Toldot (1Mózes 25:19–28:9.) פרשת תולדות

 A hetiszakasz tartalmából

l  Izsák feleségül veszi Rebekát. Húsz gyermektelen évet követően imáik meghallgatásra találnak, és Rebeka megfogan. Nehéz a terhessége, mivel „a gyermekek tusakodtak a méhében”; Istentől megtudja, hogy „két nemzet van a te méhedben”, és hogy a fiatalabb uralkodni fog majd az idősebb felett.– Uo. 25:19–23.

l  Először Ézsau bújik elő; Jákob Ézsau sarkát markolva követi. Ézsauból „ügyes vadász, a mező embere” lesz; Jákob pedig „jámbor” ember, sátorlakó. Izsák Ézsaut kedveli jobban, Rebekának Jákob a kedvence. Egy nap, éhesen és kimerülten térvén vissza a mezőről, Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát Jákobnak egy tál vörös lencséből készült főzelékért. – Uo. 25:24–34.

l  Gerárban, a filiszteusok földjén Izsák nővéreként szerepelteti Rebekát, attól tartván, hogy esetleg valaki, aki megkívánja az asszonyt szépsége miatt, megöli érte őt. Izsák műveli a földet, kiássa a korábban apja, Ábrahám által ásott és a filiszteusok által betemetett kutakat, és egy sor új kutat is fúr: az első kettő birtoklásáért viszály tör ki a filiszteusokkal, a harmadik kút vizét azonban békében élvezik. – Uo. 26:1–33.

l  Ézsau két hettita nőt vesz feleségül. Izsák megöregszik és megvakul, és kifejezi óhaját, hogy mielőtt meghalna, megáldja Ézsaut. Miközben Ézsau távol van, hogy vadat ejtsen apjának, majd abból ízletes pecsenyét készítsen, Rebeka felöltözteti Jákobot Ézsau ruháiba, finom étket készít a kecskegidákból, és beküldi vele Jákobot atyjához. Izsák megáldja Jákobot „az ég harmatával és a föld kövérségével” és a fivére feletti uralommal. Amikor Ézsau visszatér, és a csalásra fény derül, Izsák csupán annyit tehet síró fiáért, hogy megjósolja: Ézsau a kardja után fog élni, és amikor Jákob elbotlik, elveszti uralmát a bátyja felett.– Uo. 26:34–27:41.

l  Jákob elhagyja Cháránt, menekülve Ézsau haragja elől és hogy feleséget találjon magának anyja bátyjának, Lábánnak családjából. Ézsau vesz magának egy harmadik feleséget is, Máchálátot, Ismáél leányát. – Uo. 27:42–28:9.

Szemelvények

וַיְהִי יִצְחָק בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה בְּקַחְתּוֹ אֶת רִבְקָה בַּת בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי מִפַּדַּן אֲרָם, אֲחוֹת לָבָן הָאֲרַמִּי לוֹ לְאִשָּׁה. (בראשית כה, כ)

Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betuél leányát, Pádán-Arámból, az arám Lábán húgát. (1Mózes 25:20.)

בת בתואל מפדן ארם אחות לבן – …az arám Betuél leányát, Pádán-Arámból, az arám Lábán húgát. – וכי עדיין לא נכתב – Talán eddig nem írta a Tóra, – שהיא בת בתואל – hogy ő Betuél lánya, – ואחות לבן – Lábán húga – ומפדן ארם – és hogy Pádán-Arámból való?[1] – אלא – Azért [írja a Tóra ismét], – להגיד שבחה – hogy dicsérően szóljon róla: – שהיתה בת רשע – mivel gonosz embernek a leánya volt, – ואחות רשע – egy gonosz férfinak a húga volt, – ומקומה אנשי רשע – és gonosz helyről származott, – ולא למדה ממעשיהם – ám ő mégse tanulta el tőlük [a rosszat].

 

וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַיהוה לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא, וַיֵּעָתֶר לוֹ יהוה וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ. (בראשית כה, כא)

És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz feleségével átellenben, mivel meddő volt. Az Örökkévaló engedett neki, és viselős lett Rebeka, a felesége. (1Mózes 25:21.)

לנכח אשתו – …feleségével átellenben… – זה עומד בזוית זו – Izsák állt az egyik sarokban – ומתפלל – és imádkozott, – וזו עומדת בזוית זו – és Rebeka állt a másikban – ומתפללת – és ő is imádkozott.

ויעתר לו – …Az Örökkévaló engedett neki… – לו ולא לה – [A „neki” – itt a héberben hímnemben van írva, ebből arra övetkeztetőnk, hogy] Izsák fohászának és nem Rebeka fohászának, – שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק – mert nem ugyanolyan egy olyan cádik imája, aki igaz embernek a gyermeke (Izsák, Ábrahám fia), – לתפלת צדיק בן רשע – mint egy olyan cádik imája, aki gonosz embernek a gyermeke (Rebeka, Betuél leánya). – לפיכך – Ígyhát – לו – „neki” hímnemben – ולא לה – és nem nőnemben.

 

וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי, וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת יהוה. (בראשית כה, כב)

És a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta [Rebeka]: Ha így van, minek élek én? És elment azért, hogy megkérdezze az Örökkévalót. (1Mózes 25:22.)

ויתרוצצו – …a fiúk tusakodtak… – רבותינו דרשוהו לשון ריצה – Bölcseink a jitrocácu szót (tusakodtak), a ricá (futás) szóból eredeztetik: – כשהיתה עוברת – mikor Rebeka elhaladt – על פתחי תורה של שם ועבר – Sém és Éver tanházának kapuja előtt, – יעקב רץ ומפרכס לצאת – Jákob „szaladt”, és megpróbált kibújni, – עוברת על פתחי עבודה זרה – mikor egy bálványimádó hely kapuja előtt ment el, – עשו מפרכס לצאת – akkor Ézsau „szaladt” és próbált kibújni.

 

וַיֹּאמֶר יהוה לָהּ שְׁנֵי גוֹיִם בְּבִטְנֵךְ וּשְׁנֵי לְאֻמִּים מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ, וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר. (בראשית כה, כג)

És mondta neki az Örökkévaló: két nemzet van a méhedben, két nép válik szét bensődben, egyik nép erősebb lesz a másiknál, és az idősebb szolgálja majd a fiatalabbat. (1Mózes 25:23.)

ויאמר ה’ לה – És mondta neki az Örökkévaló… – על ידי שליח – küldött által. – לשם נאמר ברוח הקודש – Sémhez szólt az isteni látomás, – והוא אמר לה – ő pedig átadta neki (Rebekának).

ממעיך יפרדו – …két nép válik szét bensődben… – מן המעים הם נפרדים – Már bensejében külön válnak, – זה לרשעו – az egyik [Ézsau] a gonoszságra, – וזה לתומו – a másik [Jákob] a jámborságra.

מלאם יאמץ – …erősebb lesz a másiknál… – לא ישוו בגדולה – Nem lesznek [soha] ugyanolyan nagyok, – כשזה קם – mikor az egyik felemelkedik, – זה נופל – a másik lehanyatlik. – וכן הוא אומר – Ezért van írva:[2] – אמלאה החרבה – „[Cór (Ézsau leszármazottainak városa) ezt mondta Jeruzsálemről:] …hadd teljek meg a lerombolásából”, – לא נתמלאה צור – mert nem tudott betelni Cór, – אלא מחורבנה של ירושלים – csak Jeruzsálem bukásából.

 

וַיִּמְלְאוּ יָמֶיהָ לָלֶדֶת, וְהִנֵּה תוֹמִם בְּבִטְנָהּ. (בראשית כה, כד)

És midőn beteltek napjai, hogy szüljön, ikrek voltak a méhében. (1Mózes 25:24.)

והנה תומם – …ikrek… – חסר – Hiányosan írva תומם (tomim – álef és jud nélkül), – ובתמר תאומים מלא – de Támárnál (Perec és Zerách anyjánál) a teomim szó[3] teljesen van írva (áleffal és juddal), – לפי ששניהם צדיקים – mivel Támárnak mindkét gyermeke cádik volt, – אבל כאן – de itt – אחד צדיק – az egyik cádik volt, – ואחד רשע – a másik gonosz.

 

וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד אִישׁ שָׂדֶה, וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים. (בראשית כה, כז)

A fiúk felnőttek, Ézsau ügyes vadász volt, a mező embere, Jákob pedig jámbor ember volt, sátrak lakója. (1Mózes 25:27.)

ויגדלו הנערים ויהי עשו – A fiúk felnőttek… [Ebből a mondatból úgy tűnik, mintha csak ekkor váltak volna külön utjaik. De hát nem azt olvastuk, hogy már az anyaméhből előjővén más utakat követtek?[4]] – כל זמן שהיו קטנים – Míg kisgyermekek voltak, – לא היו נכרים במעשיהם – nem lehetett megkülönböztetni őket cselekedeteik alapján, – ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם – és senki sem ismerhette valódi jellemüket. – כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה – Mihelyst azonban betöltötték tizenharmadik életévüket, – זה פירש לבתי מדרשות – egyikük bevette magát a tanházakba, – וזה פירש לעבודה זרה – a másik pedig bálványimádásra adta a fejét.

יודע ציד – …ügyes vadász volt… – לצוד ולרמות את אביו – [Azaz tudta,] hogyan ejtse tőrbe és vezesse félre az apját – בפיו – a szájával [vagyis a szavaival], – ושואלו – amikor [például ilyesmit] kérdezett tőle: – אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן – „Atyám, miképpen kell tizedet fizetni a sóból és a szénából?” [Noha valójában tudta, hogy ezekre a dolgokra nincs semmiféle adófizetési kötelezettség kiróva.] – כסבור אביו – Atyja pedig ily módon azt gondolhatta, – שהוא מדקדק במצות – hogy [fia] kínos lelkiismeretességgel tartja be a micvákat.

איש שדה – …a mező embere… – כמשמעו – Ezt szó szerint kell érteni, – אדם בטל – vagyis: egy dologtalan ember, – וצודה בקשתו חיות ועופות – aki az íját használja vadak és madarak elejtésére.

תם – …jámbor… – אינו בקי בכל אלה – [Vagyis valaki,] aki nem igazán ért mindezekhez, – אלא כלבו כן פיו – hanem azt mondja, amit gondol. – מי שאינו חריף לרמות – Arra, aki nem képes másokat félrevezetni, – קרוי תם – azt mondjuk: תם (tám).

ישב אהלים – …sátorok lakója. [Miért a többes szám?] – אהלו של שם ואהלו של עבר – [Utalás:] Sém sátrára és Éver sátrára.

 

וַיֹּאמֶר עֵשָׂו הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת, וְלָמָּה זֶּה לִי בְּכֹרָה. (בראשית כה, לב)

S szólt Ézsau: „Íme, én már a halál elé megyek, mire való nekem az elsőszülöttség?” (1Mózes 25:32.)

הנה אנכי הולך למות – …Íme, én már a halál elé megyek… [Hogy, hogy Ézsau ilyen olcsón adta el a neki kijáró elsőszülöttség jogát?] – מתנודדת והולכת היא הבכורה – [Azt gondolta magában Ézsau, hogy] az elsőszülöttségi jog bizonytalan és múlandó, – שלא תהא כל עת העבודה בבכורות – mert nem az elsőszülött fogja mindig végezni az áldozati szolgálatot, – כי שבט לוי יטול אותה – ugyanis végül Lévi törzse fogja átvenni azt[5]. – ועוד אמר עשו – Továbbá azt kérdezte Ézsau [Jákobtól]: – מה טיבה של עבודה זו – „Milyen természetű ez a Szolgálat?” – אמר לו – [Jákob] így válaszolt: – כמה אזהרות ועונשין – „Számos tilalommal, büntetéssel, – ומיתות תלוין בה – [sőt] halálbüntetéssel [is] jár; – כאותה ששנינו – mint azt [a Misnában] tanultuk:[6] – אלו הן שבמיתה – ťA következő [dolgok] halálbüntetéssel sújthatók: – שתויי יין – [ha a szolgálatot végzők] bort ittak – ופרועי ראש – vagy nyíratlan a hajuk.Ť” – אמר – [Így hát Ézsau] azt mondta: – אני הולך למות – „Végül hát meghalok – על ידה – [elsőszülöttségem] következtében; – אם כן מה חפץ לי בה – ha pedig így van, miért is vágynék rá?”

 

עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקֹלִי, וַיִּשְׁמֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי. (בראשית כו, ה)

„…Mert Ábrahám hallgatott szavamra, és követte figyelmeztetéseimet, parancsolataimat, törvényeimet és tanaimat”. (1Mózes 26:5)

שמע אברהם בקולי – …Ábrahám hallgatott szavamra… – כשנסיתי אותו – Amikor próbára tettem.

וישמר משמרתי – …követte figyelmeztetéseimet… – גזרות – [Utalás azokra] az elővigyázatossági intézkedésekre, – להרחקה – melyeknek célja elkerülni – על אזהרות שבתורה – a Tórában [kijelentett] tilalmak [áthágását], – כגון שניות לעריות – amilyenek például a másodfokú vérfertőzés – ושבות לשבת – valamint a Szombatra vonatkozó rabbinikus tilalmak.

מצותי – …parancsolataimat… – דברים שאילו לא נכתבו – [Utalás olyan] dolgokra, amelyek ha nem is lennének leírva, – ראויין הם להצטוות – illene őket megparancsolni [annyira maguktól értetődőek]; – כגון גזל ושפיכות דמים – ilyen például a rablásra és ölésre [vonatkozó tilalom].

חקותי – …törvényeimet… – דברים – [Utalás olyan] dolgokra, – שיצר הרע ואומות העולם – amelyeket az ember rossz ösztöne és a világ népei – משיבין עליהם – vitatnak; – כגון אכילת חזיר – amilyen például a sertés fogyasztásának [tilalma][7] – ולבישת שעטנז – valamint a gyapjúból és lenből [vegyesen szőtt] ruhák viselésének [tilalma],[8] – שאין טעם בדבר – amelyeknek [látszólag] nincsen semmi oka, – אלא גזירת המלך – de a „Király” rendelte el azokat, – וחקותיו על עבדיו – és az Ő rendeletei kötelezőek alattvalóira nézve.

ותורתי – …és tanaimat. [Miért a többes szám?] – להביא תורה שבעל פה – Hogy benne foglaltassék a Szóbeli Tan is [az Írott Tannal együtt], – הלכה למשה מסיני – azok a törvények is, amelyeket az Örökkévaló Mózesnek a Szináj hegyén adott át, [de akkor nem lettek leírva].

 

וַיִּזְרַע יִצְחָק בָּאָרֶץ הַהִוא וַיִּמְצָא בַּשָּׁנָה הַהִוא מֵאָה שְׁעָרִים, וַיְבָרֲכֵהוּ יהוה. (בראשית כו, יב)

És vetett Izsák abban az országban, és százszor annyi termett neki abban az évben, mert megáldotta az Örökkévaló. (1Mózes 26:12.)

בארץ ההיא – …abban az országban… [Miért van kihangsúlyozva, hogy „abban az országban”?] – אף על פי – Dacára a ténynek, hogy az (vagyis Gerár) – שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה – nem olyan nagybecsű, mint maga Izrael földje, – כארץ שבעה גוים – azaz a Hét Nép földje [mégis Izsáknak csodálatosmód sikeres aratása volt ott.].

בשנה ההיא – …abban az évben… – אף על פי שאינה כתקנה – Dacára a ténynek, hogy az rendhagyó [év] volt, – שהיתה שנת רעבון – mivel éhínség volt.

בארץ ההיא בשנה ההיא – …abban az országban… abban az évben… – שניהם למה – Miért van mindkettő megemlítve? – לומר שארץ קשה – Hogy tudjuk, kíméletlen volt a föld is, – והשנה קשה – és kemény volt az év is [és ennek ellenére sikerrel járt Izsák].

מאה שערים – …százszor annyi… – שאמדוה כמה ראויה לעשות – Felbecsülték, mennyit teremhet [a föld], – ועשתה על אחת מאה שאמדוה – és minden felbecsült egység mennyiségének százszorosát teremte. [A Midrás[9] mindazonáltal megkérdezi: „Mi célból becsülték fel a várható termést?”] – ורבותינו אמרו – Bölcseink azt mondták: – אומד זה למעשרות היה – A felbecslés a tizedfizetés[10] miatt történt.

 

וַיִּגְדַּל הָאִישׁ, וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְגָדֵל עַד כִּי גָדַל מְאֹד. (בראשית כו, יג)

És naggyá lett a férfiú, egyre nagyobb, míg igen naggyá lett. (1Mózes 26:13.)

כי גדל מאד – …igen naggyá lett. – שהיו אומרים – [Annyira,] hogy az emberek azt mondogatták: – זבל פרדותיו של יצחק – „[Inkább legyen miénk] Izsák öszvéreink ganéja, – ולא כספו וזהבו של אבימלך – mint Ávimelech ezüstje vagy aranya.”

 

וַיְהִי עֵשָׂו בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה וַיִּקַּח אִשָּׁה אֶת יְהוּדִית בַּת בְּאֵרִי הַחִתִּי, וְאֶת בָּשְׂמַת בַּת אֵילֹן הַחִתִּי. (בראשית כו, לד)

Mikor Ézsau negyvenéves volt, feleségül vette Jehuditot, a hettita Beéri leányát és Boszmátot, a hettita Élón leányát. (1Mózes 26:34.)

בן ארבעים שנה – …negyvenéves… [Miért várt negyvenéves koráig a nősüléssel? Miért csak Ézsauval kapcsolatban értesülünk, mennyi idős volt, amikor megházasodott? Jákobbal kapcsolatban miért nem?] – עשו היה נמשל לחזיר – Ézsaut egy disznóhoz hasonlítják,[11] – שנאמר יכרסמנה חזיר מיער – mint írva van:[12] „Lerágja az erdei vadkan” [ez Edomra, Ézsau leszármazottaira utal]. – החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו – Amikor a disznó leheveredik, kinyújtja patáit, – לומר ראו שאני טהור – mintha csak azt mondaná: „Nézd csak én egy tiszta állat vagyok.”[13] – כך אלו אלופי עשו – Hasonlóan, Ézsau leszármazottai – גוזלים וחומסים – rabolnak és erőszakoskodnak, – ומראים עצמם כשרים – [ugyanakkor] úgy tesznek, mintha tiszteletre méltóak, erkölcsösek lennének. – כל ארבעים שנה – Az [első] negyven évben – היה עשו צד נשים מתחת בעליהן – Ézsau asszonyokat rabolt el férjeiktől, – ומענה אותם – és erőszakkal magáévá tette őket; – כשהיה בן ארבעים אמר – amikor aztán negyven éves lett, azt mondta: – אבא בן ארבעים שנה נשא אשה – „Atyám negyvenéves volt, amikor megházasodott,[14] – אף אני כן – én is így teszek hát.”

 

וַיֹּאמֶר הִנֵּה נָא זָקַנְתִּי, לֹא יָדַעְתִּי יוֹם מוֹתִי. (בראשית כז, ב)

És [Izsák] szólt hozzá: „Lám, megöregedtem, nem tudom halálom napját…” (1Mózes 27:2.)

לא ידעתי יום מותי – …nem tudom halálom napját… [Miért éppen ekkor kezdett el nyugtalankodni a halála miatt?] – אמר רבי יהושע בן קרחה – Jehósuá ben Kárchá rabbi azt mondta: – אם מגיע אדם לפרק אבותיו – amikor valaki közeledik ahhoz az életkorhoz, [amely életkorban] a szülei [meghaltak], – ידאג חמש שנים לפניהם – ideje aggódnia öt évvel korábban – וחמש לאחר כן – és öt évvel azt [az életkort] követően. – ויצחק היה בן מאה עשרים ושלש – Izsák [ekkor] százhuszonhárom éves volt,[15] – אמר שמא לפרק אמי אני מגיע – és azt mondta: „Talán anyám életkorát érem meg, – והיא מתה בת מאה עשרים ושבע – aki százhuszonhét esztendős korában hunyt el,[16] – והריני בן חמש שנים סמוך לפרקה – és így most már kevesebb mint öt évnyire vagyok az ő korától.” – לפיכך לא ידעתי יום מותי – Ezért: „Nem tudom halálom napját…” – שמא לפרק אמי – talán anyám korában, – שמא לפרק אבא – talán atyám korában [fogok meghalni, aki 175 évesen hunyt el[17]].

 

וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל יַעֲקֹב גְּשָׁה נָּא וַאֲמֻשְׁךָ בְּנִי, הַאַתָּה זֶה בְּנִי עֵשָׂו אִם לֹא. (בראשית כז, כא)

És szólt Izsák Jákobhoz: „Lépj közelebb, kérlek, hogy megtapogassalak, fiam, vajon te vagy-e valóban Ézsau fiam, vagy nem”. (1Mózes 27:21.)

גשה נא ואמשך – …Lépj közelebb, kérlek, hogy megtapogassalak… [Miért gyanakodott Izsák, hogy nem Ézsau jött be hozzá?] – אמר יצחק בלבו – Izsák azt gondolta magában: – אין דרך עשו – „Nem megszokott, hogy Ézsau – להיות שם שמים שגור בפיו – ilyen készségesen említse Isten Nevét, – וזה אמר – ez meg itt azt mondta:[18] – כי הקרה ה’ אלהיך – ťMert szerencsét adott az Örökkévaló, a te Istened.Ť”

וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב אֶל יִצְחָק אָבִיו וַיְמֻשֵּׁהוּ, וַיֹּאמֶר הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב וְהַיָּדַיִם יְדֵי עֵשָׂו. (בראשית כז, כב)

És Jákob közelebb lépett az atyjához, Izsákhoz; ő megtapogatta, és így szólt: „A hang Jákob hangja, de a kezek Ézsau kezei”. (1Mózes 27:22.)

קול יעקב – …Jákob hangja… [Ha Izsák valóban felismerte Jákob hangját, akkor miért nem fogott azonnal gyanút, amikor ezt hallotta tőle: „Én vagyok Ézsau, elsőszülötted”? Továbbá, amikor Jákob anyjával beszélt, akkor látszólag csak azért aggódott, hogy atyja esetleg megérintheti. Attól miért nem tartott, hogy atyja felismerheti a hangját?] – שמדבר בלשון תחנונים – [Valójában arról van szó,] hogy [a hangjukat nem lehetett megkülönböztetni egymástól. Izsák csak Jákob beszédmodora miatt fogott gyanút. Jákob] kedvesen és esdekelve beszélt: – קום נא – „Kelj föl, kérlek.”[19] – אבל עשו בלשון קנטוריא דבר – Míg ellenben Ézsau érdesebben fogalmazott: – יקום אבי – „Kelj föl, atyám!”

 

יַעַבְדוּךָ עַמִּים וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ לְאֻמִּים הֱוֵה גְבִיר לְאַחֶיךָ וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ בְּנֵי אִמֶּךָ, אֹרְרֶיךָ אָרוּר וּמְבָרֲכֶיךָ בָּרוּךְ. (בראשית כז, כט)

Szolgáljanak téged népek, / és boruljanak le előtted nemzetek, / légy úr testvéreid fölött, / és boruljanak le előtted anyád fiai, / legyen átkozott, aki téged átkoz, / és legyen áldott, aki téged áld. (1Mózes 27:29.)

בני אמך – …anyád fiai… – ויעקב אמר ליהודה – Holott Jákob azt mondta Jehudának:[20] – בני אביך – „…atyád fiai…”. – לפי שהיו לו בנים – Ennek oka pedig az, hogy az ő (Jákob) gyerekei – מכמה אמהות – több anyától származtak, – וכאן שלא נשא אלא אשה אחת – míg ellenben ő [Izsák], aki csak egy asszonyt vett el, – אמר בני אמך – azt mondja: „Anyád fiai.”

ארריך ארור ומברכיך ברוך – …legyen átkozott, aki téged átkoz, és legyen áldott, aki téged áld. – ובבלעם הוא אומר – Holott a Bileámról szóló történetben az áll:[21] – מברכיך ברוך ואורריך ארור – „Áldott legyen mindenki, aki téged áld, és átkozott legyen mindenki, aki téged átkoz.” [Azaz fordított a sorrend – az áldók vannak elsőként említve.] – הצדיקים – [Ennek oka pedig az, hogy] az igazak – תחלתם יסורים – először szenvednek – וסופן שלוה – s [csak] végül [élvezhetik] a békességet; – ואורריהם ומצעריהם – imígyen tehát azok, akik átkozzák őket és fájdalmat okoznak nekik, – קודמים למברכיהם – [időben] megelőzik az őket áldókat. – לפיכך יצחק הקדים – Izsák tehát elsőként – קללת אוררים – az átkozók átkát [említette meg], – לברכת מברכים – [s csak ezt követően] az áldók áldásait. – והרשעים תחלתן שלוה – A gonosztevőknek [viszont] elsőként békesség [jut], – וסופן יסורין – de végül szenvednek. – לפיכך בלעם הקדים ברכה – Bileám ezért említette elsőként az áldást, – לקללה – és [csak] utána az átkot.[22]

 

וַיַּעַן יִצְחָק וַיֹּאמֶר לְעֵשָׂו הֵן גְּבִיר שַׂמְתִּיו לָךְ וְאֶת כָּל אֶחָיו נָתַתִּי לוֹ לַעֲבָדִים וְדָגָן וְתִירֹשׁ סְמַכְתִּיו, וּלְכָה אֵפוֹא מָה אֶעֱשֶׂה בְּנִי. (בראשית כז, לז)

És Izsák felelt, és így szólt Ézsauhoz: „Bizony úrrá tettem meg őt feletted, és testvéreit mind szolgákul adtam néki, gabonával és musttal gyarapítottam őt; érted tehát hol tehetnék valamit fiam?” (1Mózes 27:37.)

הן גביר – …Bizony úrrá… – ברכה זו שביעית היא – Ez a hetedik áldás, [amelyet Jákob kapott Izsáktól],[23] – והוא עושה אותה ראשונה – ő [Izsák] mégis elsőként említi, [amikor Ézsauhoz beszél]! – אלא – Ám [ennek az a magyarázata, hogy] – אמר לו – [tulajdonképpen] azt mondta neki [Ézsaunak]: – מה תועלת לך בברכה – „Mi hasznod lesz abból, ha megáldalak? – אם תקנה נכסים שלו הם – Hiszen, ha vagyont szerzel, az az övé [Jákobé] lesz, – שהרי גביר שמתיו לך – mert úrrá tettem őt fölötted, – ומה שקנה עבד קנה רבו – és bármit szerezzen is egy szolga, az úgyis az uráé.”

ולכה אפוא מה אעשה – …érted tehát hol tehetnék valamit… – איפה אבקש – [Az אפוא (éfo) itt azt jelenti:] „Hol találhatnék valamit, – מה לעשות לך – amit tehetnék érted?”

 

עַד שׁוּב אַף אָחִיךָ מִמְּךָ וְשָׁכַח אֵת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ לּוֹ וְשָׁלַחְתִּי וּלְקַחְתִּיךָ מִשָּׁם, לָמָה אֶשְׁכַּל גַּם שְׁנֵיכֶם יוֹם אֶחָד. (בראשית כז, מה)

„…Amíg elfordul tőled testvéred haragja, és elfelejti, amit ellene elkövettél, akkor elküldök majd érted, és elhozlak onnan. Miért fosztassam meg mindkettőtöktől egy napon?” (1Mózes 27:45.)

למה אשכל – …Miért fosztassam meg… –אהיה שכולה משניכם – [vagyis: miért] legyek megfosztva mindkettőtöktől. – הקובר את בניו קרוי שכול – Azt, aki eltemeti a gyermekeit, „megfosztott, elhagyatott”-nak nevezik. – וכן ביעקב אמר – Hasonlóképp, Jákobbal kapcsolatban, ez áll:[24] – כאשר שכלתי שכלתי – „Én pedig, ha már meg vagyok fosztva gyermekeimtől, hát legyek megfosztva.”

גם שניכם – …mindkettőtöktől… [Miért érezte azt Rebeka, hogy mindkettőjüket elveszítheti? A válasz:] – אם יקום עליך – „Ha ellened támad, – ואתה תהרגנו – és te megölöd őt, – יעמדו בניו ויהרגוך – akkor gyermekei ellened fognak támadni, és megölnek téged.” – ורוח הקדש נזרקה בה – Itt [Rebekát] megszállta a prófécia ihlete, – ונתנבאה – és megjövendölte, – שביום אחד ימותו – hogy ugyanaznap fognak meghalni, [Jákob és Ézsau,] – כמו שמפורש בפרק המקנא לאשתו – amint az a Hámökáné löisto kezdetű [talmudi] fejezetben kifejtésre kerül.[25]

 

[1] Lásd: 1Mózes 22:23., 24:29.

[2] Jechezkél 26:2.

[3] 1Mózes 38:27.

[4] Lásd a 1Mózes 25:23. vershez tartozó Rási-kommentárt.

[5] A Tóra leírása szerint (2Mózes 13:2.), eredetileg az elsőszülöttek voltak kiválasztva a szentélybeli szolgálatra, ez azonban az aranyborjú bűne után megváltozott (4Mózes 3:11-13.).

[6] Szánhedrin 22b. Lásd 3Mózes 10:6., Jechezkél 44:20–21.

[7] 3Mózes 11:7.

[8] 5Mózes 22:11.

[9] Brésit rábá 64:6.

[10] 4Mózes 18:21., 24.

[11] Brésit rábá 65:1.

[12] Zsoltárok 80:14.

[13] A hasított pata a azoknak a tiszta [kóser] négylábú állatoknak az egyik ismertetőjele, amelyeknek fogyasztása a zsidók számára megengedett, lásd 3Mózes 11:3., 7.

[14] 1Mózes 25:20.

[15] Jákob 63 éves volt, amikor atyja áldásában részesült. Mivel Izsák 60 éves volt Jákob születésekor, így most 123 éves volt. Izsák, aki most már kevesebb mint öt évnyire volt anyja elhalálozási életkorától – Sára ugyanis 127 éves korában halt meg –, nyugtalankodni kezdett. (Rási a Brésit rábá 65:12-ről)

[16] 1Mózes 23:1.

[17] Uo. 25:7.

[18] 20. vers.

[19] 19. vers.

[20] 1Mózes 49:8.

[21] 4Mózes 24:9.

[22] Jóllehet Bileám megáldotta az izraelitákat, de ezt az ő saját szemszögéből tette, ahol a boldogság megelőzi a szenvedést.

[23] Az első hat a következő: 1. az ég harmata; 2. a föld bősége; 3. bőséges gabonatermés; 4. bor; 5. a népek szolgálni fogják; 6. leborulnak előtte a nemzetek.

[24] 1Mózes 43:14.

[25] Szotá 13a. A Gemárá ezen a helyen elbeszéli, hogy Ézsau megkísérelte megakadályozni, hogy Jákobot a Machpéla barlangsban temessék el, mire aztán Chusim ben Dán lecsapta Ézsau fejét. Így teljesedett be Rebeka próféciája.

Megszakítás