Noách [Noé] (1Mózes 6:9–11:32.) פרשת נח

A hetiszakasz tartalmából

l Isten utasítja Noét – az egyetlen igaz embert, aki egy erőszaktól és romlottságtól lezüllesztett világban még megmaradt –, hogy építsen egy nagy, fából készült, kívül-belül szurokkal bevont bárkát. Egy hatalmas özönvíz – mondja Isten – el fogja törölni az életet a föld színéről; a bárka azonban a víz színén marad, belsejében Noéval és családjával, és minden állatfajból egy-egy párral (egy hímmel és egy nősténnyel). – Uo. 6:9–7:9.

l Negyven nap és negyven éjjel szakad az eső, és még újabb százötven napon át tajtékzanak a vizek, mielőtt csillapodni, majd apadni kezdenének. A bárka végül megtelepszik az Ararát hegyén és ablakából Noé elküldi a hollót, majd többször is a galambot, „hogy megnézze, vajon leapadtak-e már a vizek a föld színéről.” Amikor a föld felszíne teljesen felszikkad – pontosan egy napévvel (365 nap) a Vízözön kezdete után –, Isten megparancsolja Noénak, hogy hagyja el a bárkát, és népesítse be újra a földet.– Uo. 7:10–8:19.

l Noé oltárt épít, és áldozatot mutat be rajta Istennek. Isten szövetséget köt Noéval, hogy soha többé nem pusztítja el az egész emberiséget az emberek cselekedetei miatt, és az emberrel kötött új szövetségének bizonyságául szivárványt helyez el az égen. Isten az élet szentségéről is rendeletet ad Noénak: a gyilkosság főbenjáró vétség, s noha az ember engedélyt kap arra, hogy állathúst fogyasszon, tilos ennie még élő állat húsából és véréből.– Uo. 8:20–9:17.

l Noé szőlőt ültet, és lerészegedik a gyümölcsétől. Noé fiai közül kettőre, Sémre és Jáfetre áldás száll, amiért betakarják apjuk mezítelenségét, harmadik fiára, Chámra azonban átok mondatik, amiért visszaél apja megalázó állapotával. – Uo. 9:18–29.

l Noé leszármazottai tíz nemzedéken át közös nyelvvel és kultúrával rendelkező homogén nép maradnak. Majd egyszer csak szembeszállnak Teremtőjükkel: építenek egy hatalmas tornyot, saját legyőzhetetlenségüket szimbolizálandó; mire aztán Isten összezavarja a nyelvüket, „hogy ne értsék meg egymás beszédét”, s ezzel eléri, hogy abbahagyják a város és a torony építését, és szétszéledjenek az egész föld színén, hetven néppé osztódva szét. – Uo. 10:1–11:9.

l Noé hetiszakasza a Noét Ábrámmal (később Ábrahámmal) összekötő tíz nemzedék leszármazási rendjével fejeződik be, valamint szó esik még Ábrám utazásáról szülőhelyéről, Ur-Kaszdimból Cháránba, útban Kánaán földje felé. – Uo. 11:10–32.

 

Szemelvények

אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ, נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו, אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ. (בראשית ו, ט)

Ezek Noé leszármazottai: Noé igaz, jámbor ember volt a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. (1Mózes 6:9.)

אלה תולדות נח נח איש צדיק – Ezek Noé leszármazottai: Noé igaz… ember… [Miért csak Noé jellemzése után kerül sor leszármazottai felsorolására?] – הואיל והזכירו – [A válasz:] Mivel megemlítette őt (Noét) az Írás, – ספר בשבחו – megdicsérte, – שנאמר – ahogy írva van:[1] – זכר צדיק לברכה – „Az igaznak emlékezete áldásra való”. – דבר אחר – Másik magyarázat: – ללמדך – arra tanít téged ez, – שעיקר תולדותיהם של צדיקים – hogy a cádikok „utódainak” lényege, – מעשים טובים – a jó cselekedeteik.

בדורותיו – …a maga nemzedékében… – יש מרבותינו – Bölcseink egy része – דורשים אותו לשבח – ezt a kifejezést dicséretként magyarázza: – כל שכן – annál inkább, – שאלו היה בדור אברהם – ha Ábrahám nemzedékében élt volna, – היה צדיק יותר – még nagyobb cádik lehetett volna. – ויש שדורשים אותו לגנאי – Mások ezt szégyenként magyarázzák: – לפי דורו – csak a nemzedékéhez képest – היה צדיק – volt cádik, – ואלו היה בדורו של אברהם – ha Ábrahám nemzedékében élt volna, – לא היה נחשב לכלום – nem számított volna senkinek.

את האלהים התהלך נח – …Az Istennel járt Noé. – ובאברהם הוא אומר – Ábrahámról pedig ezt mondja a Tóra:[2] – התהלך לפני – „…járj énelőttem…”, – אשר התהלכתי לפניו – „Az Örökkévaló aki előtt jártam”. – נח היה צריך סעד לתומכו – Noénak támogatás kellett [az Örökkévalótól], – אבל אברהם היה מתחזק – Ábrahám azonban erős volt – ומהלך בצדקו מאליו – és magától járt az igaz úton.
וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס. (בראשית ו, יא)

A föld pedig megromlott Isten előtt, és megtelt a föld erőszakkal. (1Mózes 6:11)

ותשחת – …megromlott… – לשון ערוה ועבודה זרה – Ez paráználkodást és bálványimádást jelent. – כמו – Mint [a következő versben]:[3] – פן תשחיתון – „…nehogy megromoljatok”, – כי השחית כל בשר וגו’ – [és] „…mert minden élő hús megrontotta”.[4]

ותמלא הארץ חמס – …megtelt a föld erőszakkal, – גזל – rablással.

 

עֲשֵׂה לְךָ תֵּבַת עֲצֵי גֹפֶר קִנִּים תַּעֲשֶׂה אֶת הַתֵּבָה וְכָפַרְתָּ אֹתָהּ מִבַּיִת וּמִחוּץ בַּכֹּפֶר. (בראשית ו, יד)

Készíts magadnak bárkát góferfából, kamrákat készíts a bárkában, és kend be kívül-belül szurokkal. (1Mózes 6:14.)

עשה לך תבת – Készíts magadnak bárkát… – הרבה ריוח והצלה לפניו – Sok módja van a megmentésnek Őelőtte, – ולמה הטריחו – miért terhelte meg Noét – בבנין זה – mégis ezzel az építéssel? – כדי שיראוהו אנשי דור המבול – Azért, hogy [ezzel Noé a megtérésre biztassa embertársait] látni fogják az özönvíz nemzedékének emberei, – עוסק בה – hogyan foglalkozik azzal – מאה ועשרים שנה – 120 éven keresztül, – ושואלין אותו – és kérdezzék őt: – מה זאת לך – „Miért csinálod ezt?” – והוא אומר להם – Erre válaszolhat nekik: – עתיד הקב”ה – „Az Örökkévaló– להביא מבול לעולם – özönvizet fog bocsátani a földre”, – אולי ישובו – hátha ezáltal megtérnek.
וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתָּךְ, וּבָאתָ אֶל הַתֵּבָה אַתָּה וּבָנֶיךָ וְאִשְׁתְּךָ וּנְשֵׁי בָנֶיךָ אִתָּךְ. (בראשית ו, יח)

Én pedig szövetséget kötök veled: menj be a bárkába, te és fiaid, feleséged és fiaid feleségei veled együtt. (1Mózes 6:18.)

והקמותי את בריתי – Én pedig szövetséget kötök veled… – ברית היה צריך על הפירות – Szükség volt erre a szövetségre a gyümölcsök miatt, – שלא ירקבו ויעפשו – hogy meg ne rothadjanak, és meg ne penészedjenek [az özönvíz egy éve alatt], – ושלא יהרגוהו רשעים שבדור – és azért is, hogy a nemzedék gonoszai meg ne öljék őt, Noét.

אתה ובניך ואשתך – …te és fiaid, feleséged…. – האנשים לבד והנשים לבד – Külön a férfiak, és külön a nők. – מכאן – Ebből arra következtetünk, – שנאסרו בתשמיש המטה – hogy tilos volt számukra a házasélet [miközben az élőlények éppen elpusztulnak a bárkában].

 

וַיֹּאמֶר יהוה לְנֹחַ בֹּא אַתָּה וְכָל בֵּיתְךָ אֶל הַתֵּבָה כִּי אֹתְךָ רָאִיתִי צַדִּיק לְפָנַי בַּדּוֹר הַזֶּה. (בראשית ז, א)

Akkor ezt mondta az Örökkévaló Noénak: „Menj be egész családoddal a bárkába, mert téged láttalak igaznak Előttem ebben a nemzedékben…” (1Mózes 7:1.)

כי אותך ראיתי צדיק – …mert láttalak igaznak… – ולא נאמר צדיק תמים – De nincs írva „igaz, jámbornak”[5]. – מכאן – Innen tanuljuk, – שאומרים – hogy mondani – מקצת שבחו של אדם – a dicséretnek csak kis részét [szabad] – בפניו –az ember előtt, – וכולו שלא בפניו – és a teljeset csak akkor, amikor nincs jelen.

 

מִכֹּל הַבְּהֵמָה הַטְּהוֹרָה תִּקַּח לְךָ שִׁבְעָה שִׁבְעָה אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ וּמִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר לֹא טְהֹרָה הִוא שְׁנַיִם אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ. (בראשית ז, ב)

Minden tiszta baromból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, egy párat, hímet és nőstényt. (1Mózes 7:2.)

הטהורה – …tiszta… – העתידה להיות טהורה – Ami a jövőben tiszta [kóser] állat lesz – לישראל – a zsidóknak. – למדנו – Innen tudjuk, – שלמד נח תורה – hogy Noé [már] tanult Tórát.

שבעה שבעה – …hetet-hetet… – כדי שיקריב מהם קרבן – Hogy tudjon áldozatot bemutatni belőlük, – בצאתו – mikor kijönnek a bárkából.

 

כִּי לְיָמִים עוֹד שִׁבְעָה אָנֹכִי מַמְטִיר עַל הָאָרֶץ אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה וּמָחִיתִי אֶת כָּל הַיְקוּם אֲשֶׁר עָשִׂיתִי מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. (בראשית ז, ד)

Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel tartó esőt hullatok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőlényt, amelyet alkottam. (1Mózes 7:4.)

כי לימים עוד שבעה – Mert hét nap múlva… – אלו שבעת ימי אבלו – Ez volt a hét gyásznapja – של מתושלח הצדיק – az igaz Metuseláchnak – שחס הקב”ה על כבודו – és megtisztelvén őt az Örökkévaló – ועכב את הפורענות – visszatartotta a büntetést. – צא וחשוב שנותיו של מתושלח – Ha megszámolod Metuselách életének éveit, – ותמצא שהם כלים – azt fogod találni, hogy azok egybeesnek – בשנת שש מאות שנה לחיי נח – Noé 600. évével. [Metuselách Lemech születése után 782 évet élt,[6] Lemech pedig nemzette Noét 182 éves korában.[7] Ebből kitűnik (782–182), hogy Metuselách, Noé 600 éves korában halt meg.]

 

וַיִּסָּכְרוּ מַעְיְנֹת תְּהוֹם וַאֲרֻבֹּת הַשָּׁמָיִם, וַיִּכָּלֵא הַגֶּשֶׁם מִן הַשָּׁמָיִם. (בראשית ח, ב)

És bezárultak a mélység forrásai meg az ég zsilipjei, és megszűnt az eső az égből. (1Mózes 8:2.)

ויסכרו מעינות – És bezárultak a mélység forrásai… – כשנפתחו כתיב כל מעינות – Amikor megnyíltak, ez állt a szövegben: „Minden forrása”[8], – וכאן אין כתיב כל – míg ellenben itt a „minden” nem szerepel. – לפי שנשתיירו מהם – Ez azért van, mert egyesek nyitva maradtak, – אותן שיש בהם צורך לעולם – azok, amelyekre szüksége volt a világnak, – כגון חמי טבריא וכיוצא בהם – mint például Tibériás hőforrásai, és más ehhez hasonlók.

ויכלא – …és megszűnt… – וימנע – [Ez szószerinti fordításban azt jelenti, hogy] visszatartatott, – כמו לא תכלא רחמיך – [ezt a כלא (kálá) szógyököt hasonló értelmében máshol is találjuk] például „…ne vond meg tőlem irgalmadat…”,[9] – לא יכלה ממך – [és] „…nem tagadja meg tőled…”.[10]

 

צֵא מִן הַתֵּבָה, אַתָּה וְאִשְׁתְּךָ וּבָנֶיךָ וּנְשֵׁי בָנֶיךָ אִתָּךְ. (בראשית ח, טז)

Menj ki a bárkából, te és feleséged, fiaid és fiaid feleségei veled együtt. (1Mózes 8:16.)

אתה ואשתך וגו’ – …te és feleséged… – איש ואשתו – [Itt] férfi és asszony [együtt vannak megemlítve].[11] – כאן התיר להם תשמיש המטה – Most már újra megengedett volt számukra a házasélet.

 

כָּל רֶמֶשׂ אֲשֶׁר הוּא חַי לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה, כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל. (בראשית ט, ג)

Minden mozgó lény, amely él, tietek legyen eledelül; amint a zöld füvet [amelyet korábban már nektek adtam, most] nektek adtam mindent [eledelül]. (1Mózes 9:3.)

לכם יהיה לאכלה – …tietek legyen eledelül… – שלא הרשיתי לאדם הראשון לאכול בשר – [Isten azt mondta:] „Ádámnak, az első embernek nem engedtem meg, hogy húst egyen, – אלא ירק עשב – csakis zöldségeket. – ולכם כירק עשב – Míg ellenben nektek – amiképpen a zöldségeket, – שהפקרתי לאדם הראשון – amelyeket Ádámnak, az első embernek engedélyeztem, – נתתי לכם את כל – nektek mindent odaadtam.”

 

אַךְ בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ. (בראשית ט, ד)

De a húst lelkével, a vérrel ne egyétek. (1Mózes 9:4.)

בשר בנפשו – …húst lelkével, a vérrel… – אסר להם – Megtiltotta nekik, – אבר מן החי – hogy élő állatból [kimetszett] testrészből, azaz húsából, egyenek. – כלומר – Szó szerint azt jelenti: – כל זמן שנפשו בו – amíg a „lélek” [élet] benne van a vérében, [azaz amíg él az állat] – לא תאכלו הבשר – ne edd meg a húst.

בנפשו דמו – …lelkével, a vérrel… – בעוד נפשו בו – amíg a „lelke” [az élete] benne van. [Amiből tehát két tilalmat vezetünk le:] – בשר בנפשו… לא תאכלו – Húst lelkével… ne egyétek – הרי אבר מן החי – Ez az élő állatból kivágott testrészekre utal. – ואף בנפשו דמו לא תאכלו – Valamint lelkével, a vérrel ne egyétek, – הרי דם מן החי – ami az élő állat vérére utal.

 

וְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ מִיַּד כָּל חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ, וּמִיַּד הָאָדָם מִיַּד אִישׁ אָחִיו אֶדְרֹשׁ אֶת נֶפֶשׁ הָאָדָם. (בראשית ט, ה)

Véreteket pedig, melyben életetek van, számon fogom kérni, számon kérem minden állattól, és számon kérem minden embertől és annak fivérétől, az embernek lelkét. (1Mózes 9:5)

ואך את דמכם – Véreteket pedig… [A ואך (vöách) mintha az előző versre utalna vissza. Hogy is van ez?] – אף על פי שהתרתי לכם – Noha megengedtem nektek, – נטילת נשמה בבהמה – hogy elvegyétek az állatok életét, – את דמכם… אדרוש – [de] számon kérem a vérét, azaz megbüntetem, – מהשופך דם עצמו – aki saját vérét ontja, vagyis azt, aki öngyilkosságot követ el.

לנפשותיכם – …melyben életetek van… – אף החונק עצמו – Még akkor is, ha valaki megfojtja magát, – אף על פי שלא יצא ממנו דם – noha vér nem folyt belőle.

מיד כל חיה – …minden állattól… [Mivégre intette Isten a vadállatokat?] – לפי שחטאו דור המבול – Mivel az Özönvíz nemzedéke bűnbe esett, – והופקרו למאכל חיות רעות לשלוט בהן – minek következtében vadállatok prédájául lettek odavetve, – לשלוט בהן –és azoknak, a vadállatoknak, hatalmuk volt felettük, – שנאמר – amint írva van:[12] – נמשל כבהמות נדמו – „Mint a jószágot[13], uralják” [vagyis az ember a lábasjószághoz hasonlóan zsákmánya lesz a vadállatoknak], – לפיכך הוצרך להזהיר עליהן – így aztán az ő érdekükben szükséges volt figyelmeztetni – את החיות – a vadállatokat [nehogy emberre támadjanak].

ומיד האדם – …minden embertől… – מיד ההורג במזיד ואין עדים – Attól, aki előre megfontolt szándékkal és tanúk nélkül gyilkol, – אני אדרוש – számon kérem [a tettét].

מיד איש אחיו – …és annak fivérétől… [Hogyan lehet az áldozatra mint a gyilkos fivérére utalni? Ez azt jelenti:] – מיד שהוא אוהב לו כאח – hogy úgy szereti, akár fivérét, – והרגו שוגג – és csak véletlenségből ölte meg, – אני אדרוש אם לא יגלה – számon kérem rajta tettét, ha nem vonul számkivetésbe – ויבקש על עונו לימחל – és nem imádkozik bűne bocsánatáért, – שאף השוגג צריך כפרה – mert bizony még egy nem szándékosan elkövetett [gyilkosság] is vezeklést tesz szükségessé. – ואם אין עדים –És ha nincsenek tanúk, – לחייבו גלות – akik számkivetésre köteleznék, – והוא אינו נכנע – ő pedig nem alázkodik meg, – הקדוש ברוך הוא דורש ממנו – Isten számon kéri rajta [tettét], – כמו שדרשו רבותינו ז”ל – ahogyan Bölcseink magyarázták [a verset:] – והאלהים אנה לידו – „És az Isten juttatta kezére”[14], – במסכת מכות – a [Talmud] Mákot traktátusában[15], – הקדוש ברוך הוא מזמנן לפונדק אחד וכו’ – Isten úgy intézi, hogy összetalálkozzanak egy vendégfogadóban [az, aki akaratlanul ölt és az, aki előre megfontolt szándékkal ölt. Ez utóbbi egy létra alatt ül, az előbbi pedig éppen lefelé ereszkedik a létrán, amikor egyszer csak megcsúszik, rázuhan az alatta ülőre, és ezzel megöli. A valódi gyilkos ily módon elnyeri büntetését, a véletlenül gyilkoló pedig számkivetésbe vonul, mivel itt már vannak tanúk.]

 

וַיַּרְא חָם אֲבִי כְנַעַן אֵת עֶרְוַת אָבִיו, וַיַּגֵּד לִשְׁנֵי אֶחָיו בַּחוּץ. (בראשית ט, כב)

Mikor Chám, Kánaán atyja meglátta atyja meztelenségét, megmondta kinnlevő két testvérének. (1Mózes 9:22.)

וירא חם אבי כנען – …Chám, Kánaán atyja meglátta… – יש מרבותינו אומרים – Bölcseink közül egyesek azt mondják, hogy – כנען ראה והגיד לאביו – Kánaán látta meg először [az ittas Noét], és szólt róla apjának. – לכך הוזכר על הדבר – Ezért van [Kánaán] megemlítve a történet kapcsán, – ונתקלל – és ezért lett [később] megátkozva.

וירא… את ערות אביו – …meglátta atyja meztelenségét… [Ez nem jelentheti azt, hogy Chám semmi mást nem tett, csak meglátta. A 24. versben ugyanis a következőt találjuk: „Mikor Noé mámorából felébredt és megtudta, mit tett vele legkisebb fia”.] – יש אומרים סרסו – Bölcseink közül egyesek azt állítják, hogy [Chám] kasztrálta [atyját]. – ויש אומרים רבעו – Mások szerint nemierőszakot követett el rajta.

 

אֵלֶּה בְנֵי חָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לִלְשֹׁנֹתָם, בְּאַרְצֹתָם בְּגוֹיֵהֶם. (בראשית י, כ)

Ezek Chám fiai családtagjaik szerint, nyelveik szerint, országaikban, népeikben. (1Mózes 10:20.)

ללשונותם בארצותם – …nyelveik szerint, országaikban… – אף על פי שנחלקו ללשונות וארצות – Jóllehet nyelveik és országaik szerint különbözőek lettek, – כולם בני חם הם – mégis mind Chám leszármazottai.

 

וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת, וּדְבָרִים אֲחָדִים. (בראשית יא, א)

És az egész földnek egy volt a nyelve és egyféle volt a beszéde. (1Mózes 11:1.)

שפה אחת – …egy volt a nyelve… – לשון הקודש – [Ez a nyelv] a szent nyelv[, a héber volt].[16]

ודברים אחדים – …és egyféle volt a beszéde. – באו בעצה אחת – Azaz egy tervvel jöttek – ואמרו לא כל הימנו – és mondták: „[Istennek] nincs joga ahhoz, – שיבור לו את העליונים – hogy a mennyet egyedül a Maga számára válassza ki. – נעלה לרקיע – Nosza menjünk fel az égbe, – ונעשה עמו מלחמה – és szálljunk hadba Vele!” – דבר אחר – [A ודברים אחדים (udvárim áchádim)] egy másik magyarázata: – על יחידו של עולם – [Istenkáromló módon beszéltek] az univerzum Egyedüli Létezőjéről. – דבר אחר – A ודברים אחדים (udvárim áchádim) egy újabb magyarázata: – אמרו אחת לאלף ושש מאות חמשים ושש שנים – Azt mondták: „1656 évente egyszer[17] – הרקיע מתמוטט – az égbolt összeroskad, – כשם שעשה בימי המבול – mint az Özönvíz idején. – בואו ונעשה לו סמוכות – Nosza, [ezúttal készüljünk fel rá, és] készítsünk támasztékot neki!”

 

[1] Példabeszédek 10:7.

[2] 1Mózes 17:1., 24:40.

[3] 5Mózes 4:16.

[4] 1Mózes 6:12.

[5] Lásd a fenti elemzést 6:9.

[6] 1Mózes 5:26.

[7] Uo. 28–29.

[8] 7:11.

[9] Zsoltárok 40:12.

[10] 1Mózes 23:6.

[11] Lásd Rási uo. 6:18., 7:7.

[12] Zsoltárok 49:13.

[13] A נמשל (nimsál) kétféleképpen is fordítható: 1. összehasonlítva; 2. uralva.

[14] 2Mózes 21:13.

[15] 10b.

[16] Lásd Rási 1Mózes 2:23., ahol kimutatja, hogy a világ héber nyelven teremtetett. Ha tehát csak egyetlen nyelv létezett, akkor az nyilván a héber volt.

[17] Ennyi idő telt el a Teremtés és az Özönvíz között.

Megszakítás