצחק – „…ahol Ábrahám és Izsák [mint idegen] élt (gár).” – ואומר – [Kánaánnal kapcsolatban] a következő is elhangzik: – את ארץ מגוריהם אשר גרו בה – „…tartózkodásuk földjét, ahol hajdan [ideiglenesen] tartózkodtak.”[31] – לפיכך אתה צריך לומר – Ezért azt kell mondanunk, hogy [a prófécia]: – כי גר יהיה זרעך – „Mert idegen lesz a te magzatod…,” – משהיה לו זרע – [akkortól kezdődik,] amikortól [már] volt utóda. – וכשתמנה ארבע מאות שנה – [Na már most,] ha 400 évet számolunk – משנולד יצחק – Izsák születésétől, – תמצא מביאתן למצרים – azt találjuk, hogy az Egyiptomba való megérkezésüktől – עד יציאתן מאתים ועשר שנה – addig, amikor onnét kivonultak, 210 év telt el.[32]

– וזה אחד מן הדברים – Ez egyike volt azon dolgoknak, – ששינו לתלמי המלך – amelyeket [a bölcsek] megváltoztattak Tálmáj (Ptolemaiosz) királynak.[33]

 

וַיֹּאמֶר יהוה אֶל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן זֹאת חֻקַּת הַפָּסַח, כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ. (שמות יב, מג)

És szólt az Örökkévaló Mózesnek és Áronnak: Ez a peszách áldozat törvénye: senki idegen ne egyék belőle. (2Mózes 12:43.)

זאת חקת הפסח – …Ez a peszách áldozat törvénye… – בי”ד בניסן נאמרה להם פרשה זו – [Az „ez” az előttük levő áldozatra utal, így hát nyilvánvalóan] ezt niszán 14-én mondta nekik [az Örökkévaló]. [Noha az előző részben a niszán 15-e éjjelének eseményeiről esik szó, a peszáchi áldozat elfogyasztására vonatkozó törvényekről már nyilvánvalóan előbb értesültek.]

כל בן נכר …Senki idegen… – שנתנכרו מעשיו – [Azért neveztetik így,] mert cselekedetei elidegenedtek – לאביו שבשמים – mennyei Atyjától. – ואחד נכרי ואחד ישראל משומד – a pogány, mind pedig a zsidó hitehagyottra – במשמע – vonatkoznak [a „senki idegen” szavak].

 

הַיּוֹם אַתֶּם יֹצְאִים, בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב. (שמות יג, ד)

Ma vonultok ki, a gabonaérés hónapjában. (2Mózes 13:4.)

בחדש האביב – …a gabonaérés hónapjában. – וכי לא היו יודעין – De hát ők maguk nem tudták, – באיזה חדש – melyik hónapban vonulnak ki? – אלא כך אמר להם – Ám íme, ezt mondta nekik [Mózes]: – ראו חסד שגמלכם – „Lássátok, micsoda jósággal viseltetett irányotokban [az Örökkévaló], – שהוציא אתכם בחדש – hogy olyan hónapban hozott ki benneteket, – שהוא כשר לצאת – amely [igen] alkalmas a kivonuláshoz: – לא חמה ולא צנה ולא גשמים – sem nem forró, sem nem hűvös, sem nem esős.” – וכן הוא אומר – Amiképpen az is elhangzik, hogy: – מוציא אסירים בכושרות – „…kihozza a foglyokat bákosárot…”[34] – חדש שהוא כשר לצאת – [ahol a bákosárot azt jelenti]: egy hónap, amely alkalmas (kásér) a kivonulásra.

 

וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת יהוה בְּפִיךָ, כִּי בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ יהוה מִמִּצְרָיִם. (שמות יג, ט)

És legyen ez jelképként kezeden és emlékeztetőként szemeid között, hogy az Örökkévaló igéje legyen szádban, mert erős kézzel kihozott az Örökkévaló Egyiptomból! (2Mózes 13:9.)

והיה לך לאות – És legyen ez jelképként… – יציאת מצרים תהיה לך לאות – Az Egyiptomból való Kivonulás jel lesz számodra על ידך ולזכרון בין עיניך – …kezeden és emlékeztetőként szemeid között… – שתכתוב פרשיות הללו – Azaz: írd le ezeket a [tórai] szövegrészeket,[35] – ותקשרם בראש ובזרוע – és kötözd azokat fejedre és kezedre.

על ידך – …kezeden (jádchá)… – יד שמאל – A bal kézen. – לפיכך ידכה מלא – Ezért van a „jádchá” „teljesen” kiírva[36] – בפרשה שניה – a második szövegrészben,[37] – לדרוש בה – hogy [szóösszevonásként] lehessen magyarázni – יד שהיא כהה – [a következőképpen]: jád söhi kéhá, „a gyenge kéz”.

 

וְכָל פֶּטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה וְאִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ, וְכֹל בְּכוֹר אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדֶּה. (שמות יג, יג)

A szamár elsőszülöttjét váltsd meg egy báránnyal, s ha nem váltod meg, szegd a nyakát! És minden ember elsőszülöttjét, meg kell váltanod a te fiaid között. (2Mózes 13:13.)

פטר חמור – A szamár elsőszülöttjét… – ולא פטר שאר בהמה טמאה – De a többi tisztátalan állat elsőszülöttjét nem. – וגזרת הכתוב היא – Ez bibliai rendelkezés, – לפי שנמשלו בכורי מצרים – mert az egyiptomi elsőszülötteket hasonlítja az Írás – לחמורים – szamarakhoz.[38] – ועוד – És azért is, – שסייעו את ישראל – mert [a szamarak] segítségükre voltak a zsidóknak, – ביציאתן ממצרים – amikor kivonultak Egyiptomból, – שאין לך אחד מישראל – mert nem volt egyetlen olyan izraelita sem, – שלא נטל הרבה חמורים – aki ne vitt volna magával számos szamarat, – טעונים מכספם ומזהבם של מצרים – megrakodva Egyiptom ezüstjével és aranyával.

תפדה בשה – …váltsd meg egy báránnyal… – נותן שה לכהן – Adjon egy bárányt a kohénnak, – ופטר חמור מותר בהנאה – és használhatja az elsőszülött szamarat. – והשה חולין ביד כהן – A bárány a kohén birtokában nem [számít] felszenteltnek.

וערפתו – …szegd a nyakát… – עורפו בקופיץ מאחוריו – Egy bárddal hátulról nyakát szegi, – והורגו – és [ezzel] megöli. – הוא הפסיד ממונו של כהן – Mivel anyagi veszteséget okozott a kohénnak [azáltal, hogy nem váltotta meg a szamarat egy báránnyal], – לפיכך יפסיד ממונו – ezért neki [is] anyagi veszteséget [kell] szenvednie.

וכל בכור אדם בבניך תפדה – …És minden ember váltsa meg elsőszülöttjét, ha fiú… – חמש סלעים פדיונו – [Az elsőszülött fiú] öt szöláim (92,16 g ezüst) megváltási értéke – קצוב במקום אחר – [a Szentírás] másik helyén van meghatározva.[39]

 

[1] 2Mózes 32:12.

[2] Uo. 14.

[3] Josuá 5:9.

[4] Joél 2:2.

[5] Lásd uo. 1:4.

[6] 1Mózes 15:13.

[7] Uo. 14.

[8] Ez a kifejezés tulajdonképpen csak később (12:29.) olvasható. Több magyarázat is létezik arra, miért döntött úgy Rási, hogy ezzel a verssel kapcsolatban kommentálja.

[9] 2Mózes 7:2.; 31:13.

[10] 22. vers.

[11] 3Mózes 26:36.

[12] 2Mózes 21:25.

[13] Zsoltárok 136:10.

[14] 16. vers.

[15] 2Királyok 12:14.

[16] Zsoltárok 104:20.

[17] Lásd a 25. verset.

[18] Zsoltárok 89:28.

[19] 1Sámuel 16:11.

[20] 2Mózes 11:5.

[21] Lásd a 30. vershez írt Rási-kommentárt.

[22] Lásd még a 2Mózes 6:18-hoz írt Rási-kommentárt.

[23] 1Mózes 15:13.

[24] A Kettévágott Részek Szövetsége idején Ábrahám 70 esztendős volt. Izsák akkor született, amikor Ábrahám 100 éves volt (1Mózes 21:5.). Tehát az, amit Isten mond Ábrahámnak: „magzatod 400 évig idegen lesz,” nincs ellentmondásban az ebben a versben közölt 430-as számmal.

[25] 1Mózes 46:11.

[26] Kehát 133 évet élt (2Mózes 6:16.).

[27] Ámrám 137 évet élt (uo. 20.).

[28] Uo. 7:7.

[29] 133+137+80=350.

[30] 1Mózes 35:27.

[31] 2Mózes 6:4.

[32] A számítás a következőképpen alakul: Jákob akkor született, amikor Izsák 60 éves volt. Jákob 130 évesen érkezett Egyiptomba. Jákob Egyiptomba érkeztétől a Kivonulásig 210 év telt el. Ez összesen 400.

[33] Tálmáj király (Ptolemaiosz) összehívott hetvenkét bölcset, elhelyezte őket hetvenkét elkülönített cellába, majd mindegyiktől azt kérte, hogy fordítsa le neki a Tórát görögre. Csodálatosképp, isteni sugallatra, mindnyájan ugyanazokat a változtatásokat eszközölték a szövegnek azokon a részein, ahol egy nem-zsidó tévesen értelmezheti a Tóra valódi mondanivalóját. Ezen a helyen például mindnyájan azt fordították: „És volt Izráel fiainak tartózkodása, ameddig laktak Egyiptomban és más országokban, négyszázharminc év” (Mögilá 9a.).

[34] Zsoltárok 68:7.

[35] Az 1-10-ik és a 11-16-ik verseket.

[36] Azaz a végén egy ה-vel, (יָדְכָה), ugyanis ezt a szót rendszerint a következőképpen írják: יָדְךָ.

[37] 16. vers.

[38] Lásd Jechezkél 23:20.

[39] 3Mózes 18:16.